Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Psykiatri og Handicap Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbud

Vennepunktet er et hus midt i Rønne by, med mange forskellig artede funktioner.

Huset danner base for pædagogisk uddannet personale, der arbejder som hjemmevejledere, og yder støtte efter § 85 og § 98 ordning.

Støttepersonerne er fordelt i to afdelinger, hvor én afdeling (A-huset), er specialiseret i ADHD og autisme, og én afdeling (Støttegruppen), er specialiseret i udviklingshandicap og øvrige kognitive handicap.

Team Østergade er en del af Vennepunktet. Det er et arbejdsprøvningstilbud efter servicelovens § 103. Der visiteres til Team Østergade via. Myndighedsdelen i Center for Psykiatri og Handicap.
Team Østergade samarbejder med jobcentret omkring eksterne praktikpladser for de borgere, der er visiteret til tilbuddet.

Vennepunktet danner også rammen om Kulturhuset, et aktivitets og samværstilbud efter servicelovens § 104. Her tilbydes kulturelle oplevelser for fysisk, og psykisk funktionshæmmede voksne.

Aftenskolen for specialundervisning benytter husets øvelokale i kælderen. Her holder Ding Dang koret til, samt Ølle Bølle Band. Ølle Bølle Band og Ding Dang koret er et brugerband/kor for psykisk udviklingshæmmede voksne.
Eksternt benytter både Autismeforeningen og Gældsrådgivningen Bornholm, husets lokaler.

Se nedenstående for de forskellige aktiviteter der udbydes i Vennepunktet.

​Aktivitetstilbud:

Aktivitetskalender 2022.

Med forbehold for ændringer.

Ledsagerne gratis entre til alle aktiviteter.
Alle arrangementer kræver tilmelding.
Maximum plads til 15 personer. 
Tilmelding til kulturhuset@brk.dk senest 2 dage før.

Husk at melde fra i god tid, hvis du bliver forhindret, så andre kan få mulighed for at deltage.

7. juli klokken 19.00 til 21.00 Ungdomsaften/AFLYST
                        Fra 16 til 35 år                                         Gratis

14. juli klokken 17.00 til 21.00 Musik og Grillhygge med Gorm og Malene     50 kroner                                                        Tilmelding inden den 11. juli på
                                                telefon 3018 2246 eller mail: kulturhuset@brk.dk 
                                                (Ledsagere 50 kroner for mad, kaffe og musik)              

SOMMERFERIE I KULTURHUSET I UGE 29, 30 OG 31

11. august klokken 19.00 til 21.00 Snobrød i haven                                 Gratis

18. august klokken 19.00 til 21.00 Spilleaften i haven                              Gratis

25. august klokken 19.00 til 21.00      Tur til Gudhjem og spise is             Betaler for egen is
                                                        Tilmelding inden den 23. august

*Ledsagere har gratis entré til alle aktiviteter undtagen til grillhygge, hvor ledsagere betaler
  50 kroner for egen mad og kaffe.

*Tilmelding nødvendig på kulturhuset@brk.dk eller på vores opslagstavle senest 2 dage før arrangementet.


Sommercafè i Kulturhuset i uge 29, 30 og 31:
Som noget nyt i år vil cafeen være åben tirsdag og torsdag, hvor man kan komme og spise frokost mellem klokken 11 til 13.30.
Cafeen vil være åben tirsdag og torsdag fra klokken 11.00 til 15.00 

Der vil blive serveret smørrebrød efter eget ønske og der tilbydes saft.
Pris: 5 kroner per stykke smørrebrød.

Kom og vær sammen med dine venner og hyg i haven. Der vil være mulighed for at få akut støtte, hvis du har brug for det. 

Vi glæder os til at se dig i Sommercaféen!
Hilsen Denise og Malene  

Kreativt Værksted: Tirsdag kokken 19.00-21.00. Holdet er fyldt på, men der kan forekomme enkelte ledige pladser. 

Tilmelding nødvendig på kulturhuset@brk.dk eller på vores opslagstavle

 

Café om eftermiddagen:

Klokken 14.30 til 15.30 mandage til torsdage. Nybagte boller bagt af Team Østergade og hyggeligt samvær med mange andre.

