Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Europe-Direct South Baltic kontaktpunkt

South Baltic kontaktpunkt

​Kontakt det bornholmske kontaktpunkt for South Baltic Programmet:
Emil-Sebastian Juul-Pedersen, e-mail: emil-sebastian.juul-pedersen@brk.dk

Baggrundsinformation om samarbejdsprogrammet for den sydlige Østersø 2014-2020.

 
Vision og programmets særlige karakter
Aktivering af potentialet for blå og grøn vækst gennem samarbejde mellem lokale og regionale aktører; samarbejde småskala investeringer; vægtlægning på den fælles udvikling, testning og overførsel af innovative løsninger.

Støtteramme til rådighed
I alt 78 mio. EUR (ca. 580 mio. kr.) fra Den Europæiske Fond til Regional Udvikling (Regionalfonden) til grænseoverskridende samarbejdsprojekter for perioden 2014-2020.

Støtteberettiget område
De støttede projekter skal have projektpartnere fra mindst to af de fem programlande - klik her for at se kortet i større format.


Støtteberettigede partner organisationer (eksempler)
Offentlige myndigheder og institutioner, kommunale virksomheder, erhvervsmæssige kamre, klynger og erhvervsfremmeorganisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner, sammenslutninger og foreninger etc.

Finansiering til rådighed for følgende blå og grønne væksttemaer:
Små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne
  • Øget tilstedeværelse af virksomheder indenfor den blå og grønne sektor i programområdet på internationale markeder
  • Styrket overførsel af innovation til gavn for virksomheder indenfor den blå og grønne sektor

Bæredygtig anvendelse af fælles ressourcer

  • Udvikling af bæredygtige turistdestinationer gennem bedre udnyttelse af det sydlige Østersøområdes naturrigdom og kulturarv
  • Øget brug af grønne teknologier med henblik på at reducere forurening af og udslip i det sydlige Østersøområde

Bæredygtig mobilitet

  • Øget kvalitet og miljømæssig bæredygtighed indenfor trafikbetjeningen I den sydlige del af Østersøen

Kvalificeret arbejdskraft

  • Styrket tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft indenfor den blå og grønne sektor I den sydlige del af Østersøen

Kapacitet til samarbejde

  • Kapacitetsudvikling af lokale aktører I den sydlige del af Østersøen til at samarbejde og deltage I grænseoverskridende netværk