klasseværelse
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Psykiatri og Handicap Specialundervisning Specialpædagogisk støtte (SPS)

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en funktionsnedsættelse, kan du få særlige former for støtte, som du får på baggrund af en faglig vurdering af dit behov. Et specialpædagogisk støtteforløb kan for eksempel bestå i:

1. Tegnsprogstolkning og skrivetolkning
2. Hjælpemidler og instruktion i brug heraf
3. Særligt udformede undervisningsmaterialer
4. Personlig assistance og sekretærhjælp.
5. Særlige vilkår for og arbejdsformer under prøver og eksaminer

Du skal kontakte din studievejleder (eller SPS-ansvarlige) på dit uddannelsessted for at søge om specialpædagogisk støtte. Reglerne er forskellige alt efter om der er tale om en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Du kan læse mere på www.spsu.dk.