Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Organisation Personale Trivselsundersøgelser

Trivselsundersøgelser

2018 ​BRK fastholder høj medarbejdertilfredshed i årets trivselsmåling

November 2018

​I 2016 viste trivselsmålingen fremgang på alle parametre og en samlet, generel høj tilfredshed blandt ansatte. Her i 2018 viser billedet stort set samme niveau af tilfredshed og engagement blandt ledere og medarbejdere.

På udsagnene "Jeg er generelt set tilfreds med mit arbejde" og "Min arbejdsplads er et godt sted at være ansat" ligger det totale indeks på 73,7 (Indeks går fra 0-100). Når det handler om motivation og engagement ligger indeks endnu højere. Her er totalen indeks 80,5. Da der er tale om et samlet tal for BRK, vil der naturligvis være afdelinger og enheder, som ligger både under og over det samlede niveau. Til sammenligning så ligger Københavns Kommunes ledere og medarbejderes generelle tilfredshedsniveau i på indeks 73,5, imens indeks for motivation og engagement ligger på 77,2.

Lidt lavere ligger indekstallene, når det handler om, hvordan BRKs ledere og medarbejdere tror, at andre ser på kommunen som arbejdsplads. Det samme gælder, når de ansatte bliver spurgt om, hvordan balancen mellem tid og arbejdsopgaver opleves.

Ændringer i spørgerammen

Årets spørgeramme er blevet forenklet i forhold til tidligere, hvilket har gjort det lettere for medarbejderne at svare, til gengæld kan resultaterne ikke sammenlignes 1:1 med svarene fra 2016. Emnerne, der er blevet spurgt til ligger dog tæt op ad hinanden.

Johannes Nilsson, konstitueret kommunaldirektør siger om resultatet:

"Jeg må indrømme, at jeg både er stolt og begejstret over, at vi fastholder så højt et tilfredshedsniveau blandt vores ledere og medarbejdere. De sidste par år har indimellem været turbulente og har budt på flere vanskeligheder for BRK. Til dagligt kan jeg kan sagtens mærke et højt engagement blandt kollegerne, men det er nu også rart at få det dokumenteret på denne måde – det må også være rart at vide for dem, der overvejer at søge job i kommunen."  Og fortsætter:

"Målingen giver os heldigvis også tydelige indikationer på, hvor i organisationen, at vi skal sætte ekstra ind. I den kommende tid får vores afdelinger og enheder en lokal rapport for deres område. Den skal bruges til at medarbejdere og ledere, kan gå videre med at forbedre arbejdsindsatsen og tilfredsheden i deres område".

I år svarede flere end nogensinde tidligere, hvilket svarer til 85,2 af alle adspurgte:

"Den høje svarprocent tillader jeg mig at tage som et udtryk for, at vores ledere og medarbejdere godt kan se formålet med at deltage i trivselsmålingen. Jeg tænker, at det skyldes, at de ved, at vi lytter og arbejder videre med tingene", siger Johannes Nilsson.

Læs hele rapporten her Foto relateret til artiklenTrivselsrapport 2018 - BRK.PDF

Fakta om BRK Trivselsmåling 2018

- 2933 ledere og medarbejdere har svaret på BRK Trivselsmåling 2018. Det svarer til 85,2 procent af alle adspurgte.

- Emnerne der spørges til er: ledelseskvalitet, arbejdsforhold (balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid), tillid til hinanden, samarbejde, udviklingsmuligheder og evnen til at løse arbejdspladsens kerneopgaver i fællesskab.

- Undersøgelsens spørgsmål er bygget op af udsagn, som svareren skal angive, hvor enig han/hun er i på en skala af fem niveauer. Resultaterne er omregnet til et indeks, der går fra 0 til 100, hvor "0" er lig med svaret: "i meget ringe grad" og "100" er lig med: "I meget høj grad".

- BRK gennemfører en trivselsmåling hvert andet år blandt alle ledere og medarbejdere. Formålet er, at få et billede af, hvordan medarbejdere og ledere oplever trivslen på deres fælles arbejdsplads.


2016 Fremgang i trivslen blandt BRK’s medarbejdere

Regionskommunens nyeste trivselsundersøgelse viser en forbedring på samtlige måleparametre sammenlignet med undersøgelsen for to år siden. Resultaterne bruges som udgangspunkt for dialog om trivsel og samarbejde på alle arbejdspladser i kommunen. 

Bornholms Regionskommune gennemfører en trivselsundersøgelse hvert andet år. Formålet er, at få et billede af, hvordan medarbejdere og ledere oplever trivslen på deres fælles arbejdsplads. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde, hjælper og støtter I hinanden på din arbejdsplads og stoler din nærmeste leder på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Sådan lyder nogle af de spørgsmål, medarbejderne har skullet tage stilling til.

BRK’s trivselsundersøgelse i 2016 viser en forbedring på samtlige måleparametre sammenlignet med undersøgelsen i 2014. Eksempelvis den sociale kapital, som afspejler sammenhængskraften i organisationen målt på tillid, samarbejdsevne og retfærdighed, er gået 4,5 indexpoint frem, hvilket er en ganske pæn fremgang.

Dialog om resultaterne
Hovedresultaterne er et godt udgangspunkt for dialog i forhold til, hvad der bør arbejdes med. ”De overordnede resultater viser, at trivslen blandt BRK’s medarbejdere samlet set er blevet bedre. Men resultaterne fra de enkelte arbejdspladser vil selvfølgelig variere - nogle steder går det bedre end andre. Derfor skal opfølgningerne på undersøgelsens resultater heller ikke være ens. Der er stadig mange steder, hvor vi fortsat kan forbedre vilkårene for vores medarbejdere”, fortæller Sekretariatschef Steen Birkedal. Sekretariatet rådgiver og servicerer regionskommunens ti centre i forhold til HR-udvikling og ledelsesudvikling.

Om BRK’s trivselsundersøgelse
Bornholms Regionskommune har gennemført trivselsundersøgelser blandt alle kommunens medarbejdere siden 2010. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år og altid i september måned. Trivselsundersøgelsen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, hvor alle fastansatte medarbejdere i BRK får tilsendt en mail med et link til undersøgelsen. I 2016 har 3185 medarbejdere haft mulighed for at besvare trivselsmålingen. I alt 2483 medarbejdere har svaret, hvilket er en svarprocent på 78 %.

Læs trivselsundersøgelsen her