Idræt
Del på facebook

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

​​​Idrættens Videns- og Kompetenceråd er politisk nedsat i 2015 og repræsenterer et stærkt vidensfelt inden for både organiseret og selvorganiseret idræt inde som ude.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er et rådgivende organ indenfor idrætsområdet, der ikke tillægges besluttende kompetence, men som fungerer som Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets direkte sparringspartner og kontakt i forhold til idrætslivet.

Rådet stiller forslag direkte til Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, og behandler opgaver/ forslag stillet af udvalget. Rådet skal sikre og udvikle samarbejde på tværs af interesserne som et indbyrdes solidarisk udviklingsorgan. Idrættens Videns- og Kompetenceråd har høringsret i alle sager, der berører rådets arbejdsområde.

Medlemmer

I Idrættens Videns- og Kompetenceråd sidder en bred repræsentation af idrætten på Bornholm:

  • Ole Dreyer, DGI Bornholm (Formand)
  • Arne Mikkelsen
  • Karen-Margrethe Hansen Bager, DGI Bornholm
  • Marian Lundh
  • Hans Jørgen Jensen, selvejende svømmehaller
  • Peter Kure, selvejende idrætshaller
  • Klaus Rønne Jensen, Center for Natur, Miljø og Fritid
Desuden deltager en politiker fra Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget som tilforordnet ved møderne:
 
  • Niklas Fick, forperson for Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget​