Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Handicap Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbud

Vennepunktet er et stort hus midt i Rønne by, med mange forskellig artede funktioner.

Huset danner base for pædagogisk uddannet personale, der arbejder som hjemmevejledere, og yder støtte efter § 85 og § 98 ordning.

Støttepersonerne er fordelt i to afdelinger, hvor én afdeling (A-huset), er specialiseret i ADHD og autisme, og én afdeling (Støttegruppen), der er specialiseret i udviklingshandicap og øvrige kognitive handicap.

Team Østergade er en del af Vennepunktet. Det er et arbejdsprøvningstilbud efter servicelovens § 103. Der visiteres til Team Østergade via. Myndighedsdelen i Centre Psykiatri og Handicap. Team Østergade samarbejder med jobcentret omkring eksterne praktikpladser for de borgere, der er visiteret til tilbuddet.

Vennepunktet danner også rammen om Kulturhuset, et aktivitets og samværstilbud efter servicelovens § 104. Her tilbydes kulturelle oplevelser for fysisk, og psykisk funktionshæmmede voksne.

Aftenskolen for specialundervisning benytter husets øvelokale i kælderen. Her holder Ding Dang koret til, samt Ølle Bølle Band. Ølle Bølle Band og Ding Dang koret er et brugerband/kor for psykisk udviklingshæmmede voksne.
Eksternt benytter både Autismeforeningen og Gældsrådgivningen Bornholm, husets lokaler.

Se nedenstående for de forskellige aktiviteter der udbydes i Vennepunktet.

​Aktivitetstilbud i A-huset og Støttegruppen:

 1. nov   19-21    Ungdomscafé (max 35 år)                                           Gratis
 7. nov   15-16    Byttemarked – alt undtagen store møbler                     Gratis  
 8.  nov  19-21    Filmaften – kom gerne med forslag inden 31/10            Gratis 
15. nov  19-21    Vi laver kalenderdekoration og adventskranse*             ca.30 kr. 
Fre 23. nov  17-22 Julebal på Griffen m. Ølle Bølle Band
                         & Kalle Brandt Band*  Kræver tilmelding                    320 kr.
Musikken er en gave/arv fra Ebbe, tidligere
beboer i Østergade 54

   
29. nov  19-21   Spilleaften: Brætspil, wii, bordfodbold,
                           kortspil, computerspil m.m.                                       Gratis

Café

A-Huset holder åbent i Caféen hver onsdag mellem  kl. 14 – 17.

Her er det muligt at møde andre brugere af A-huset, spille brætspil, Wii eller høre musik. Der aftales fra gang til gang, om der skal være film mellem 15 – 16.30 og om der er nogle der har lyst til at være behjælpelige i køkkenet med at bage til salg i caféen.

Mellem 14 og 16 tilbyder vi NADA behandling, og her er også mulighed for Åben Rådgivning. Der vil være pædagogisk personale til stede.

Hvis du vil høre mere kan du kontakte:

Amir 61 24 75 28

Ruth 30 18 21 20

Du finder A-husets Café i Vennepunktet, Østergade 54 i Rønne.
Vi glæder os til at se dig.

Drengegruppe

Målgruppen er unge med autisme spektrum forstyrrelse.

Gruppen mødes omkring nogle i forvejen opstillede computere.
Her snakker vi så lidt om hvordan den forgange uge er gået (Så meget man nu kan rumme).
Når man vil, er det tilladt at sætte sig over til computerne og spille sammen.
Vi mødes hver torsdag mellem kl. 16:00 – 18:00.
Det foregår i IT-caféen i Vennepunktet, Østergade 54, 3700 Rønne.
Aldersgrænsen er max 30 år.
Max 6 medlemmer.
Medlemmerne skal være indforstået med at vi har tavshedspligt. Dvs. det der bliver sagt i gruppen, bliver i gruppen.
Vil du vide mere kontakt Jacques Dam på telefon 30 18 21 08 eller mail jacques_dam@brk.dk

Gruppe for mænd med ADHD

I Center for Psykiatri og Handicap har vi en gruppe for mænd med ADHD. Gruppen er ledet af to medarbejdere, der til daglig arbejder med at støtte og rådgive personer med ADHD og autisme. 
 
I gruppen kan du udveksle erfaringer med medarbejderne og de øvrige gruppedeltagere. Fx kan vi snakke om økonomi, medicin, kønsroller, arbejde, kærester osv. Deltagerne er også selv velkomne til at tage problemstillinger op, som de finder svære i hverdagen. 
 
Vi forventer, at du som deltager deler dine erfaringer i gruppen, og at du møder op eller melder afbud, hvis du ikke kan komme. Desuden forventer vi, at det vi taler om, forbliver i gruppen.
 
Gruppen mødes i A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne.
 
Vil du vide mere om gruppen, kan du kontakte gruppelederne:
 
Jesper Kaplan: Jesper.Kaplan@brk.dk eller 56 92 76 09 
Claus Larsen: Claus_Larsen@brk.dk eller 56 92 77 80

Gruppe for unge kvinder med autisme

I Center for Psykiatri og Handicap tilbydes gruppeforløb for unge kvinder med
autisme. Grupperne er ledet af pædagog Karen Marie Skytte, som til daglig arbejder med at støtte og rådgiver mennesker med ADHD og autisme.
 
I gruppen laves forskellige kreative ting efter deltagernes ønsker, fx dukker, ting af gips, ler, perler mv. Der arbejder meget med genbrugsmaterialer. Samtidig er der mulighed for at snakke om de problemstillinger, deltagerne har i forhold til deres diagnose, der vil kunne snakkes om kærlighed, følelser, kærester mv.
 
