Øvrige udvalg og råd
Del på facebook

Øvrige udvalg, råd og kommissioner

I menuen kan du vælge et udvalg eller råd og læse mere om medlemmerne, vedtægterne og læse referater fra de afholdte møder.

Hvis du ønsker at læse et referat fra et møde, der er foregået før 2017, er du velkommen til at kontakte Bornholms Ø-arkiv på arkiv@brk.dk

Oversigt over medlemmer af råd og nævn

Her kan se en oversigt over medlemmer af Kommunalbestyrelsen, udvalg, råd og nævn m.v. for perioden 1.1.2018-31.12.2021.

Oversigt over medlemmer opdateret januar 2021