Bøgeskov
Del på facebook

Kommunalbestyrelsens visioner

NY VISION OG MÅL ER PÅ VEJ FRA KOMMUNALBESTYRELSEN VALGT FOR PERIODEN 2022-2025

Vision og mål besluttet af kommunalbestyrelsen 2018-2021 ...
42.000 bornholmere i 2028

De seks visionsspor, der skal sikre hovedvisionens 42.000 bornholmere i 2028 er:

1. At skabe 1.000 nye jobåbninger inden 2028
2. At udvikle nye, attraktive boliger og boligområder på tværs af Bornholm
3. At skabe trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet
4. At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder
5. At fremme chanceligheden for at børn og voksne på Bornholm bliver så ressourcestærke som muligt
6. At bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt

Bornholm er i vækst, og der er en generel optimisme i samfundet. Det betyder først og fremmest, at kriseårene for alvor er lagt bag os. Samtidig er der dog udsigt til, at Bornholm i de kommende år vil komme til at lide under en svindende arbejdsstyrke. Dét samtidig med, at antallet af ældre forventes at vokse markant.

For at sikre et samfund med en balanceret befolkningssammensætning, er der behov for at gøre en indsats, der rækker ud over den nuværende udvikling. For at fylde op i arbejdsstyrken og samtidig udvikle øen, skal der trækkes tilflyttere til svarende til, at vi om 10 år har et befolkningstal, der ligger på minimum 42.000.

Flere tilflyttere giver bedre muligheder for at kunne levere en bedre service, og vil også kunne imødekomme den forventede udvikling på de store serviceområder.

Blandt andet på den baggrund har kommunalbestyrelsen arbejdet med visionsspor, der udstikker retningerne for, hvordan Bornholm får flere indbyggere samtidig med, at der sikres en balanceret udvikling.


 

Udvalgenes mål

(FOR PERIODEN 2018-2021)
Ny vision og mål er på vej ...

Siden marts 2018 har udvalgene arbejdet videre med visionssporene med det formål at sætte langsigtede mål for udvalgets arbejde. De langsigtede mål angiver dermed, hvad udvalget vil nå i valgperioden for at nå nærmere en indfrielse af visionerne.

Udvalgene sætter med de langsigtede mål retningen for deres arbejde de næste fire år.

Udvalget bruger derudover mål i de årlige budgetter til at realisere de tiltag, der skal til for at nå de langsigtede mål, og på sigt indfri visionerne.

Se kommunalbestyrelsens visioner og udvalgenes langsigtede mål her.

(FOR PERIODEN 2018-2021)
Ny vision og mål er på vej ...

Mål 2021

Her kan du se

Udvalgenes mål for 2021

(FOR PERIODEN 2018-2021)
Ny vision og mål er på vej ...