Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Psykiatri og Handicap Socialpsykiatri

Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien på Bornholm tilbyder aktiviteter, kurser og støttemuligheder til personer, som har en sindslidelse. Vi er i øjeblikket inde i en udviklingsproces, hvor vi drøfter og afprøver nye metoder til at støtte personer med sindslidelser. Vi er meget optaget af at inddrage borgerne i socialpsykiatrien i udviklingen af vores tilbud, ligesom vi er optaget af, at den hjælp og støtte, vi yder, tager udgangspunkt i det, den enkelte borger synes, er vigtigt for ham eller hende.

 
Nogle af socialpsykiatriens tilbud er åbne for alle, og kræver ikke bevilling fra kommunen. Alle kan fx komme i kommunens aktivitets- og samværstilbud, deltage i Idræt på tværs og i rygestop- og livsstilskurser. Derimod skal man have en bevilling for at få støtte i hjemmet og for at komme på døgnophold på kommunens eget botilbud eller på botilbud andre steder i landet. 
 
Du kan læse om vores aktiviteter her på siden. Kig i menuen.

Kontakt

Leder af område Vest:
Ingrid Bentsen
tlf. 56 92 78 72

Konstitueret Leder af område Øst:
Nikolaj Jeppesen
tlf. 56 92 78 52

Leder af botilbuddet på Kommandanthøjen:
Line Jeppsen
tlf. 56 92 76 40

Bemærk! Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger så benyt sikker post i den blå boks nedenfor.

Kontakt os

Sikker e-mail

Klik her hvis der er fortrolige oplysninger. Du skal bruge NemId til denne løsning.

 

 

Bevillinger

Hvis du har brug for støtte i hjemmet, døgnophold eller beskyttet beskæftigelse, skal du bevilges dette via en sagsbehandler.

Sagsbehandleren vil tale med dig om dit behov, dine ønsker, tidligere erfaringer osv. Herefter får du en skriftlig afgørelse.

Brug sikker post i den blå boks ovenfor.