Idrætsforening
Del på facebook

Folkeoplysningsudvalget

 

 

 

Folkeoplysningsudvalgets opgaver

Bornholms Regionskommune støtter det frivillige foreningsarbejde i kommunen
i henhold til Folkeoplysningslovens krav og mål. Det betyder, at kommunen har nedsat et Folkeoplysningsudvalg, som grundlæggende har til opgave at fastlægge og fordele tilskud og anden støtte til foreningslivet på Bornholm.
 
I praksis betyder det at Folkeoplysningsudvalget blandt andet:
 
 • Formulerer kommunens regler for tilskud til foreningslivet
 • Afgiver forslag til kommunalbestyrelsen om budgettet til området
 • Fordeler tilskud til de enkelte foreninger jf. de fastsatte tilskudsregler
 • Udøver tilsyn og kontrol om tilskud er anvendt i overensstemmelse med de fastsatte regler
 • Har ansvar for information og rådgivning til foreningslivet
Udvalgets arbejde kan dermed få meget stor betydning for foreningernes
dagligdag, og det er derfor vigtigt, at der er en god og tæt dialog mellem
foreningerne og Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget 2014-2017

Bornholms Regionskommunes Folkeoplysningsudvalg er valgt for perioden 2014 til 2017.

Udvalget består af repræsentanter fra en række organisationer og foreninger udpeget i henhold til udvalgets vedtægter.

Valgt for perioden 2014-17:

 • Voksenundervisning
  Grete Koefoed-Holm, Bornholms Husflidskreds
  Michael Kofoed, AOF (næstformand)
 • Idrætsforeninger
  Jens S. Koefoed, Nyvest IF
  Bjarne Westerdahl, Hasle IF (formand)
  Ole Dreyer, Viking Atletik
 • Øvrige foreninger
  Birgitte Sonne Hansen, Trup Ting Tang
  Peter Christophersen, Bornholms Træbådelaug
  Finn Kofoed, De gule Spejdere
 • Handicapforeninger
  Christian Thøgersen, Aftenskolen f. Specialundervisning
 • Tilforordnet
  Inge Munch, AOF
 • Kommunalbestyrelsen
  Jesper Lindstrøm Larsen (A)
  Morten Riis (Ø)