Del på facebook

Botilbud

Her kan du finde oplysninger om botilbud til handicappede og tilsynsrapporter fra de kommunale tilsyn med bostederne.

Når man bor i botilbud, er der særlige regler for, hvor meget hjælp man kan få i forbindelse med, at man holder ferie uden for botilbuddet. Bornholms Regionskommune har lavet en kvalitetsstandard, der handler om dette, som du kan læse her:

Kvalitetsstandard vedr. ferie for beboere i botilbud