Del på facebook

Hjemmehjælp

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hvis du oplever, at du ikke længere kan klare din personlige pleje eller praktiske opgaver, kan du søge om hjælp og støtte.

Vi har lavet nogle gode råd til, hvordan du kan skåne dig selv, når du gør rent.

Det er visitatorerne i Myndighed i Center for Ældre, der vurderer din samlede situation og afgør, om du er berettiget til personlig og/eller praktisk hjælp.

Robotrengøring i dit hjem

​Vi har samlet nedenstående vejledning i en pjece: Robotrengøring i dit hjem. Vejledningen kan du overføre til din computer, tablet eller smarphone. Du kan også printe den.

Robotrengøring i dit hjem

Hvorfor robotrengøring i stedet for hjælp fra hjemmeplejen?

Traditionelt har kommunen tilbudt borgere hjælp til støvsugning og aftørring af gulve, hvis ikke man selv kunne varetage opgaven.

Den teknologiske udvikling gør at vi som kommune løbende vurderer, hvordan vores ressourcer i kommunen bruges bedst. Hvis opgaver som støvsugning og aftørring af gulve kan klares ved brug af hverdagsteknologi, der i dag regnes for sædvanligt indbo, betyder det, at du som udgangspunkt ikke få kommunal hjemmehjælp til opgaverne.

Sædvanligt indbo kan være almindelige køkkenmaskiner og andet, der kan anses som et almindeligt udbredt produkt, der kan findes i ethvert hjem, der måtte ønske det -fx en mikroovn, opvaskemaskine, vaskemaskine, robotstøvsuger/robotgulvvasker.

Hjemmeplejen tilbyder derfor kun manuel støvsugning i særlige
En robotstøvsuger fylder ikke meget. Foto: Dmitri Maruta/Colorbox
tilfælde og altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Tilbuddet om manuel støvsugning afhænger alene af din tilstand samt din husstands samlede ressourcer, og ikke af hjemmets indretning.

Nogle af fordelene ved robotrengøring

  • Robotter kan arbejde, mens du er væk eller slapper af, hvilket giver dig mere fritid.
  • Robotter kan gøre rent, så ofte du ønsker det.
  • Robotter er designet til at rengøre grundigt og nå svært tilgængelige områder, fx under sofaer og lignende.
  • Robotrengøring giver færre udgifter til støvsugerposer.
  • Du kan opretholde et rent og sundt hjem uden at skulle bekymre dig om fysiske udfordringer, der kan følge med manuel rengøring.
Sådan fungerer det

Du skal selv købe en robotstøvsuger og robotgulvvasker.

Du kan købe en robotstøvsuger/robotgulvvasker, der passer til dine behov og budget. Vi anbefaler, at du køber en robot med begge funktioner i én.

Hvis du ikke har økonomi til at købe en robotstøvsuger/robotgulvvasker, er du velkommen til at kontakte kommunens ydelsesafdeling på tlf. 56 90 00 00. De har åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9:30 og 11:30. Her kan du få råd og vejledning til at ansøge om et personligt tillæg eller en enkeltydelse til indkøb af robotstøvsuger/robotgulvvasker.

En ansøgning om indkøb af en robotstøvsuger/robotgulvvasker vil altid bero på en konkret individuel vurdering af rimeligheden og nødvendigheden af det ansøgte med udgangspunkt i din situation.

Du kan fjernstyre robotten

De fleste robotter leveres med nemme programmeringsfunktioner. Indstil rengøringstidspunkter og præferencer efter dit behov. Du kan også købe en robot, som du betjener manuelt eller med fjernbetjening.

Det er nemt at betjene en robotstøvsuger/robotgulvvasker, og hvor du køber din robot kan du få hjælp til at blive sat i hvordan den fungerer. Hvis det alligevel volder dig problemet, så er der på baggrund af en konkret og individuel vurdering, mulighed for at få hjælp til betjene den hver 2.uge. Det svarer til kvalitetstandarden for praktisk hjælp.

Lad robotten gøre arbejdet for dig

Vi anbefaler, at du gør dit hjem klar til robotten. Det kan være du skal flytte lidt rundt på møblerne, så den kan komme til. Det er også en god ide at fjerne løse tæpper og ledninger på gulvet, så den ikke kører fast. Start robotten, og den vil navigere i dit hjem, rengøre gulve og sørge for, at dit hjem forbliver rent og pænt.

Sådan holder du robotten ved lige

Husk at tømme støvbeholderen (for støvsugere) og rengøre børster, filtre og klude regelmæssigt. På den måde sikrer du, at robotten kan gøre effektivt rent for dig.

Den nye rengøringsrutine

Har du tidligere modtaget rengøringshjælp fra kommunen, så ændrer vi først din bevilling til rengøring efter en revisitation. En fratagelse af nuværende bevilling vil altid ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

Hvornår vi stopper med at besøge dig for at støvsuge og vaske dine gulve manuelt, aftales med dig. Du skal måske have tid til at anskaffe dig en robot, og har brug for hjælp fra dit netværk. Dog fortsættes hjælpen max 1,5 måned efter revisitering.

