Idrætsforening
Del på facebook

Folkeoplysningsudvalget

Bornholms Regionskommune støtter det frivillige foreningsarbejde i kommunen
i henhold til Folkeoplysningslovens krav og mål. Det betyder, at kommunen har nedsat et Folkeoplysningsudvalg, som grundlæggende har til opgave at fastlægge og fordele tilskud og anden støtte til foreningslivet på Bornholm.
 
I praksis betyder det at Folkeoplysningsudvalget blandt andet:
 
 • Formulerer kommunens regler for tilskud til foreningslivet
 • Afgiver forslag til kommunalbestyrelsen om budgettet til området
 • Fordeler tilskud til de enkelte foreninger jf. de fastsatte tilskudsregler
 • Udøver tilsyn og kontrol om tilskud er anvendt i overensstemmelse med de fastsatte regler
 • Har ansvar for information og rådgivning til foreningslivet
Udvalgets arbejde kan dermed få meget stor betydning for foreningernes
dagligdag, og det er derfor vigtigt, at der er en god og tæt dialog mellem
foreningerne og Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget 2018-2021

Bornholms Regionskommunes Folkeoplysningsudvalg er valgt for perioden 2018 til 2021.

Udvalget består af repræsentanter fra en række organisationer og foreninger udpeget i henhold til udvalgets vedtægter.

Valgt for perioden 2018-21:

 • Voksenundervisning
  Aage Larsen, LOF
  Michael Kofoed, AOF (næstformand)
 • Idrætsforeninger
  Kim Jacobsen, Handicap Idrætsforening Bornholm
  Kai Dahl Andersen, AaIF
  Ole Dreyer, Viking Atletik (formand)
 • Øvrige foreninger
  Birgitte Sonne Hansen, Trup Ting Tang
  Brita Hansen, KFUM spejderne, Klemensker
  Bjarne Stefaniuk, Bådemotorklubben Columbus
 • Handicapforeninger
  Christian Thøgersen, Aftenskolen f. Specialundervisning
 • Kommunalbestyrelsen
  Kirsten Wendell (A)
  René Danielsson (O)
 • Tilforordnet
  Steen Grønnegaard, AOF