skilt
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2022

Budget 2022

​​​Budgetresultatet er i hovedtræk:

o Skatten fastholdes uændret på 26,2 pct. i 2022.

o Grundskylden fastholdes uændret på 34,00 promille.

o Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct.

o Den langfristede gæld nedbringes med 6,5 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 44,7 mio. kr. og optagelse af nye lån på 38,2 mio. kr.

o Kommunens kassebeholdning nedbringes med 4,0 mio. kr.

Der er budgetteret med samlede drifts- og anlægsudgifter for i alt 3,1 mia. kr. Driftsudgifterne er næsten uændrede i forhold til budget 2021. Anlægsudgifterne er steget med 10 mio. kr.

Bloktilskuddet er faldet med 64 mio. kr., mens skatteindtægterne er steget med 61 mio. kr. Personskatterne er kommunens vigtigste indtægtskilde og udgør 55,2 % af budgettet (i 2021 var det 53,3 % af budgettet).

17 % af udgifterne er budgetteret til ældreområdet, hvilket er samme andel som i 2021.

Udgifterne til børne- og ungeområdet, herunder dagpasning og skoleområdet udgørt samlet 20 % af budgettet, hvilket er samme andel som i 2021.

I bind 1 af budgettet kan du læse mere om fordelingen af budgettet til de enkelte områder samt de forudsætninger mv. der ligger til grund for budgettet. I bind 2 finder du budgetbemærkningerne, der beskriver anvendelsen inden for det enkelte område.


Budgettet for 2022 kan findes samlet herunder.

Budget 2022 - bind 1 

Budget 2022 - bind 2​ 

Budget 2022 i tal

Budget 2022 takster​ 


Budgetforlig 2022

Den 2. september blev der indgået budgetforlig for 2022.

Herunder kan du finde 

Budgetforligsteksten

Ændringsforslag til budget 2022

Hele budgettet, herunder fordeling af de samlede udgifter kan du finde i bind 1 og bind 2.

Mål og pejlemærker for 2022

Kommunalbestyrelsens vision for kommunen opfyldes gennem en række mål, der alle bidrager til at bevæge kommunen i den retning visionen peger. I forbindelse med budgettet arbejder de politiske udvalg hvert år med budgetmål for det kommende år. Disse mål sætter retning for den service, kommunen yder borgerne og virksomhederne og for den udvikling, som udvalg og kommunalbestyrelse ønsker for Bornholm.

Læs mere om vision og mål her.

Se de fastsatte budgetmål for 2020 her.

Pejlemærker fra udvalgene til budget 2022.pdf