Idræt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er nedsat af Fritids- og Kulturudvalget, og repræsenterer et stærkt vidensfelt inden for både organiseret og selvorganiseret idræt inde som ude.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er et rådgivende organ indenfor idrætsområdet, der ikke tillægges besluttende kompetence, men som fungerer som Fritids- og Kulturudvalgets direkte sparringspartner og kontakt i forhold til idrætslivet.

Rådet stiller forslag direkte til Fritids- og Kulturudvalget, og behandler opgaver/ forslag stillet af udvalget. Rådet skal sikre og udvikle samarbejde på tværs af interesserne som et indbyrdes solidarisk udviklingsorgan. Idrættens Videns- og Kompetenceråd har høringsret i alle sager, der berører rådets arbejdsområde.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd skal arbejde videre med idrætsstrategien, og vejlede om, hvordan man bedst kan udmønte den i praksis.

Medlemmer

Medlemsliste