Idræt
Del på facebook

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er nedsat af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget i 2015, og repræsenterer et stærkt vidensfelt inden for både organiseret og selvorganiseret idræt inde som ude.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er et rådgivende organ indenfor idrætsområdet, der ikke tillægges besluttende kompetence, men som fungerer som Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets direkte sparringspartner og kontakt i forhold til idrætslivet.

Rådet stiller forslag direkte til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, og behandler opgaver/ forslag stillet af udvalget. Rådet skal sikre og udvikle samarbejde på tværs af interesserne som et indbyrdes solidarisk udviklingsorgan. Idrættens Videns- og Kompetenceråd har høringsret i alle sager, der berører rådets arbejdsområde.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd skal arbejde videre med idrætsstrategien, og vejlede om, hvordan man bedst kan udmønte den i praksis.
 

Medlemmer

I Idrættens Videns- og Kompetenceråd sidder en bred repræsentation af idrætten på Bornholm:

  • Erik Andersen, DBU Bornholm
  • Ole Dreyer, DGI Bornholm
  • Karen-Margrethe Hansen Bager, DGI Bornholm
  • Marian Lundh, Bornholms Idrætsråd
  • Erik Deichman, Bornholms Idrætsråd
  • Maike Fiil, Bornholms Idrætsråd
  • Thomas Bay Jensen, Rønne Svømmehal
  • Jens S. Koefoed, Ny-Vest Centret
  • Carsten Clemmensen, BRK
Desuden deltager en politiker fra Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget (JUFU) som tilforordnet ved møderne:
 
  • Erik Lund Hansen, JUFU