Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Borgerinddragelse Bornholms Veterankoordinator

Bornholms Veterankoordinator

Hjælp til veteraner og pårørende

Veteraner har igennem deres udsendelser ydet en indsats for det danske samfund - en indsats som Bornholms Regionskommune gerne vil værdsætte ved at yde en fokuseret støtte til veteranerne og deres pårørende.

For at sikre denne støtte, har Bornholms Regionskommune ansat en veterankoordinator, som har til opgave at koordinere Regionskommunens støtte til veteraner og pårørende, samt hjælpe ved at henvise til de rette steder for den rette hjælp og støtte, både i det offentlige og hos de frivillige hjælpeorganisationer.

Udenrigsministeren sender hilsen til Bornholms veteraner på flagdagen 2021

04-09-2021

Søndag den 5. september er den årlige Flagdag for Danmarks tidligere udsendte i internationale missioner (veteraner). 

Bornholm har mere end 500 bosiddende veteraner, der har været udsendt af militæret, beredskabet, politiet eller har været udsendt civilt (læge, sygeplejerske mv.) Den nationale Flagdag har sit udspring på Bornholm, hvor der søndag eftermiddag på Store Torv i Rønne holdes et større arrangement med parade (ca. 200 deltagere), uddeling af medaljer til børn og unge af veteraner, taler mm.

Udenrigsminister Jeppe Kofod var indbudt, men er forhindret i at deltage og har derfor sendt en videohilsen i anledning af Flagdagen på Bornholm.

 Bornholms Veteran Forum (BVF)
- forum for tidligere udsendte

En række organisationer og Bornholms Regionskommune har sammen udarbejdet den fælles Veteranpolitik, der fastlægger en overordnet og fælles ramme om samarbejdet for tidligere udsendte på Bornholm.
På grundlag af veteranpolitikken blev BVF etableret den 16. marts 2016, hvor der blev valgt en ledelse på tre personer. Bornholms Regionskommune varetager sekretariatsfunktionen og aktiviteterne gennemføres med midler stillet til rådighed af de deltagende myndigheder og organisationer.

Læs mere om Bornholms Veteran Forum klik her

Veteran Kids

Familieplejen Bornholm har etableret et samarbejde med Danmarks Veteran Forum på Bornholm og Veterancenteret Ringsted, med tilbud om trivselsgrupper til øens veteranfamilier. Projektet er finansieret af projektmidler.

Med baggrund i forskning, som tyder på omfattende psykosociale følgevirkninger for pårørende til soldater, der har været udsendt til internationale missioner, var ønsket at etablerer en klub for disse soldaters børn og unge, hvor de kan mødes et par gange om måneden til samtaler og fortællinger med relation til deres situation m.m.

Ønsket med dette projekt er at skabe trygge og udviklende rammer til disse familier med et frivilligt tilbud om klubaktiviteter. Formålet er at skabe sunde relationer til og venskaber med andre jævnaldrende i samme situation – fordi et godt netværk er en forudsætning for at udvikle sig og trives i det samfund man lever i og fordi et godt netværk minimerer risikoen for ensomhed, isolering og mistrivsel.

Læs mere om klub Veteran Kids klik her

Brug for hjælp nu og her?

Ring på en af de døgnåbne telefoner:

Veteranstøtten: 80 60 80 30.

Veterancentret: 72 81 97 00.

Bornholms Veterankoordinator

Niels Chresten Andersen
Niels.chresten.andersen@brk.dk
Bornholms Regionskommune

Klub Veteran Kids

Projektleder
Pernille Pedersen
Tlf. 51 64 59 05 / 56 93 00 71 pp@familieplejen-bornholm.dk

Send Digital Post

Skriv til os og log på med NemID eller MitID.

BORGER
VIRKSOMHED

DP-small.png