Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Handicap Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbud

Vennepunktet er et hus midt i Rønne by, med mange forskellig artede funktioner.

Huset danner base for pædagogisk uddannet personale, der arbejder som hjemmevejledere, og yder støtte efter § 85 og § 98 ordning.

Støttepersonerne er fordelt i to afdelinger, hvor én afdeling (A-huset), er specialiseret i ADHD og autisme, og én afdeling (Støttegruppen), er specialiseret i udviklingshandicap og øvrige kognitive handicap.

Team Østergade er en del af Vennepunktet. Det er et arbejdsprøvningstilbud efter servicelovens § 103. Der visiteres til Team Østergade via. Myndighedsdelen i Center for Psykiatri og Handicap.
Team Østergade samarbejder med jobcentret omkring eksterne praktikpladser for de borgere, der er visiteret til tilbuddet.

Vennepunktet danner også rammen om Kulturhuset, et aktivitets og samværstilbud efter servicelovens § 104. Her tilbydes kulturelle oplevelser for fysisk, og psykisk funktionshæmmede voksne.

Aftenskolen for specialundervisning benytter husets øvelokale i kælderen. Her holder Ding Dang koret til, samt Ølle Bølle Band. Ølle Bølle Band og Ding Dang koret er et brugerband/kor for psykisk udviklingshæmmede voksne.
Eksternt benytter både Autismeforeningen og Gældsrådgivningen Bornholm, husets lokaler.

Se nedenstående for de forskellige aktiviteter der udbydes i Vennepunktet.

​Aktivitetstilbud:

Obs: Med forbehold for ændringer.

Aktivitetskalender marts – april - maj  2020

05. Marts kl. 19.00-21.00 Ungdomsaften m. musik og spil (max 35 år)                  Gratis
12. Marts kl. 19.00-21.00 Lær mavedans af instruktør Ida Nielsen                         20 kr.
19. Marts kl. 19.00-21.00 Bal m Simon og The lovehandels                                   30 kr.
26. Marts kl. 19.00-21.00 Spilleaften, nye og gamle spil                                        Gratis
01. April  kl. 15.00-16.00 Byttedag og stofposeworkshop (kl.15-17)                       Gratis
02. April  kl. 19.00-21.00 Ungdomsaften m musik og spil (max 35 år)                    Gratis  
15. April  kl. 15.30 Fernisering: Bobler ( folkevogne) i forskellige
              versioner                                                                                             Gratis 
16. April kl. 19.00-21.00 Forårsmiddag og bal med Ølle Bølle band
             Og Ding Dang koret*                                                                             100 kr.
23. April kl. 19.00-21.00 Modeopvisning                                                               Gratis
30. April kl. 19.00-21.00 Spilleaften, nye og gamle spil                                          Gratis
07. Maj   kl. 19.00-21.00 Ungdomsaften m: musik og spil (max 35 år)                    Gratis
14. Maj   kl. 18.30-21.00 Tur til Bornholms Gokart center *OBS mødetid                120 kr.  
20. Maj   kl. 15.30 Julie udstiller sine tegninger                                                     Gratis
28. Maj   kl. 19.00-21.00 Spilleaften, nye og gamle spil                                         Gratis 

Ledsagerne gratis entre til alle aktiviteter
*Arrangementer som kræver tilmelding. Nærmere info sendes ud senere. 

Vennepunktet – Kulturhuset – Østergade 54 – 3700 Rønne – 56 92 63 77
Kulturhuset@brk.dk

Se også folderen Aktivitetstilbud.pdf

Café

A-Huset holder åbent i Caféen hver onsdag mellem  kl. 14.00 – 17.00.

Her er det muligt at møde andre brugere af A-huset, spille brætspil, Wii eller høre musik. Der aftales fra gang til gang, om der skal være film mellem 15.00 – 16.30 og om der er nogle der har lyst til at være behjælpelige i køkkenet med at bage til salg i caféen.

