topbanner
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Borgerinddragelse Bornholms Veteran Forum BVF

Bornholms Veteran Forum BVF

​BVF’s formål er at koordinere og understøtte en indsats på Bornholm til gavn for veteraner og deres pårørende, som et supplement til den nationale veteranpolitik – samt at være et talerør for de organisationer på Bornholm, der beskæftiger sig med veteraner.

Bornholm Veteranpolitik

En række organisationer og Bornholms Regionskommune har sammen udarbejdet den fælles Veteranpolitik, der fastlægger en overordnet og fælles ramme om samarbejdet for tidligere udsendte på Bornholm.
På grundlag af veteranpolitikken blev BVF etableret den 16. marts 2016, hvor der blev valgt en ledelse på tre personer. Bornholms Regionskommune varetager sekretariatsfunktionen og aktiviteterne gennemføres med midler stillet til rådighed af de deltagende myndigheder og organisationer. Du finder veteranpolitikken her

Medlemmer af Bornholms Veteranforum

Status december 2018 - foreninger m.fl., der har tiltrådt veteranpolitikken:

 • Beredskabsstyrelsen på Bornholm
 • Bornholms Garderforening
 • Bornholms Politi
 • Bornholms Regionskommune
 • Bornholmske Dragoner
 • Danmarks Veteraner
 • DSI Bornholms Forsvar
 • Folk & Sikkerhed på Bornholm
 • Forsvarsbrødrene på Bornholm
 • GSE (Garnisons Støtte Element) ved Opklaringsbataljonen på Bornholm
 • KFUM’s Soldatermission
 • Soldat for Danmark 
 • Familieplejen Bornholm

Vedtægter og referater

Protokol for repræsentantskabsmødet 21. oktober 2019

Repræsentantskabsmødet 18. marts 2019.pdf

Repræsentantskabsmøde 12. september 2018.pdf

Protokol for repræsentantskabsmøde 15. marts 2017 (PDF)

Vedtægter gældende fra 15. marts 2017

  

Referater fra Ledelsesmøder:

9. december 2019

7. oktober 2019

12. august 2019

24. juni 2019

12. marts 2019.pdf

8. januar 2019.pdf

Nyt fra medlemsorganisationerne

Aktiviteter

Arrangementer planlagt af Bornholms Veteran Forum (BVF), Danmarks Veteraner og andre organisationer på Bornholm, her henviser vi til Veteranportalen

To kommende arrangementer i februar og marts

Velkommen til filmaften

Hjemmefronten.png

Mandag 24. februar 2020 kl. 18.30 – 21.00

i Auditoriet og senere Veteranstuen, Bygning 42, Almegaards Kaserne, Rønne

Filmen blev produceret i 2019 og sætter fokus på, hvordan det er at få sin soldat hjem fra udsendelse, når han eller hun ikke længere er den samme. En film om PTSD og andre psykiske skader.

"Hjemmefronten 2 - den tunge bagage" er med støtte fra Trygfonden produceret af Krithfilm for Varde kommune og Familienetværk - et netværk for pårørende til soldater og veteraner.

Filmen er målrettet ægtefæller, forældre, store børn og venner til veteraner - samt veteranerne selv. Andre interesserede er også velkomne.

Efter filmen (51 minutter) fortsætter vi i Veteranstuen til en videre drøftelse af filmens tema. Der vil blive serveret kaffe, te og kage.

Tilmelding til kommunal veterankoordinator: niels.chresten.andersen@brk.dk
senest fredag 21. februar 2020.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til medlemmerne af Bornholms Veteran Forum (BVF)
Hermed indkaldes til BVF's Repræsentantskabsmøde
Onsdag 11. marts 2020 kl. 18.30

i Veteranstuen, Bygning 42, Almegaards Kaserne, Rønne.

Mødet indledes med et oplæg af den nytiltrådte chef for Veterancentret, Oberst Søren Andersen.
Herefter fortsættes med dagsorden i henhold til BVF's vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning ved Richardt Sølvertorp
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab og budget v. Niels Chresten Andersen
 4. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger forinden, dvs. onsdag 19. februar 2020 (kan sendes til sekretariatet)
 5. Valg af formand (vælges i lige år, for en to-årig periode)
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Endelig dagsorden, regnskab og evt. indkomne forslag sendes pr. mail den 26. februar 2020.

Hver medlemsorganisation kan i henhold til vedtægternes § 4, stk. 2 sende to repræsentanter, der vil have stemmeret. 

Kontakt

Formand:
Richardt Sølvertorp  richardt@soelvertorp.dk
Telefon 23 63 96 56

Sekretariat:
Niels Chresten Andersen Sekretariatet,
Bornholms Regionskommune  niels.chresten.andersen@brk.dk