Idrætsforening
Del på facebook

Folkeoplysningsudvalget

​​​​​​Bornholms Regionskommune støtter det frivillige foreningsarbejde i kommunen
i henhold til Folkeoplysningslovens krav og mål. Det betyder, at kommunen har nedsat et Folkeoplysningsudvalg, som grundlæggende har til opgave at fastlægge og fordele tilskud og anden støtte til foreningslivet på Bornholm.
 

I praksis betyder det at Folkeoplysningsudvalget blandt andet: 

  • Formulerer kommunens regler for tilskud til foreningslivet
  • Afgiver forslag til kommunalbestyrelsen om budgettet til området
  • Fordeler tilskud til de enkelte foreninger jf. de fastsatte tilskudsregler
  • Udøver tilsyn og kontrol om tilskud er anvendt i overensstemmelse med de fastsatte regler
  • Har ansvar for information og rådgivning til foreningslivet
Udvalgets arbejde kan dermed få meget stor betydning for foreningernes
dagligdag, og det er derfor vigtigt, at der er en god og tæt dialog mellem
foreningerne og Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget 2022-2025

Bornholms Regionskommunes Folkeoplysningsudvalg er valgt for perioden 2022 til 2025.

Udvalget består af repræsentanter fra en række organisationer og foreninger udpeget i henhold til udvalgets vedtægter.

Voksenundervisning
Birgitte K. Ipsen, LOF
Niels Jørgensen, FOF (Tiltrådt pr. 13/6 2022)

Idrætsforeninger

Kim Jacobsen, Handicap Idrætsfo
rening Bornholm
Steen Grønnegaard, Nexø Billardklub
Ole Dreyer, Viking Atletik (formand)


Øvrige foreninger

Birgitte Sonne Hansen, Trup Ting Tang
Brita Hansen, KFUM spejderne, Klemensker
Marie Fiskbæk, Bornholms Frie Familieklub

Handicapforeninger

Christian Thøgersen, Aftenskolen f. Specialundervisning

Kommunalbestyrelsen
Niclas Fick (Ø)
Søren Schow (Løsgænger, uden for partierne)​

Tilforordnet

Heidi Marker, LOF (Tiltrådt pr. 13/6 2022)