Handicapskilt
Del på facebook

Handicaprådet

Handicaprådet
Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og behandler lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet kan desuden tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til indsatser. Handicaprådet behandler ikke personalesager eller konkrete klagesager.

Handicaprådet i Bornholms Regionskommune består af 12 medlemmer - seks repræsentanter for regionskommunen og seks repræsentanter for brugerne.

Regionskommunens repræsentanter

  • To politikere udpeget af kommunalbestyrelsen.
  • En embedsmand fra voksenhandicapområdet.
  • En embedsmand for øvrige handicappede.
  • En embedsmand fra børne- og ungeområdet (handicap).
  • En embedsmand fra teknik og miljøområdet.
  • Embedsmændene indstilles af direktionen

Brugerrepræsentanter

  • Fire repræsentanter indstilles af DH-Bornholm.
  • En repræsentant vælges blandt og indstilles af brugere af tilbud til voksne handicappede eller deres pårørende.
  • En repræsentant vælges blandt og indstilles af forældre til brugere af tilbud til børn og unge med handicap.

Hvis du har spørgsmål eller andet du gerne vil drøfte med et medlem fra Handicaprådet er du velkommen til at kontakte dem på deres telefonnumre, som er oplistet nedenfor eller skrive til udvalgets sekretær på denne mailadresse: charlotte.mattsson@brk.dk

Medlemmer af Bornholms Regionskommunes Handicapråd 1. januar 2018 - 31. december 2021:

Navn:Telefonnummer:Repræsentant for: Suppleanter:
Bjarne Hartung Kirkegaard30 18 19 61KommunalbestyrelsenBente Helms
René Danielsson20 33 21 98KommunalbestyrelsenLinda Kofoed Persson
Ole Erling Lærke DH-BornholmMaiken Skov Hansen
Selina Munch-Petersen61 45 09 02DH-BornholmBjarne Egeløkke
Wanda Brændeholm31 15 03 17DH-BornholmKim Jacobsen
Lis Schou20 41 43 04DH-BornholmBirger Munk
Kim R. J. Hansen24 83 31 53Bruger/pårørende voksneVAKANT
Karina Bundgaard51 22 20 88Bruger/pårørende børn/ ungeLone Pihl
Margrethe Vogt Thuesen56 92 78 02 Voksne handicapPia Jonge
Malene Carentius56 92 61 82 Øvrige handicappede Natasja Sander Mortensen
Kim Elif Rasch Pedersen56 92 14 10 Ejendoms- og DriftsområdetBjarne Freund Poulsen
Ann Rubæk-Nielsen56 92 44 62 Børn og unge handicapKarina Jensen

 

Opdateret juni 2021.


 

 

 

Dagsordener, referater og mødeplan

Dagsordener og referater (NY)

Dagsordener, referater og mødeplan (Fra før 22.03.2022)

Vedtægter og Forretningsorden

Vedtægter (PDF)

Forretningsorden (PDF)