Grupperne mødes i A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne mandag kl. 15 -18 eller tirsdag 14 -17.
 
Hvis du vil høre mere om gruppen, kan du kontakte Karen Marie Skytte på: 
Karen.Marie.Skytte@brk.dk eller telefon 30 18 21 18.

 

It Gruppe

 

I Østergade 54 – Vennepunktet tilbydes Åben IT café, hvor der er pædagogisk personale tilknyttet. Målgruppen er primært borgere med udviklingshæmning.

Her kan du lære noget om IT, og få hjælp og vejleding i dit eget tempo, med de forskellige udfordringer, der kan være med IT.
Du er velkommen til at komme og bruge computere og tablets, eller du er velkommen til at medbringe din egen computer eller tablet.
 
Typiske IT-udfordringer:

Oprettelse og hjælp til digital postkasse og Nemid
Kontakt til det offentlige, hente og læse breve på Borger.dk og e-boks
Oprettelse af -og hjælp til e-mail, Skype, Facebook osv.
Hjælp til at læse og skrive e-mails,
Installation og anvendelse af Apps
Anvendelse af e-bøger, lydbøger, musik og video
Søgning på Internettet
Starthjælp til nyanskaffede bærbare computere, tablets og iPads
Den slags opgaver er vi godt klædt på til i IT-caféen.
 
Caféen ligger i Østergade 54 i Rønne, og har åbent hver mandag kl. 15.00 – 16.30. Bare mød op!

Madgrupper

​Center Psykiatri og Handicap har flere madgrupper for personer med handicap. Se nedenfor.

​Madgruppe for personer med autisme

A-huset har tre forskellige madgrupper for personer med autisme. Der er 3-4 deltagere i hver gruppe, og der er altid personale til stede, der hjælper til. Vi laver mad sammen efter opskrift, og bagefter hygger vi os selvfølgelig med at spise maden sammen. Vi mødes i A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne.

Der er en gruppe, der mødes mandag kl. 16.30-18.30.

Der er en gruppe, der mødes tirsdag kl. 17.00-19.30.

Der er en gruppe, der mødes torsdag kl. 17.00-20.00.

Deltagerne betaler 25 kr. pr. gang for maden.

Vil du vide mere, kan du kontakte leder af Støttegruppen, A-huset og Kulturhuset Tina Holmgaard Rasmussen på Tina.Holmgaard.Rasmussen@brk.dk eller 56 92 77 63.

Madgruppe for mænd med udviklingshæmning

Støttegruppen har en madgruppe primært for mænd med udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade og andre særlige behov.

Gruppen mødes hver tirsdag kl. 17 på Midtpunktet i Sct. Mortensgade 33 i Rønne.
Her planlægges menuen, der handles ind og tilberedes mad.

Deltagerne betaler 40 kr. pr. gang for maden.

Vil du vide mere, kan du kontakte leder af Støttegruppen, A-huset og Kulturhuset Tina Holmgaard Rasmussen på Tina.Holmgaard.Rasmussen@brk.dk eller 56 92 77 63.

Motionsgruppe for personer med udviklingshæmning

Center for Psykiatri og Handicap har en motionsgruppe for personer med udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade eller tilsvarende vanskeligheder. Vi benytter diverse motionsmaskiner i motionslokalet i Østergade 54.
 
Det er gratis at deltage.

Der er sommerferie indtil 5.9 2018
 
Vil du vide mere, kan du kontakte Lene Nørregaard Jensen som leder gruppen, på mail Lene.N.Jensen@brk.dk eller på telefon 30182232.

NADA (øreakupunktur)

Center for Psykiatri og Handicap tilbyder gratis NADA-behandling (øreakupunktur) til ​personer med ADHD og autisme .

NADA er et standardiseret øreakupunktur-program, som tager udgangspunkt i fem ørepunkter. Behandlingen består i 3-5 nåle, som sættes i hvert øre, og som skal sidde i øret i 30-45 min. Nålene er tynde, sterile engangsnåle, som altid kasseres efter en behandling.
 
Behandlerne, som tilbyder NADA, er diplomuddannet i metoden.
 
Behandlingen er generelt smertefri.
 
Formålet med NADA er at lindre akutte symptomer, og det er en måde at genskabe balancen på, såvel fysisk som psykisk. Det betyder, at NADA virker fremmende på mere ro, bedre nattesøvn, bedre koncentrationsevne og et større psykisk overskud.
 
NADA kan være et supplement til medicinsk behandling.
Du kan kontakte åben rådgivning i A-huset og høre nærmere om NADA, hvis du er i tvivl, om det er noget for dig.

Økonomigruppe

I Østergade 54 – Vennepunktet tilbydes økonomiforløb for borgere med udviklingshæmning.

Der er max. 6 personer på et hold, og der er opstart af hold i foråret og i efteråret.

Udgangspunktet for indholdet, vil være afhængigt af deltagernes ønsker. Det kan være alt fra budgetkendskab, forskel på tv– og telefonpakker, madplaner eller besøg hos bank, borgerservice m.v. alt efter problematikker.

Det er ikke et krav, at du har NemID. Det vil være pædagogisk personale der varetager gruppeforløbende.

Hvis du vil høre mere, kan du kontakte Brian Buchwald Tofte på mail brian.tofte@brk.dk eller telefon 51 59 25 40 eller Tina Menzel på mail tina.menzel@brk.dk eller 30 18 22 19.

 

 

 

 

 

Øvrige aktivitetstilbud i A-huset og Støttegruppen

Se infofolder: 

 

Aktivetskalender okt nov 2018.pdf

Kontakt

Vennepunktet
Østergade 54, 3700 Rønne