penge
Del på facebook

Handicaptillæg til SU

Læser du på en videregående uddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU.

For at få handicaptillægget, skal du opfylde nogle særlige betingelser:

• modtage SU eller slutlån
• gå på en videregående uddannelse
• have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør dig ude af stand til at påtage dig et studiejob



Læs mere på http://www.su.dk/