Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Psykiatri og Handicap Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbud

Vennepunktet er et hus midt i Rønne by, med mange forskellig artede funktioner.

Huset danner base for pædagogisk uddannet personale, der arbejder som hjemmevejledere, og yder støtte efter § 85 og § 98 ordning.

Støttepersonerne er fordelt i to afdelinger, hvor én afdeling (A-huset), er specialiseret i ADHD og autisme, og én afdeling (Støttegruppen), er specialiseret i udviklingshandicap og øvrige kognitive handicap.

Team Østergade er en del af Vennepunktet. Det er et arbejdsprøvningstilbud efter servicelovens § 103. Der visiteres til Team Østergade via. Myndighedsdelen i Center for Psykiatri og Handicap.
Team Østergade samarbejder med jobcentret omkring eksterne praktikpladser for de borgere, der er visiteret til tilbuddet.

Vennepunktet danner også rammen om Kulturhuset, et aktivitets og samværstilbud efter servicelovens § 104. Her tilbydes kulturelle oplevelser for fysisk, og psykisk funktionshæmmede voksne.

Aftenskolen for specialundervisning benytter husets øvelokale i kælderen. Her holder Ding Dang koret til, samt Ølle Bølle Band. Ølle Bølle Band og Ding Dang koret er et brugerband/kor for psykisk udviklingshæmmede voksne.
Eksternt benytter både Autismeforeningen og Gældsrådgivningen Bornholm, husets lokaler.

Se nedenstående for de forskellige aktiviteter der udbydes i Vennepunktet.

​Aktivitetstilbud:

Aktivitetskalender 2021.

 

Med forbehold for ændringer.

Ledsagerne gratis entre til alle aktiviteter.
Alle arrangementer kræver tilmelding. Maximum plads til 15 personer. 
Tilmelding til kulturhuset@brk.dk senest 2 dage før.

Husk at meld fra i god tid, hvis du bliver forhindret, så andre kan få mulighed for at deltage.

23. december   klokken 15.30-17.15          Julebanko*       Medbring en gave til 30 kroner   

                      Klokken 17.30-18.30          Risengrød med mandelgave*            30 kroner

                      Klokken 18.30-20.00          Julegløgg, æbleskiver og juleboller,

                      julemanden kommer med godteposer*                                      20 kroner

 6. januar        klokken 19.00-21.00        Ungdoms-filmaften (16-35 år)             gratis

13. januar       klokken 19.00-21.00        Filmaften for alle* Ternet Ninja 2         gratis

20. januar       klokken 19.00-21.00        Bjarne Kure synger og fortæller           30 kroner                                                                Historier*

27. januar       klokken 19.00-21.00        Spilleaften, nye og gamle spil*             gratis


*Tilmelding nødvendig på kulturhuset@brk.dk eller på vores opslagstavle senest 2 dage før arrangementet

 Juleferie og aktiviteter

Kulturhuset har ikke arrangementer mellem jul & og nytår, men cafeen og køkkenet har åbent den 28. og 29. december fra kl. 8. Der bliver serveret varm mad kl. 12.Tilmelding til mad skal ske senest den 23. december.

Cafeen og køkkenet har åbent igen fra 3. januar. Første arrangement i Kulturhuset er ungdomsaften den 6. januar.


Udstilling:

30. november til 23. december: Juleudstilling med perlebilleder af Jytte Jensen. Fernisering den 30. november kl. 15.30

Kreativt Værksted: Tirsdag kokken 19.00-21.00. Holdet er fyldt på, men der kan forekomme enkelte ledige pladser. Første gang efter jul er den 11. januar 2022  

Tilmelding nødvendig på kulturhuset@brk.dk eller på vores opslagstavle

Line Dance:

Hver anden onsdag. Klokken 15.30 til 16.30.

Den 3. november og den 17. november

25. kroner per gang. Tilmelding på kulturhuset@brk.dk eller på vores opslagstavle.

Alle er velkomne

Matador:

Hver mandag klokken 15.30-16.30. Vi fortsætter med at se serien Matador på storskærm i salen. Første gang efter jul er den 10. januar 2022

Ledsagere gratis entré til alle aktiviteter undtagen julebal 


Hver tirsdag cykling og gå gruppe. Afgang klokken 18.45 fra Vennepunktet

Cykeltræning og gå-gruppe: tirsdage klokken 18.45 til cirka 20.30. Første gang efter sommerferien den 10. august sidste gang 7. september

* Tilmelding nødvendig  og bindende til alle arrangementer senest 2 dage før arrangementet på kulturhuset@brk.dk eller på vores opslagstavle.