Linedance:

Starter op igen den 24. august klokken 15.30 til 16.30. Det koster 25 kroner.

Badehotellet:

Hver mandag klokken 15.15 til 16.00. Vi ser Badehotellet på storskærm i salen. 


Ledsagere gratis entré til alle aktiviteter.

 

Cykel- og gågruppe:

Hver tirsdag cykling og gå gruppe. Afgang klokken 18.45 fra Vennepunktet

Cykeltræning og gå-gruppe: tirsdage klokken 18.45 til cirka 21.00. Første gang efter sommerferien den 23. august sidste gang 13. september.

* Tilmelding nødvendig  og bindende til alle arrangementer senest 2 dage før arrangementet på kulturhuset@brk.dk eller på vores opslagstavle.

Husk at melde fra i god tid, hvis du bliver forhindret, så andre kan få mulighed for at deltage.

Vennepunktet – Kulturhuset – Østergade 54 – 3700 Rønne – 56 92 63 77
Kulturhuset@brk.dk

Se også folderen Aktivitetstilbud.pdf


Ca

A-Huset holder åbent i Caféen hver onsdag mellem  kl. 14.00 – 17.00.

Her er det muligt at møde andre brugere af A-huset, hvor der er mulighed for at hygge med ligesindede, dele erfaringer, i stille og rolige ogivelser.

Mellem 14.00 og 16.00 tilbyder vi NADA behandling, og her er også mulighed for Åben Rådgivning. Der vil være pædagogisk personale til stede.

Hvis du vil høre mere kan du kontakte:

Connie Lillelund på telefon 56 92 77 98

Ruth Pedersen på telefon 30 18 21 20

Lone Pedersen på telefon 56 92 77 63

Du finder A-husets Café i Vennepunktet, Østergade 54 i Rønne.
Vi glæder os til at se dig.

Drengegruppe

Målgruppen er unge med autisme spektrum forstyrrelse.

Gruppen mødes omkring nogle i forvejen opstillede computere.
Her snakker vi så lidt om hvordan den forgange uge er gået.
Når man vil, er det tilladt at sætte sig over til computerne og spille sammen.


Vi mødes hver torsdag mellem klokken 16.00 – 18.00.
Aldersgrænsen er maximum 30 år.
Maximum 6 deltagere.


Deltagerne skal være indforstået med, at vi har tavshedspligt. Det vil sige, at det der bliver sagt i gruppen, bliver i gruppen.

Hvis du vil høre mere kan du kontakte:

Jacques Dam på telefon 30 18 21 08

Du finder os i IT-caféen i Vennepunktet, Østergade 54, 3700 Rønne.

Gruppe for mænd med ADHD

I Center for Psykiatri og Handicap har vi en gruppe for mænd med ADHD. Gruppen er ledet af to medarbejdere, der til daglig arbejder med at støtte og rådgive personer med ADHD og autisme. 
 
I gruppen kan du udveksle erfaringer med medarbejderne og de øvrige gruppedeltagere. Fx kan vi snakke om økonomi, medicin, kønsroller, arbejde, kærester osv. Deltagerne er også selv velkomne til at tage problemstillinger op, som de finder svære i hverdagen. 
Vi mødes hver tirsdag klokken 14.00-16.00.

Vi forventer, at du som deltager deler dine erfaringer i gruppen, og at du møder op eller melder afbud, hvis du ikke kan komme. Desuden forventer vi, at det vi taler om, forbliver i gruppen.
 
Vil du vide mere om gruppen, kan du kontakte gruppelederne:

Jesper Kaplan på telefon 30 18 21 09
Claus Larsen på telefon 30 18 21 14

Du finder os i A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne.

ADHD gruppen

I gruppen snakker vi om de udfordringer man har, når man lever med ADHD.

Vi mødes I A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne

  • Torsdag kl. 14.00-16.00

V
il du vide mere om gruppen, kan du kontakte:

Winnie Sys Larsen på telefon 24 29 74 13

Lene Mortensen på telefon 30 18 21 10

Strikke og Hækle gruppe

Vi mødes i A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne

  • Mandag kl. 14.00-16.00

Hvis du vil vide mere om gruppen, kan du kontakte:

Margit Riis Hjernø på telefon 51 52 47 92

Madgruppe for personer med autisme

A-huset har tre forskellige madgrupper for personer med autisme. 
Der er 3-4 deltagere i hver gruppe, og der er altid personale til stede, der hjælper til.
Vi laver mad sammen efter opskrift, og bagefter hygger vi os med at spise maden sammen.

