Indgang til botilbuddet Stenbanen
Del på facebook

Stenbanen

​Stenbanen er et botilbud i Rønne for unge med udviklingshæmning og unge med udviklingshæmning og autisme. Vi har desuden to specialpladser til unge med erhvervet hjerneskade.
 
Stenbanen har eksisteret siden 1. marts 2009.
 

Målgruppe

Målgruppen for Stenbanen er unge over 18 år med funktionsevnenedsættelse som for eksempel unge med autismespektrumforstyrrelse samt hjerneskadede borgere, der har brug for socialpædagogisk og praktisk vejledning og støtte i hverdagen.

Lejlighederne

Bofællesskabet består af 25 boliger fordelt på 5 grupper. Gruppe 1-2 består af 9 lejligheder. Gruppe 3 består af 6 lejligheder. Gruppe 4 består af 8 lejligheder. Gruppe 5 består af 2 lejligheder. Hver lejlighed har eget bad, køkken, stue, soveværelse. De 4 af grupperne har fælleskøkken og alle grupperne har et fælles opholdsrum. Hver gruppe har en udendørs terrasse samt tilhørende grønne arealer.

I tilknytning til boligerne forefindes en bygning med beboerrum, hvor der kan afholdes beboerarrangementer. I samme bygning forefindes kontor, møderum for personalet og personaletoilet og bad.
 
Huslejen (2023) i gruppe 1, 2, 3 og 5 er 6.122 kr. pr. måned plus forbrug, med et indskud på (i 2023) 28.230 kr.

Huslejen (2023) i gruppe 4 er 6.182 kr. pr. måned plus forbrug. med et indskud på (i 2023) 36.233 kr.

Hverdagen

Hverdagen tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov. En typisk hverdag starter med at beboeren spiser i fælleskøkkenet i den respektive gruppe. Derefter tager beboeren på arbejde. Når beboeren kommer fra arbejde er der mulighed for forskellige aktiviteter på og uden for botilbuddet.

Støtten

Beboeren på Stenbanen støttes med udgangspunkt i borgerens ICF, der er udarbejdet af borgeren og det pædagogiske personale. ICF er en beskrivelse af borgeren funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. ICF'en danner grundlaget for en Handleplan jf. serviceloven §141, hvis borgeren ønsker det. Handleplanen bliver udarbejdet i samarbejde med Borger, Sagsbehandler og Kontaktperson og ender ud i 2-3 mål. Herefter udarbejder det pædagogiske personale på Stenbanen i samarbejde med borgeren 2-3 delmål, der bliver skrevet ind i en samarbejdsaftale. Det er ud fra samarbejdsaftalen den praktiske vejledning og støtte beskrives og udmøntes.

Personalet

Personalet består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter og medhjælpere.

Hvordan kommer man til at bo på Stenbanen?

Man skal have en bevilling fra kommunen - det kaldes også for en visitation - for at få en bolig på Stenbanen. Det er sagsbehandlerne i Center for Psykiatri og Handicap, der afgør, hvem der kan blive visiteret. Visitation sker ud fra en helhedsvurdering af borgerens behov, og der udarbejdes handleplan som beskriver formål, indsats og forventet varighed. Handleplanen følges løbende op for at sikre, at indsatsen opfylder sit formål.
 
Vær opmærksom på, at der kan være lang ventetid på en bolig. Det er muligt at blive skrevet på venteliste. Hvis du vil vide mere om mulighederne for at få en bolig på Stenbanen, kan du kontakte sagsbehandlerne på myndighed@brk.dk.  

Boligerne er bygget som almennyttige boliger. Udlejer er Bornholms Regionskommune, Teknik og miljø.

Tilsynsrapport

Læs her den seneste tilsynsrapport for Stenbanen.


Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med NemID eller MitID...

Botilbud (borger)


DP-small.png


Har du ikke NemID eller MitID?
Kontakt Center for Psykiatri og Handicap

Kontakt

Stenbanen
Stenbanen 54
3700 Rønne
Tlf. 56 92 63 20

Leder af Stenbanen:

Gunvor Poulsen

Tlf: 5692 7852