Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Psykiatri og Handicap Socialpsykiatri Recovery-orienteret rehabilitering

Recovery-orienteret rehabilitering

Recovery-orienteret rehabilitering virker og mange mennesker med psykiske vanskeligheder kan komme sig og leve et meningsfuldt liv, hvis de får den rette støtte og hjælp. Vi arbejder derfor målrettet med at udvikle vores indsatser, så de understøtter borgernes recoveryprocesser bedst muligt. 

Recovery betyder at komme sig. Alle kan komme sig helt eller delvist som led i en personlig proces med udgangspunkt i egne håb, ønsker og drømme. I socialpsykiatrien ser vi koblingen mellem borgernes personlige recoveryproces og den fagprofessionelles arbejde med at støtte denne proces, som recovery-orienteret rehabilitering. ​

Når vi arbejder recovery-orienteret rehabiliterende

  • samarbejder vi ud fra den enkeltes behov, ønsker og motivation
  • samarbejder vi med fokus på konkrete hverdagsaktiviteter
  • samarbejder vi med fokus på at genoptage sociale roller og på det at være sammen med andre mennesker
  • samarbejder vi om at få hverdagslivet til at blive meningsfuldt og så selvstændigt og udviklende som muligt for det enkelte menneske​

Et vigtigt omdrejningspunkt for socialpsykiatriens rehabiliteringsindsats er rehabiliterings- eller handleplaner, som skaber sammenhæng og helhed. Handleplanerne tydeliggør og fastholder både de langsigtede, overordnede mål og de mindre omfattende, kortsigtede, tidsbestemte og handlingsorienterede mål.

Du kan læse mere om recovery-orienteret rehabilitering på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om recovery

Du kan læse mere om recovery på disse sider:

Psykosocial Rehabilitering

RecoveryDK

Pat Deegans hjemmeside

Socialstyrelsen