musik
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Frivillig, kultur og fritid Udendørs musikarrangementer

Udendørs musikarrangementer

​​​​

Udendørs musikarrangementer skal søge dispensation.

Hvert år bliver der i sommerperioden afholdt en del udendørs musikarrangementer på Bornholm – festivaller – byfester eller andre enkeltstående begivenheder. Begivenheder som er med til at gøre Bornholm til en spændende og levende ø, som kan være til gavn for både fastboende og turister.

I nogle tilfælde opfattes arrangementerne imidlertid ikke som et positivt tiltag af naboerne - dels pga. lydniveauet – dels pga. antallet af mennesker og biler der færdes i nærområdet. Det fører nogle gange til konflikter som anmeldes til kommunen.

Regionskommunens Center for Miljø, Plan og Kultur  har mulighed for at regulere arrange-menterne i henhold til kommunens forskrift om begrænsning af støj- og lugtgener fra restaurationen mv. fra august 2006.

De helt store arrangementer vil dog kræve dispensation fra denne forskrift, da bestemmelserne ikke vil kunne overholdes. Det betyder, at der skal søges dispensation hvert år for de udendørs arrangementer der ønskes afholdt. Ansøgningens oplysninger vil blive vurderet og hvis det vurderes, at arrangementet kan afholdes uden væsentlige gener vil der efterfølgende træffes afgørelse om dispensation – eventuelt med vilkår om støjdæmpende foranstaltninger.

​​​​Ansøgningen skal indsendes til Center for Miljø, Plan og Kultur på stoej@brk.dk med oplysninger om:

  • Hvor mange dage arrangementet ønskes afholdt. Som udgangspunkt kan der tillades et højere lydniveau ved et én-dages arrangement end ved et sæsonarrangement
  • Hvilket tidsrum på døgnet
  • Hvilket output i decibel (Laeq) arrangementet forventes afviklet under
  • Forventet antal tilskuere
  • På offentlige arealer vil der gælde særlige retningslinjer for støj ligesom tidsrummet for afvikling af arrangementet vil blive fastsat

Et fast vilkår er dog, at naboerne SKAL orienteres om arrangementet.

Spørgsmål kan rettes til Center for Miljø, Plan og Kultur på stoej@brk.dk

 

Center for Miljø, Plan og Kultur​