Mellem 14.00 og 16.00 tilbyder vi NADA behandling, og her er også mulighed for Åben Rådgivning. Der vil være pædagogisk personale til stede.

Hvis du vil høre mere kan du kontakte:

Ruth Schou Pedersen: 30 18 21 20
Nikolaj Pihl Nielsen: 24 84 83 29

Du finder A-husets Café i Vennepunktet, Østergade 54 i Rønne.
Vi glæder os til at se dig.

Drengegruppe

Målgruppen er unge med autisme spektrum forstyrrelse.

Gruppen mødes omkring nogle i forvejen opstillede computere.
Her snakker vi så lidt om hvordan den forgange uge er gået.
Når man vil, er det tilladt at sætte sig over til computerne og spille sammen.
Vi mødes hver torsdag mellem kl. 16.00 – 18.00.
Aldersgrænsen er max 30 år.
Max 6 deltagere.
Deltagerne skal være indforstået med, at vi har tavshedspligt. Dvs. det der bliver sagt i gruppen, bliver i gruppen.

Hvis du vil høre mere kan du kontakte:

Jacques Dam på telefon 30 18 21 08

Du finder os i IT-caféen i Vennepunktet, Østergade 54, 3700 Rønne.

Gruppe for mænd med ADHD

I Center for Psykiatri og Handicap har vi en gruppe for mænd med ADHD. Gruppen er ledet af to medarbejdere, der til daglig arbejder med at støtte og rådgive personer med ADHD og autisme. 
 
I gruppen kan du udveksle erfaringer med medarbejderne og de øvrige gruppedeltagere. Fx kan vi snakke om økonomi, medicin, kønsroller, arbejde, kærester osv. Deltagerne er også selv velkomne til at tage problemstillinger op, som de finder svære i hverdagen. 
 
Vi forventer, at du som deltager deler dine erfaringer i gruppen, og at du møder op eller melder afbud, hvis du ikke kan komme. Desuden forventer vi, at det vi taler om, forbliver i gruppen.
 
Vil du vide mere om gruppen, kan du kontakte gruppelederne:

Jesper Kaplan på telefon 30 18 21 09
Claus Larsen på telefon 30 18 21 14

Du finder os i A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne.

Gruppe for unge kvinder med autisme

I Center for Psykiatri og Handicap tilbydes gruppeforløb for unge kvinder med
autisme. Grupperne er ledet af pædagog Karen Marie Skytte, som til daglig arbejder med at støtte og rådgiver mennesker med ADHD og autisme.
 
I gruppen laves forskellige kreative ting efter deltagernes ønsker, fx dukker, ting af gips, ler, perler mv. Der arbejder meget med genbrugsmaterialer. Samtidig er der mulighed for at snakke om de problemstillinger, deltagerne har i forhold til deres diagnose, der vil kunne snakkes om kærlighed, følelser, kærester mv.    
 
Hvis du vil høre mere om gruppen, kan du kontakte

Karen Marie Skytte på telefon 30 18 21 18.

Grupperne mødes i A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne mandag kl. 15.00 -18.00 eller tirsdag 14.00 -17.00. 

Madgruppe for personer med autisme

A-huset har tre forskellige madgrupper for personer med autisme. Der er 3-4 deltagere i hver gruppe, og der er altid personale til stede, der hjælper til. Vi laver mad sammen efter opskrift, og bagefter hygger vi os med at spise maden sammen.

Der er en gruppe, der mødes mandag kl. 16.30-18.30.

Der er en gruppe, der mødes tirsdag kl. 17.00-19.30.

Der er en gruppe, der mødes torsdag kl. 17.00-20.00.

Deltagerne betaler 25 kr. pr. gang for maden.

Vil du vide mere, kan du kontakte leder af Støttegruppen, A-huset og Kulturhuset Tina Holmgaard Rasmussen på Tina.Holmgaard.Rasmussen@brk.dk eller 56 92 77 63.

Vi mødes i A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne.

