Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Organisation Personale Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016

​Fremgang i trivslen blandt BRK’s medarbejdere

Regionskommunens nyeste trivselsundersøgelse viser en forbedring på samtlige måleparametre sammenlignet med undersøgelsen for to år siden. Resultaterne bruges som udgangspunkt for dialog om trivsel og samarbejde på alle arbejdspladser i kommunen. 

Bornholms Regionskommune gennemfører en trivselsundersøgelse hvert andet år. Formålet er, at få et billede af, hvordan medarbejdere og ledere oplever trivslen på deres fælles arbejdsplads. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde, hjælper og støtter I hinanden på din arbejdsplads og stoler din nærmeste leder på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Sådan lyder nogle af de spørgsmål, medarbejderne har skullet tage stilling til.

BRK’s trivselsundersøgelse i 2016 viser en forbedring på samtlige måleparametre sammenlignet med undersøgelsen i 2014. Eksempelvis den sociale kapital, som afspejler sammenhængskraften i organisationen målt på tillid, samarbejdsevne og retfærdighed, er gået 4,5 indexpoint frem, hvilket er en ganske pæn fremgang.

Dialog om resultaterne
Hovedresultaterne er et godt udgangspunkt for dialog i forhold til, hvad der bør arbejdes med. ”De overordnede resultater viser, at trivslen blandt BRK’s medarbejdere samlet set er blevet bedre. Men resultaterne fra de enkelte arbejdspladser vil selvfølgelig variere - nogle steder går det bedre end andre. Derfor skal opfølgningerne på undersøgelsens resultater heller ikke være ens. Der er stadig mange steder, hvor vi fortsat kan forbedre vilkårene for vores medarbejdere”, fortæller Sekretariatschef Steen Birkedal. Sekretariatet rådgiver og servicerer regionskommunens ti centre i forhold til HR-udvikling og ledelsesudvikling.

Om BRK’s trivselsundersøgelse
Bornholms Regionskommune har gennemført trivselsundersøgelser blandt alle kommunens medarbejdere siden 2010. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år og altid i september måned. Trivselsundersøgelsen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, hvor alle fastansatte medarbejdere i BRK får tilsendt en mail med et link til undersøgelsen. I 2016 har 3185 medarbejdere haft mulighed for at besvare trivselsmålingen. I alt 2483 medarbejdere har svaret, hvilket er en svarprocent på 78 %.

Læs trivselsundersøgelsen her