Budget og forventning til din nye rengøringsrobot

Pris og kvalitet hænger ofte sammen. Dette betyder ikke, at en robotstøvsuger/robotgulvvasker til 6.000 kr. nødvendigvis rengør dobbelt så godt som den til 3.000 kr. Oftest koster den nyeste teknologi mere, men giver dig samtidig også det bedste resultat og flere funktioner. Du skal derfor overveje, hvilke behov og ønsker du har.

Valg af robotstøvsuger- og gulvvasker

Der findes mange forskellige robotstøvsugere/gulvvaskere på markedet. Mange af dem kan kombinere støvsugning og gulvvask. Inden du anskaffer dig en robotstøvsuger/robotgulvvasker vil vi anbefale, at du tager stilling til følgende spørgsmål for at sikre, at du får den model, der passer til dine behov.

Hvilket areal skal robotten rengøre?

Har du et enkelt sammenhængende rum, som skal rengøres, eller forventer du, at den skal klare hele huset med flere rum? I disse tilfælde skal du være opmærksom på robottens arbejdsareal, og om den er udstyret med funktionen ”genoplad og fortsæt”, hvilket gør den i stand til at oplade undervejs i rengøringen og fortsætte, hvor den slap.

Har du dørtrin, og hvor høje er de?

Dørtrin og robotstøvsugere/robotgulvvaskere er ikke altid den bedste kombination. Grundlæggende kan de tage op til cirka 1,5-2 centimeter. Du kan købe gummilister, som erstatter fejelisten ved dørtrin. Dette skaber en lille ”rampe”, som den kan køre over.

Hvilken gulvtype skal støvsuges?

De fleste robotstøvsugere/robotgulvvaskere klarer både hårde gulve og tæpper og tilpasser sig selv gulvtypen. Men har du tæpper, kan det eventuelt være en fordel at vælge en nyere generation af støvsugere med et kraftigere sug. Det er også en fordel at undersøge, hvordan den klarer gulvvask, hvis der er tæpper i rummet.

Har du husdyr (mange dyrehår) eller allergi?

Nogle robotstøvsugere/robotgulvvaskere er bedre udviklet til at kunne klare dyrehår med hovedbørsten. Hvis du er allergiker, er nogle filtre bedre end andre. De fleste mærker angiver, hvilke produkter der er gode til dyrehår.

Hvad er dine behov for teknologi og funktioner?

Vil du f.eks. kunne styre og programmere robotstøvsugeren/-gulvvaskeren med en smartphone, eller vil du betjene den via en knap på robotten? De fleste robotstøvsugere har 1-4 simple betjeningsknapper på toppen for at starte, slukke/pause og ”køre hjem”. De fleste mærker har også en app-funktion, hvor der er mulighed for at programmere køretider og fjernstyre robotten, samt markere hvor robotten skal køre og ikke køre. For at bruge app-funktionen er der behov for wi-fi i hjemmet.​

Ankestyrelsen har i principmeddelelse 36-22 konkretiseret hvornår noget defineres som et forbrugsgode-sædvanligt indbo.

Hvad kan man få hjælp til?

Du kan bl.a. søge om hjælp til personlige opgaver som toiletbesøg og bad, og praktiske opgaver som rengøring og tøjvask.

Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget en kvalitetsstandard på området som du kan se her.

Hvordan søger man hjemmehjælp

Ønsker du at søge om hjemmehjælp, skal du henvende dig til Myndighed i Center for Ældre via linket i den grå boks til højre. 

Ved en samtale med en visitator, vurderer visitatoren om og i hvilket omfang du er berettiget til at modtage støtte og hjælp. Hvis det er første gang du søger om hjemmehjælp, vil du få en skiftlig afgørelse. I denne står der formålet med hjælpen i hjemmet, samt hvilken omfang af hjælp du kan få.

Formålet med hjemmehjælp

Hjælpens primære formål er at gøre dig i stand til at klare dig selv igen, eller at klare så mange opgaver som muligt selv. Erfaringer viser at, hvis vi hver dag holder os i gang med vores daglige gøremål, er det med til at holde os fysisk og psykisk friske.

Derfor skal en visitator altid lave en vurdering om et rehabiliteringsforløb vil kunne styrke dig, så du vil kunne blive mere selvhjulpen i din hverdag.

Hvornår kan man få hjemmehjælp?

Når du ansøger om hjemmehjælp, vil visitatoren altid vurdere, om der findes hjælpemidler, der kan hjælpe dig til selv at klare den, eller de opgaver der er vanskelig for dig. Eller om du ved at dele opgaverne lidt op, eller gøre tingene på en anden måde, selv kan klare opgaven.

