eng
Del på facebook

Stenbanen

​Stenbanen er et botilbud i Rønne for unge med udviklingshæmning og unge med udviklingshæmning og autisme. Vi har desuden to specialpladser til unge med erhvervet hjerneskade.
 
Stenbanen har eksisteret siden 1. marts 2009.
 

Målgruppe

Målgruppen for Stenbanen er unge over 18 år med funktionsevnenedsættelse som for eksempel unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse samt hjerneskadede borgere, der har brug for socialpædagogisk og praktisk vejledning og støtte i hverdagen.

Lejlighederne

Bofællesskabet består af 25 boliger fordelt på 5 grupper. Gruppe 1-2 består af 9 lejligheder. Gruppe 3 består af 6 lejligheder. Gruppe 4 består af 8 lejligheder. Gruppe 5 består af 2 lejligheder. Hver lejlighed har eget bad, køkken, stue, soveværelse. De 4 af grupperne har fælleskøkken og alle grupperne har et fælles opholdsrum. Hver gruppe har en udendørs terrasse samt tilhørende grønne arealer.

I tilknytning til boligerne forefindes en bygning med beboer rum, hvor der kan afholdes beboerarrangementer. I samme bygning forefindes kontor, møderum for personalet og personaletoilet og bad.
 
Huslejen (2021) i gruppe 1, 2, 3 og 5 er 5.553 kr. pr. måned plus forbrug, med et indskud på 28.230 kr.

Huslejen (2021) i gruppe 4 er 5.607 kr. pr. måned plus forbrug. med et indskud på 36.233 kr.

Hverdagen

Hverdagen tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov. En typisk hverdag starter med at beboeren spiser i fælleskøkkenet i den respektive gruppe. Derefter tager beboeren på arbejde. Når beboeren kommer fra arbejde er der mulighed for forskellige aktiviteter på og uden for botilbuddet.

Støtten

Beboeren på Stenbanen støttes med udgangspunkt i borgerens ICF der er udarbejdet af borgeren og det pædagogiske personale. ICF er en beskrivelse af borgeren funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. ICFen danner grundlaget for en, hvis borgeren ønsker det, Handleplan jf. serviceloven §141. Handleplanen bliver udarbejdet i samarbejde med Borger, Sagsbehandler og Kontaktperson og ender ud i 2-3 mål. Herefter udarbejder det pædagogiske personale på Stenbanen i samarbejde med borgeren 2-3 delmål, der bliver skrevet ind i en samarbejdsaftale. Det er ud fra samarbejdsaftalen den praktiske vejledning og støtte beskrives og udmøntes.

Personalet

Personalet består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter og medhjælpere.

Hvordan kommer man til at bo på Stenbanen?

Boligerne er bygget som almennyttige boliger. Udlejer er Bornholms Regionskommune, Teknik og miljø. Visitation til lejlighederne sker via sagsbehandlerne i Center Psykiatri og Handicap.
 
Hvis du gerne vil skrives op til en bolig på Stenbanen, skal du kontakte sagsbehandlerne på myndighed@brk.dk. Vær opmærksom på, at der kan være lang venteliste.

 

Tilsynsrapport

Den seneste tilsynsrapport Stenbanen

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med NemID eller MitID...

Botilbud (borger)


DP-small.png


Har du ikke NemID eller MitID?
Kontakt Center for Psykiatri og Handicap

Kontakt

Stenbanen
Stenbanen 18
3700 Rønne
Tlf. 56 92 63 20

Leder af Stenbanen:

Gunvor Poulsen

Tlf: 5692 7852