Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Seniorer Hjemmehjælp

Hjemmehjælp

Hvis du oplever at du ikke længere kan klare din personlige pleje, eller praktiske opgaver, kan du søge om hjælp og støtte.
Vi har lavet nogle godt råd til hvordan du kan skåne dig selv når du gør rent.

Det er visitatorerne i Myndighed i Center for Ældre der vurderer din samlede situation og afgør, om du er berettiget til personlig og/eller praktisk hjælp.

Hvad kan man få hjælp til?

Du kan bl.a. søge om hjælp til personlige opgaver som toiletbesøg og bad, og praktiske opgaver som rengøring og tøjvask.

Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget en kvalitetsstandard på området som du kan se her.

Hvordan søger man hjemmehjælp

Ved en samtale med en visitator, vurderer visitatoren om og i hvilket omfang du er berettiget til at modtage støtte og hjælp. Hvis det er første gang du søger om hjemmehjælp, vil du få en skiftlig afgørelse. I denne står der formålet med hjælpen i hjemmet, samt hvilken omfang af hjælp du kan få.

Formålet med hjemmehjælp

Hjælpens primære formål er at gøre dig i stand til at klare dig selv igen, eller at klare så mange opgaver som muligt selv. Erfaringer viser at, hvis vi hver dag holder os i gang med vores daglige gøremål, er det med til at holde os fysisk og psykisk friske.

Derfor skal en visitator altid lave en vurdering om et rehabiliteringsforløb vil kunne styrke dig, så du vil kunne blive mere selvhjulpen i din hverdag.

Hvornår kan man få hjemmehjælp?

Når du ansøger om hjemmehjælp, vil visitatoren altid vurdere, om der findes hjælpemidler, der kan hjælpe dig til selv at klare den, eller de opgaver der er vanskelig for dig. Eller om du ved at dele opgaverne lidt op, eller gøre tingene på en anden måde, selv kan klare opgaven.

Det vurderes også om der er andre i din husstand der kan varetage de praktiske opgaver.

Hvis det vurderes at du er berettiget til hjemmehjælp, skal visitator vurdere om et rehabiliteringsforløb vil kunne styrke dig, så du vil kunne blive mere selvhjulpen i din hverdag.

Kontakt til Myndigheden i Center for Ældre

Kontakt visitatorerne ved at sende en mail – se blå boks. Husk at oplyse dit telefonnummer og hvad du ønsker at søge om – så ringer vi dig op i løbet af 1-3 hverdage.

Handler din henvendelse sig om et akut behov for hjælp, der ikke kan vente, kan du ringe til Myndighed på telefon 56 92 60 50 mellem kl. 08.30 - 09.30 på alle hverdage.   

Frit valg af leverandør

Når du er bevilget hjælp skal du vælge hvem der skal yde hjælpen, i daglig tale kaldet "Frit Valg". Du kan vælge mellem kommunen og private leverandører.

Hjælp efter hospitalsindlæggelse

Har du brug for støtte fra kommunen når du udskrives, fx støtte til din personlige pleje, tilberedning af mad mv. vil hospitalet - efter aftale med dig - kontakte visitatorerne i Myndighed i Center for Ældre.

Har du kun brug for praktisk støtte til fx rengøring og tøjvask, skal du selv henvende dig til visitatorerne i kommunen, når du er blevet udskrevet. 

Turist der skal til Bornholm

Har du behov for at modtage personlig eller praktisk hjælp under ferieophold på Bornholm, skal du henvende dig til visitationen i din hjemkommune. For at modtage hjælp under ferien, kræver det, at du i forvejen modtager personlig eller praktisk hjælp i din hjemkommune.

Covid-19 særlig info for turister med behov for pleje

Kære dig der gæster Bornholm fra en anden kommune, og som har behov for service fra enten hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen.

I Bornholms Regionskommune glæder vi os til at tage imod dig og ser frem til at hjælpe dig bedst muligt. Da vi ønsker at passe godt på dig og vores øvrige brugere af hjemmeplejen/hjemmesygeplejen og mindske smitterisikoen med Covid-19 (Corona), vil vi opfordre dig og dine eventuelle medrejsende til at lade jer teste umiddelbart, før I kommer til Bornholm. 

Hvis din test viser, at du er smittet med Covid-19, eller har du symptomer på Covid-19, skal du vente med at besøge os, til du har været uden symptomer i 48 timer og har fået foretaget en ny test, som er negativ.

Bornholmer der skal på ferie i resten af landet
Borgere, bosiddende på Bornholm, der har behov for personlig eller praktisk hjælp under ferieophold i anden kommune, skal henvende sig til visitatorerne i Myndighed i Center for Ældre.

Myndighedspersoner der bestiller hjælp til turister

Personlig og praktisk hjælp

Er du visitator og skal bestille personlig eller praktisk hjælp til en borger der skal på ferie på Bornholm, så skal du  udfylde dette dokument, vær opmærksom på at alle felter skal udfyldes!

(Bruger du Internet Explorer og har problemer med at få adgang til dokumentet, så prøv at åbne med fx. Google Chrome - Vi arbejder på en løsning)

Send udfyldt dokument, aktuelle funktionsevne tilstande samt handlingsanvisninger på de ydelser der skal leveres senest 5 hverdage før hjælpen skal opstartes, meget gerne før.

Send samtlige dokumenter til sikkerpost@brk.dk og skriv "Center for Ældre, Myndighed" i emnefeltet.

Hjælpemidler
Myndighedsafdelinger henvises til Center for Sundhed og Forebyggelse, Hjælpemidler for bestilling eller spørgsmål vedr. hjælpemidler.
Hjælpemidler kan kontaktes på telefon nr. 56 92 54 00 alle hverdage 9.00 – 11.00. Hjælpemidler kan også kontaktes via mail på adressen hjaelpemidler@brk.dk.

Sygepleje
Drejer henvendelsen sig om en borger der har behov for sygepleje, skal du kontakte
den visiterende/koordinerende sygeplejerske på telefon 56 92 70 70. Kan kontaktes alle ugens dage ml. kl. 07.00 - 15.00

Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsynsrapporter samt påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed finder du i den blå boks til højre

 

Tilsynsrapport

Rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

 Hjemmeplejen Aakirkeby

Påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Påbud til Hjemmeplejen Aakirkeby

Myndighed i Center for Ældre

Du kan kontakte visitatorerne på mail. Husk at oplyse dit telefonnummer og hvad du søger om, så ringer vi dig op i løbet af 1-3 hverdage.

Mail: aeldre@brk.dk

Brug Sikker e-mail hvis din mail indeholder fortrolige oplysninger (kræver NemID).

Du kan også ringe til os hvis din henvendelse drejer sig om et akut behov for hjælp.

Tlf.: 56 92 60 50
Hverdage kl. 8.30-9.30

Hjemmeplejen

Center for Ældre
Hjemmeplejen
Ullasvej 17, 1
3700 Rønne

Når du er bevilget hjælp kan du  kontakte Hjemmeplejen  døgnet rundt.

Distrikt Vest: 
Team Rønne Midt 56 92 72 40
Team Rønne Nord 56 92 72 60 Team Rønne Syd 56 92 72 20 Team Hasle 56 92 73 20

Distrikt Øst: 
Team Tejn 56 92 73 60
Team Aakirkeby Øst 56 92 71 90
Team Aakirkeby Vest 56 92 71 80
Team Nexø Nord 56 92 71 20
Team Nexø Syd 56 92 71 30
Team Østermarie 56 92 74 00