Motionsgruppe for personer med udviklingshæmning

Center for Psykiatri og Handicap har en motionsgruppe for personer med funktionsnedsættelser. Vi benytter diverse motionsmaskiner i motionslokalet.
 
Det er gratis at deltage.

Vil du vide mere, kan du kontakte

Lene Nørregaard Jensen på telefon 30 18 22 32.

Du finder os i motionslokalet i Østergade 54 i Rønne.

NADA i A-huset (øreakupunktur)

Center for Psykiatri og Handicap tilbyder gratis NADA-behandling (øreakupunktur) til ​personer med ADHD og autisme .

NADA er et standardiseret øreakupunktur-program, som tager udgangspunkt i fem ørepunkter. Behandlingen består i 3-5 nåle, som sættes i hvert øre, og som skal sidde i øret i 30-45 min. Nålene er tynde, sterile engangsnåle, som altid kasseres efter en behandling.
 
Behandlerne, som tilbyder NADA, er diplomuddannet i metoden.
 
Behandlingen er generelt smertefri.
 
Formålet med NADA er at lindre akutte symptomer, og er en måde at genskabe balancen på, såvel fysisk som psykisk. Det betyder, at NADA virker fremmende på ro, nattesøvn, koncentrationsevne og psykisk overskud.
 
NADA kan være et supplement til medicinsk behandling.
Du kan kontakte åben rådgivning i A-huset og høre nærmere om NADA, hvis du er i tvivl, om det er noget for dig.

NADA i Vennepunktet (øreakupunktur)

I vennepunktet tilbyder vi gratis NADA.

Formålet med NADA er at lindre akutte symptomer, og er en måde at genskabe balancen på, såvel fysisk som psykisk. Det betyder, at NADA virker fremmende på ro, nattesøvn, koncentrationsevne og psykisk overskud.

Behandlerne, som tilbyder NADA, er diplomuddannet i metoden.

For yderligere information kontakt:

Rie Dettlaff:  30 18 21 11
Brian Buchwald Tofte: 51 59 25 40.

Du finder os i Vennepunktet, Østergade 54 i Rønne,

Mandag kl. 16.00 - 17.00 i Kreativ rummet og torsdag kl. 12.30 - 13.30 i IT- cafeen.

Ungdomsaften, 1. torsdag i hver måned

Ungdomsaften er et tilbud til dig, der er mellem 18 og 35 år i Vennepunktet.

Tilbuddet er fra kl. 19.00 - 21.00 hvor vi har mulighed for hygge, have det sjovt, spille musik, spille PC/playstation.

Der er mulighed for køb af drikkelse og snack. Enten kontant eller Mobilepay.

I august måned holder vi lukket.

Se også vores folder ungeaften VENNEPUNKTET 2019.pdf.

Du finder os i Vennepunktet, Østergade 54 i Rønne, den 1. torsdag i hver måned fra kl. 19.00-21.00

Økonomigruppe

Vennepunktet tilbydes økonomiforløb for borgere med funktionsnedsættelse.

Der er max. 6 personer på et hold, og der er opstart af hold i foråret og i efteråret.

Udgangspunktet for indholdet, vil være afhængigt af deltagernes ønsker.

Det kan være alt fra
budgetkendskab
forskel på tv– og telefonpakker
madplaner
besøg hos bank
borgerservice
andre problematikker

Det er ikke et krav, at du har NemID. Det vil være pædagogisk personale, der varetager holdet.

Hvis du vil høre mere, kan du kontakte

Brian Buchwald Tofte på  telefon 51 59 25 40
Tina Menzel på telefon 30 18 22 19

 

Du finder os i Vennepunktets lokaler i Østergade 54 i Rønne

 

 

 

 

 

Kontakt

Vennepunktet
Østergade 54, 3700 Rønne

Leder Tina Holmgaard kan kontaktes på tlf 56 92 77 63 eller mail: Tina.Holmgaard@brk.dk