Pensler
Del på facebook

Kunst- og Kulturhistorisk Råd

​Bornholms Regionskommune Kunst- og Kulturhistorisk Råd arbejder for at understøtte udviklingen af det bornholmske kulturliv. Rådet yder bl.a. rådgivning til kommunen i kunstneriske, kultur- og naturhistoriske spørgsmål og administrerer en pulje til aktiviteter inden for de nævnte fagområder.

Rådet er godkendt af Fritids- og Kulturudvalget 29. oktober 2014. 

​Retningslinjer for tilskud

Hvad støtter rådet (normalt)?
 • Aktiviteter og projekter med tilknytning til Bornholm inden for kunst, natur- og kulturhistorie
 • Kunst-, natur- og kulturhistorisk formidling for børn, unge og voksne herunder udstillinger og bog- og katalogudgivelser
 • Transportudgifter i forbindelse med udenøs udstillinger
 • Kulturbevarende indsatser, der tjener den bornholmske kulturarv

Hvilke aktiviteter/projekter prioriterer rådet i forbindelse med uddeling af tilskud?

 • Aktiviteter og projekter, der kommer den bornholmske befolkning og lokale kulturaktører til gode
 • Aktiviteter og projekter, som inddrager samarbejdspartnere f.eks. i form af øvrige kulturinstitutioner eller kulturaktører

Hvad støtter rådet (normalt) ikke?

 • Drift
 • Projekter og aktiviteter med velgørende, religiøse, kommercielle eller politiske formål
 • Projekter og aktiviteter, der på ansøgningstidspunktet er under afholdelse eller er afholdt
 • Fortæring
 • Materialer til produktion af kunstværker
 • Renoveringsarbejder
 • Regelmæssigt tilbagevendende arrangementer og aktiviteter
Generelt forventes det, at ansøger søger støtte fra anden side f.eks. entréindtægter, egenbetaling, øvrige fonde.

Opgaver 

Kunst- og Kulturhistorisk Råd har følgende opgaver: 
 • bidrage til udviklingen af kulturområdet på Bornholm i et tværgående samarbejde med alle kulturaktører.
 • anvendelse af en pulje til aktiviteter på kunstområdet og det natur- og kulturhistoriske område, herunder bevilling af midler efter ansøgning og indkøb af kunst
 • rådgive lokale myndigheder vedrørende kunstneriske, kultur- og naturhistoriske spørgsmål herunder rådgivning i forbindelse med kommunale anlægsarbejder og fysisk planlægning
 • udarbejdelse af konkrete forslag og projekter indenfor kunstområdet og det natur- og kulturhistoriske område
 • koordinering inden for kunstområdet og det natur- og kulturhistoriske område
 • bidrage til formuleringen af relevante kommunale politikker

 

Medlemmer

Rådet består af faglige repræsentanter inden for kunst, kultur- og naturhistorie samt en politisk repræsentant for Fritids- og Kulturudvalget.
 • Anette Eriksen - Bornholms Ø-Arkiv (Formand)
 • Anne Sofie Meldgaard - Billedkunstner (Næstformand)
 • Rene Vilsholm Larsen - NaturBornholm
 • Pernille Stougaard - Arts & Crafts Association Bornholm (ACAB)
 • Jacob Bjerring-Hansen - Bornholms Museum
 • Vibeke Eskesen - Svanekegårdens Kunst- og Kulturforening
 • Lena Mühlig - Bornholms Middelaldercenter
 • Lars Kærulf Møller - Bornholms Kunstmuseum
 • Carl Ilsøe - Fritids- og Kulturudvalget
Udpegningsperioden følger den kommunale valgperiode.

Ansøgningsfrister

Kunst- og Kulturhistorisk Råd
- 19. februar 2018

Musik- og Teaterrådet
- 19. februar 2018

Dagsordener og referater

Mødeplan 2018

Mødeplan 2017