Handicapskilt
Del på facebook

Handicaprådet

Handicaprådet
Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og behandler lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet kan desuden tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til indsatser. Handicaprådet behandler ikke personalesager eller konkrete klagesager.

Handicaprådet i Bornholms Regionskommune består af 12 medlemmer - seks repræsentanter for regionskommunen og seks repræsentanter for brugerne.

Regionskommunens repræsentanter

  • To politikere udpeget af kommunalbestyrelsen.
  • En embedsmand fra voksenhandicapområdet.
  • En embedsmand for øvrige handicappede.
  • En embedsmand fra børne- og ungeområdet (handicap).
  • En embedsmand fra teknik og miljøområdet.
  • Embedsmændene indstilles af direktionen

Brugerrepræsentanter

  • Fire repræsentanter indstilles af DH-Bornholm.
  • En repræsentant vælges blandt og indstilles af brugere af tilbud til voksne handicappede eller deres pårørende.
  • En repræsentant vælges blandt og indstilles af forældre til brugere af tilbud til børn og unge med handicap.

Hvis du har spørgsmål eller andet du gerne vil drøfte med et medlem fra Handicaprådet er du velkommen til at kontakte dem på deres telefonnumre, som er oplistet nedenfor eller skrive til udvalgets sekretær, Kell Hansen på denne mailadresse: kell.hansen@brk.dk

 Medlemmer af Bornholms Regionskommunes Handicapråd 1. januar 2022 - 31. december 2025


Læs mere....

Handicaprådets årsberetning 2023​
  

 

 

Dagsordener, referater og mødeplan

Dagsordener og referater

Vedtægter og Forretningsorden

Vedtægter (PDF)

Forretningsorden (PDF)