Idræt
Del på facebook

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er nedsat af Fritids- og Kulturudvalget, og repræsenterer et stærkt vidensfelt inden for både organiseret og selvorganiseret idræt inde som ude.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er et rådgivende organ indenfor idrætsområdet, der ikke tillægges besluttende kompetence, men som fungerer som Fritids- og Kulturudvalgets direkte sparringspartner og kontakt i forhold til idrætslivet.

Rådet stiller forslag direkte til Fritids- og Kulturudvalget, og behandler opgaver/ forslag stillet af udvalget. Rådet skal sikre og udvikle samarbejde på tværs af interesserne som et indbyrdes solidarisk udviklingsorgan. Idrættens Videns- og Kompetenceråd har høringsret i alle sager, der berører rådets arbejdsområde.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd skal arbejde videre med idrætsstrategien, og vejlede om, hvordan man bedst kan udmønte den i praksis.
 

Medlemmer

I Idrættens Videns- og Kompetenceråd sidder en bred repræsentation af Idrætten på Bornholm:

 • Lars Albæk, DBU Bornholm
 • Ole Dreyer, DGI Bornholm
 • Karen-Margrethe Hansen Bager, DGI Bornholm
 • Marian Lundh, Bornholms Idrætsråd
 • K.D. Andersen, Bornholms Idrætsråd
 • Maike Fiil, Bornholms Idrætsråd
 • Hans Jørgen Jensen, Gudhjem Svømmehal
 • Jens S. Koefoed, Ny-Vest Centret
 • Troels Bernth, selvorganiseret
 • Carsten Clemmensen, BRK
 • Sara Wedell-Bollmann, BRK
 

Eventpulje

Har du en god idé til et event, som kan være med til at udvikle og styrke det bornholmske idrætsliv?

 

Læs mere om Idrættens Videns- og Kompetenceråds eventpulje