Husk at melde fra i god tid, hvis du bliver forhindret, så andre kan få mulighed for at deltage.

 

Vennepunktet – Kulturhuset – Østergade 54 – 3700 Rønne – 56 92 63 77
Kulturhuset@brk.dk

Se også folderen Aktivitetstilbud.pdf

Café

A-Huset holder åbent i Caféen hver onsdag mellem  kl. 14.00 – 17.00.

Her er det muligt at møde andre brugere af A-huset, spille brætspil, Wii eller høre musik. Der aftales fra gang til gang, om der skal være film mellem 15.00 – 16.30 og om der er nogle der har lyst til at være behjælpelige i køkkenet med at bage til salg i caféen.

Mellem 14.00 og 16.00 tilbyder vi NADA behandling, og her er også mulighed for Åben Rådgivning. Der vil være pædagogisk personale til stede.

Hvis du vil høre mere kan du kontakte:

Lone Pedersen på telefon 56 92 77 63
Rie Dettlaff på telefon 30 18 21 11

Du finder A-husets Café i Vennepunktet, Østergade 54 i Rønne.
Vi glæder os til at se dig.

Drengegruppe

Målgruppen er unge med autisme spektrum forstyrrelse.

Gruppen mødes omkring nogle i forvejen opstillede computere.
Her snakker vi så lidt om hvordan den forgange uge er gået.
Når man vil, er det tilladt at sætte sig over til computerne og spille sammen.


Vi mødes hver torsdag mellem klokken 16.00 – 18.00.
Aldersgrænsen er maximum 30 år.
Maximum 6 deltagere.


Deltagerne skal være indforstået med, at vi har tavshedspligt. Det vil sige, at det der bliver sagt i gruppen, bliver i gruppen.

Hvis du vil høre mere kan du kontakte:

Jacques Dam på telefon 30 18 21 08

Du finder os i IT-caféen i Vennepunktet, Østergade 54, 3700 Rønne.

Gruppe for mænd med ADHD

I Center for Psykiatri og Handicap har vi en gruppe for mænd med ADHD. Gruppen er ledet af to medarbejdere, der til daglig arbejder med at støtte og rådgive personer med ADHD og autisme. 
 
I gruppen kan du udveksle erfaringer med medarbejderne og de øvrige gruppedeltagere. Fx kan vi snakke om økonomi, medicin, kønsroller, arbejde, kærester osv. Deltagerne er også selv velkomne til at tage problemstillinger op, som de finder svære i hverdagen. 
 

Vi mødes hver tirsdag klokken 14.00-16.00.


Vi forventer, at du som deltager deler dine erfaringer i gruppen, og at du møder op eller melder afbud, hvis du ikke kan komme. Desuden forventer vi, at det vi taler om, forbliver i gruppen.
 
Vil du vide mere om gruppen, kan du kontakte gruppelederne:

Jesper Kaplan på telefon 30 18 21 09.
Claus Larsen på telefon 30 18 21 14.

Du finder os i A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne.

ADHD gruppen

I gruppen snakker vi om de udfordringer man har, når man lever med ADHD.

Vi mødes torsdag klokken 14.00-16.00 I A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne.

Vil du vide mere om gruppen, kan du kontakte:

Winnie Sys Larsen på telefon 24 29 74 13.

Lene Mortensen på telefon 30 18 21 10.

Tøsegruppen

I Center for Psykiatri og Handicap tilbydes gruppeforløb for unge kvinder med
autisme. Grupperne er ledet af pædagog Karen Marie Skytte, som til daglig arbejder med at støtte og rådgiver mennesker med ADHD og autisme.
 
Der er mulighed for at snakke om de problemstillinger, deltagerne har i forhold til deres diagnose. Der vil kunne snakkes om kærlighed, følelser, kærester med videre.    
 
Hvis du vil høre mere om gruppen, kan du kontakte

Margit Riis Hjernø på telefon 51 52 47 92 eller

Louise Marcher Hansen på telefon 51 42 98 51

Gruppen mødes i A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne mandag klokken 15.00 -18.00.

Krea gruppen

I gruppen laves forskellige kreative ting efter deltagernes ønsker, for eksempel dukker, ting af gips, ler, perler med videre. Der arbejdes meget med genbrugsmaterialer.

