ældre ved pcer
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Valg Ældrerådsvalg 2017

Ældrerådsvalg 2017

Det nye Ældreråd er valgt

Det nye ældreråd består af Erik A. Larsen, Verner Landin, Georg Julin, Svend Aage Kristoffersen, Kirsten Mortensen, Anita D. Mortensen, Jan Harvest, Anders Knudsen, Jens Oskar Pedersen, Else-Marie Andersen og Grethe Kofoed Viborg.

Flest stemmer høstede Erik A. Larsen med 774 stemmer, hvilket er næsten hundrede flere end den næste stemmesluger i rækkefølgen, Verner Landin. Det nye ældreråd træder sammen til et konstituerende møde den 24. oktober. Fristen for at klage over valget er onsdag den 11. oktober.

__________________________________________________________________________

 

Der skal være valg til Ældrerådet, hvor alle, der er bosiddende på Bornholm og som er fyldt 60 år på valgdagen den 3. oktober 2017, kan deltage i afstemningen.

Der er præsentation af de 21 kandidater tirsdag den 19. september 2017 klokken 14.00-17.00 i Aakirkeby Hallerne.

Er du fyldt 60 år på valgdagen, har du modtaget et brev med:

 • 1 stk. stemmeseddel
 • 1 stk. kandidatliste med billeder af kandidaterne.
  Bemærk der er kandidater på begge sider af papiret
 • 1 stk. frankeret svarkuvert


Når du stemmer til ældrerådsvalget, skal du gøre følgende:

 1. På stemmesedlen skal du sætte kryds ved den kandidat du ønsker at stemme på
 2. Læg stemmesedlen i den frankerede svarkuvert og luk kuverten
 3. Send svarkuverten

Vi skal have modtaget din kuvert med gyldig stemmeseddel senest den 3. oktober 2017.

Ved brug af vedlagt svarkuvert er det vigtigt i forhold til PostNords garantier for levering, at brevet afsendes senest den 25. september 2017. Alternativt kan den leveres direkte i brevkassen ved hovedindgangen på Ullasvej 23, 3700 Rønne.

Bemærk: Ægtefæller skal bruge hver sin kuvert.

Når vi modtager kuverten, sker følgende:

 1. Kuverten lægges i en stemmeurne.
 2. Den 4. oktober 2017 åbnes stemmeurnen, kuverterne åbnes og stemmesedlerne tages ud.
 3. Stemmerne tælles op, og de valgte kandidater udpeges.

Brug din stemmeseddel og din ret til at være med til at sammensætte Bornholms Regionskommunes Ældreråd.

KANDIDATER

 

​Andersen, Else-Marie
​Jeg vil gerne stille op til ældrerådet for at få indflydelse på ældres vilkår. Jeg har arbejdet år i ældreplejen og kender meget til problematikker for ældre, i forhold til helbred
og økonomi.
​Christensen, Leif Anton
​Jeg har deltaget i flere foreninger, hvor jeg også har været formand, og jeg har haft/ledet 2 sangkor, jeg har også en fortid i Nexø byråd. Nu er jeg blevet 82 år, og
mener derfor, at jeg er moden til en indsats i ældrerådet.
​Dahl, Dorit
​Jeg vil arbejde for ældres vilkår og rettigheder overholdes, samt værdigheden bevares uanset boligform.
​Hansen, Niels Kristian
​Jeg vil gerne varetage de ældres interesser og arbejde for vores pensionister samt de svage i vores samfund.
​Harvest, Jan
​Hver tid sin charme, det skal alderdommen også have. Individet før systemet.
​Jensen, Vibeke Møller
​Dialog, samarbejde og aktiv lytning, er vigtige områder for mig. Rehabilitering og
værdighedspolitik er spændende og nødvendige områder som jeg vil arbejde aktivt med.
​Jepsen, Lasse Steen
​Rønne; stud. Rønne Statsskole
Ingeniør (B). VPL Søværnet FBI.
Bolig-Trafik-IT
​Julin, Georg Torben
​Arbejder dagligt med "Den fjerde alder" og har løbende kontakt med sundheds- og
ældreministeriet.
​Knudsen, Anders
​Jeg opstiller til ældrerådet da jeg føler jeg kan bidrage med mit faglige viden på mad. Og derfor vil gøre alt for at ændre måden der bliver lavet mad til ældre medborgere på
Bornholm.
​Kristoffersen, Svend Aage
​Genopstiller, og vil fortsat arbejde for de svageste ældre. Svagt helbred, økonomi eller
funktion.
​Landin, Verner
​Jeg vil gerne forsætte mit arbejde i ældrerådet med at varetage de ældres interesse. Og arbejde for en bedre
kollektiv trafik.
​Larsen, Erik A.
​Jeg vil arbejde for at ældreområdet ikke udsættes for yderligere besparelser i de
kommende år. Alle ældre på Bornholm skal have en værdig alderdom. Det skal være sjov at blive ældre.
​Mortensen, Anita Diana
​Jeg vil arbejde for et sundt og værdigt liv for ældre borgere på Bornholm. Gerne øge de varme hænder.
​Mortensen, Kirsten
​Jeg synes, at Ældrerådet gør en nyttig indsats, det arbejde vil jeg godt være med i.
​Nielsen, Rita Margaret
​Jeg vil arbejde for forebyggelse, sundhed samt bevarelse af værdighed for os ældre.
​Pedersen,Jens Oskar
​Kæmper for omsorg og værdighed i alderdommen. Er bestyrelsesmedlem i Ældre
Sagen, og har stor organisationserfaring.
​Rasmussen, Jørn Leif
​78 år, boet på Bornholm siden 1957. Formand for Hasle-Rutsker Pensionistforening i 7 år.
​Riemann, Lisbeth
​Ønske: medvirke til et aktivt og inspirerende seniorliv for alle og gennem sæde i
kommunalbestyrelsen at sikre de bedste betingelser herfor.
​Viborg, Grethe Kofoed
​Det at følge hvordan vi som har fået lov at leve godt i mange år, føler jeg det også er vigtigt at følge udviklingen for ældre hvordan deres hverdag er, og bliver forvaltet.
​Walgreen, Andreas N.Ø.
​Jeg vil arbejde for at udbedre følgende:
1. Ensomhed
2. Hjælp i den digitale verden
3. Transport (internt som til og fra
øen.)
​Westh, Maia
​Jeg ønsker at arbejde for et samfund, der mere er som en velfungerende storfamilie end som en dysfunktionel erhvervsvirksomhed. Vi skal leve livet hele livet.