Der er en gruppe, der mødes mandag kl. 16.30-18.30

Der er en gruppe, der mødes tirsdag kl. 17.00-19.30

Der er en gruppe, der mødes torsdag klokken 17.00-20.00

Deltagerne betaler 25 kr. pr. gang for maden.

Vil du vide mere, kan du kontakte:

Jacques Dam på telefon 56 92 77 78
Lene Mortensen på telefon 56 92 78 09
Sanne Birgitte Dahl på telefon 56 92 78 06

Vi mødes i A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne.


NADA i A-huset (øreakupunktur)

Center for Psykiatri og Handicap tilbyder gratis NADA-behandling (øreakupunktur) til ​personer med ADHD og autisme .

NADA er et standardiseret øreakupunktur-program, som tager udgangspunkt i fem ørepunkter. Behandlingen består i 3-5 nåle, som sættes i hvert øre, og som skal sidde i øret i 30-45 minutter. Nålene er tynde, sterile engangsnåle, som altid kasseres efter en behandling.
 
Behandlerne, som tilbyder NADA, er diplomuddannet i metoden.
 
Behandlingen er generelt smertefri.
 
Formålet med NADA er at lindre akutte symptomer, og er en måde at genskabe balancen på, såvel fysisk som psykisk. Det betyder, at NADA virker fremmende på ro, nattesøvn, koncentrationsevne og psykisk overskud.
 
NADA kan være et supplement til medicinsk behandling. Man kan slutte af med at få magnetkugler.


For yderligere information kontakt:
Ruth Schou Pedersen på telefon 30 18 21 20.

NADA i Vennepunktet (øreakupunktur)

I vennepunktet tilbyder vi gratis NADA.

Formålet med NADA er at lindre akutte symptomer, og er en måde at genskabe balancen på, såvel fysisk som psykisk. Det betyder, at NADA virker fremmende på ro, nattesøvn, koncentrationsevne og psykisk overskud.

Behandlerne, som tilbyder NADA, er diplomuddannet i metoden.

For yderligere information kontakt:

Tina Kofoed Menzel på telefon 30 18 22 19

Du finder os i Vennepunktet, Østergade 54 i Rønne 

  • Fredag klokken 12.00 - 13.00 i IT- cafeen

Ungdomsaften, 1. torsdag i hver måned

Ungdomsaften er et tilbud til dig, der er mellem 18 og 35 år i Vennepunktet.

Tilbuddet er fra klokken 19.00 - 21.00 hvor vi har mulighed for hygge, have det sjovt, spille musik, spille PC/playstation.

Der er mulighed for køb af drikkelse og snack. Enten kontant eller Mobilepay.

I august måned holder vi lukket.

Se også vores folder ungeaften VENNEPUNKTET 2019.pdf.

Du finder os i Vennepunktet, Østergade 54 i Rønne

  • Den 1. torsdag i hver måned fra kl. 19.00-21.00

Økonomigruppe

Vennepunktet tilbydes økonomiforløb for borgere med funktionsnedsættelse.

Der er maximum 6 personer på et hold, og der er opstart af hold i foråret og i efteråret.

Udgangspunktet for indholdet, vil være afhængigt af deltagernes ønsker.

Det kan være alt fra:
Budgetkendskab.
Forskel på tv– og telefonpakker.
Madplaner.
Besøg hos bank.
Borgerservice.
Andre problematikker.

Det er ikke et krav, at du har NemID. Det vil være pædagogisk personale, der varetager holdet.

Hvis du vil høre mere, kan du kontakte:

Brian Buchwald Tofte på  telefon 51 59 25 40
Tina Kofoed Menzel på telefon 30 18 22 19

Du finder os i Vennepunktets lokaler i Østergade 54 i Rønne. 

 

Kontakt

Vennepunktet
Østergade 54, 3700 Rønne

Leder Lone Pedersen kan kontaktes på tlf 56 92 77 63