Hvis du vil høre mere om gruppen, kan du kontakte

Margit Riis Hjernø på telefon 51 52 47 92 eller

Louise Marcher Hansen på telefon 51 42 98 51


Gruppen mødes i A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne tirsdag klokken 14.00 -17.00.

Madgruppe for personer med autisme

A-huset har tre forskellige madgrupper for personer med autisme. Der er 3-4 deltagere i hver gruppe, og der er altid personale til stede, der hjælper til. Vi laver mad sammen efter opskrift, og bagefter hygger vi os med at spise maden sammen.

Der er en gruppe, der mødes mandag klokken 16.30-18.30.

Der er en gruppe, der mødes tirsdag klokken 17.00-19.30.

Der er en gruppe, der mødes torsdag klokken 17.00-20.00.

Deltagerne betaler 25 kroner per  gang for maden.

Vil du vide mere, kan du kontakte leder af Støttegruppen, A-huset og Kulturhuset Lone Pedersen på L.Pedersen@brk.dk eller 56 92 77 63.

Vi mødes i A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne.

NADA i A-huset (øreakupunktur)

Center for Psykiatri og Handicap tilbyder gratis NADA-behandling (øreakupunktur) til ​personer med ADHD og autisme .

NADA er et standardiseret øreakupunktur-program, som tager udgangspunkt i fem ørepunkter. Behandlingen består i 3-5 nåle, som sættes i hvert øre, og som skal sidde i øret i 30-45 minutter. Nålene er tynde, sterile engangsnåle, som altid kasseres efter en behandling.
 
Behandlerne, som tilbyder NADA, er diplomuddannet i metoden.
 
Behandlingen er generelt smertefri.
 
Formålet med NADA er at lindre akutte symptomer, og er en måde at genskabe balancen på, såvel fysisk som psykisk. Det betyder, at NADA virker fremmende på ro, nattesøvn, koncentrationsevne og psykisk overskud.
 
NADA kan være et supplement til medicinsk behandling.
Du kan kontakte åben rådgivning i A-huset og høre nærmere om NADA, hvis du er i tvivl, om det er noget for dig.

NADA i Vennepunktet (øreakupunktur)

I vennepunktet tilbyder vi gratis NADA.

Formålet med NADA er at lindre akutte symptomer, og er en måde at genskabe balancen på, såvel fysisk som psykisk. Det betyder, at NADA virker fremmende på ro, nattesøvn, koncentrationsevne og psykisk overskud.

Behandlerne, som tilbyder NADA, er diplomuddannet i metoden.

For yderligere information kontakt:

Rie Dettlaff:  30 18 21 11.
Brian Buchwald Tofte: 51 59 25 40.

Du finder os i Vennepunktet, Østergade 54 i Rønne, torsdag klokken 12.30 - 13.30 i IT- cafeen.

Ungdomsaften, 1. torsdag i hver måned

Ungdomsaften er et tilbud til dig, der er mellem 18 og 35 år i Vennepunktet.

Tilbuddet er fra klokken 19.00 - 21.00 hvor vi har mulighed for hygge, have det sjovt, spille musik, spille PC/playstation.

Der er mulighed for køb af drikkelse og snack. Enten kontant eller Mobilepay.

I august måned holder vi lukket.

Se også vores folder ungeaften VENNEPUNKTET 2019.pdf.

Du finder os i Vennepunktet, Østergade 54 i Rønne, den 1. torsdag i hver måned fra klokken 19.00-21.00.

Økonomigruppe

Vennepunktet tilbydes økonomiforløb for borgere med funktionsnedsættelse.

Der er maximum 6 personer på et hold, og der er opstart af hold i foråret og i efteråret.

Udgangspunktet for indholdet, vil være afhængigt af deltagernes ønsker.

Det kan være alt fra:
Budgetkendskab.
Forskel på tv– og telefonpakker.
Madplaner.
Besøg hos bank.
Borgerservice.
Andre problematikker.

Det er ikke et krav, at du har NemID. Det vil være pædagogisk personale, der varetager holdet.

Hvis du vil høre mere, kan du kontakte:

Brian Buchwald Tofte på  telefon 51 59 25 40.
Tina Menzel på telefon 30 18 22 19.

 

Du finder os i Vennepunktets lokaler i Østergade 54 i Rønne.

 

 

 

 

 

Kontakt

Vennepunktet
Østergade 54, 3700 Rønne

Leder Lone Pedersen kan kontaktes på tlf 56 92 77 63 eller mail: L.Pedersen@brk.dk