Det vurderes også om der er andre i din husstand der kan varetage de praktiske opgaver.

Hvis det vurderes at du er berettiget til hjemmehjælp, skal visitator vurdere om et rehabiliteringsforløb vil kunne styrke dig, så du vil kunne blive mere selvhjulpen i din hverdag.

Kort over Hjemmeplejens teams

Kort over hjemmeplejeteams i Ældreplejen, hvor der kan søges på adresser og findes oplysning om, hvilket team adressen hører til Klik her

Kontakt til Myndigheden i Center for Ældre

HVis du ikke har MitID kan du kontakte visitatorerne, ved at sende en mail. Husk at oplyse dit telefonnummer og hvad du ønsker at spørge om – så ringer vi dig op i løbet af 1-3 hverdage. 

Se kontaktinformationer i den blå boks til højre på siden.

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, skal du rette henvendelse via Send Digital Post, i den grå boks ovenfor.  

Frit valg af leverandør

Når du er bevilget hjælp skal du vælge hvem der skal yde hjælpen, i daglig tale kaldet "Frit Valg". Du kan vælge mellem kommunen og private leverandører.

Hjælp efter hospitalsindlæggelse

Har du brug for støtte fra kommunen når du udskrives, fx støtte til din personlige pleje, tilberedning af mad mv. vil hospitalet - efter aftale med dig - kontakte visitatorerne i Myndighed i Center for Ældre.

Har du kun brug for praktisk støtte til fx rengøring og tøjvask, skal du selv henvende dig til visitatorerne i kommunen, når du er blevet udskrevet. 

Turist der skal til Bornholm

Har du behov for at modtage personlig eller praktisk hjælp under ferieophold på Bornholm, skal du henvende dig til visitationen i din hjemkommune. For at modtage hjælp under ferien, kræver det, at du i forvejen modtager personlig eller praktisk hjælp i din hjemkommune. 

Myndighedspersoner der bestiller hjælp til turister

Personlig og praktisk hjælp

Er du visitator og skal bestille personlig eller praktisk hjælp til en borger der skal på ferie på Bornholm, så skal du  udfylde dette dokument, vær opmærksom på at alle felter skal udfyldes!

(Bruger du Internet Explorer og har problemer med at få adgang til dokumentet, så prøv at åbne med fx. Google Chrome - Vi arbejder på en løsning)

Send udfyldt dokument, aktuelle funktionsevne tilstande samt handlingsanvisninger på de ydelser der skal leveres senest 5 hverdage før hjælpen skal opstartes, meget gerne før.

Send samtlige dokumenter via Digital Post, som henvendelse fra myndighedsperson, i den grå boks til højre.

Hjælpemidler
Myndighedsafdelinger henvises til Center for Sundhed og Forebyggelse, Hjælpemidler for bestilling eller spørgsmål vedr. hjælpemidler.
Hjælpemidler kan kontaktes på telefon nr. 56 92 54 00 alle hverdage 9.00 – 11.00. Hjælpemidler kan også kontaktes via mail på adressen hjaelpemidler@brk.dk.

Sygepleje
Drejer henvendelsen sig om en borger der har behov for sygepleje, skal du kontakte
den visiterende/koordinerende sygeplejerske på telefon 56 92 70 70. Kan kontaktes alle ugens dage ml. kl. 07.00 - 15.00

Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsynsrapporter samt påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed finder du i den blå boks til højre
Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID.

Ansøg om hjemmehjælp (Borger)

Henvendelse fra myndighedsperon 

DP-small.png


Har du ikke MitID?
Kontakt Center for Ældre

Myndighed i Center for Ældre

Du kan kontakte visitatorerne på mail. Husk at oplyse dit telefonnummer, og hvad du vil spørge om - så ringer vi dig op i løbet af 1-3 hverdage.

Mail: aeldre@brk.dk

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, skal du rette henvendelse via Send Digital Post i den grå boks øverst på siden.

På Digital Post logger du ind med MitID, og du er sikker på, at din henvendelse bliver krypteret.

Du kan også ringe til os, hvis din henvendelse drejer sig om et akut behov for hjælp.

Tlf.: 56 92 60 50
Hverdage kl. 8.30-9.30

Hjemmeplejen kontakt

Center for Ældre
Hjemmeplejen
Ullasvej 17, 1
3700 Rønne

Når du er bevilget hjælp, kan du kontakte Hjemmeplejen  døgnet rundt.

Distrikt Rønne: 
Team Rønne Midt 56 92 72 40
Team Rønne Nord 56 92 72 60 Team Rønne Syd 56 92 72 20 

Distrikt Sydøst: 
Team Aakirkeby Øst 56 92 71 90
Team Aakirkeby Vest 56 92 71 80
Team Nexø Nord 56 92 71 20
Team Nexø Syd 56 92 71 30

Distrikt Nord
Team Hasle 56 92 73 20
Team Tejn 56 92 73 60