Del på facebook

Udsatterådet

Udsatterådet har til opgave at være talerør for udsatte grupper på Bornholm i forhold til kommunalbestyrelsen.  Udsatterådet kan give erfaringer, viden om udsattes forhold og vilkår samt formidle ønsker til kommunalbestyrelsen, så der kommer mere fokus på gode beslutninger og handlinger, som tilgodeser de udsatte.

Medlemmer af Udsatterådet

Formandsskabet

 • Bente Helms (formand) (bentehelms13@gmail.com)
 • Torben Kofod Ager (næstformand og medlem af Kommunalbestyrelsen) (torben.kofod.ager@brk.dk)


Medlemmer

 • Karen Lynn Jacobsen (medlem af Kommunalbestyrelsen)
 • Selina Munch-Petersen (ADHD Foreningen)
 • Eva Welander (Frelsens hær)
 • Mona-Lise Jensen
 • Anne Grethe Larsen
 • Mikael Schenk (Center for Job, Uddannelse og Rekruttering)
 • Lonnie Nimb (Støttekontaktperson fra Rusmiddelområdet) 
 • Nikolaj Stub Jørgensen

Kontakt med rådet

Ønsker du at komme i kontakt med Udsatterådet, kan du kontakte sekretær for udsatterådet Asbjørn Steimle Pedersen: asbjoern.steimle.pedersen@brk.dk

Hvem er udsatte?

 • Borgere der befinder sig i en udsat social livssituation på grund af vold, hjemløshed, prostitution, sindslidelse, ensomhed, fattigdom og/eller alkohol- eller stofmisbrug.

 • Udsatterådet behandler ikke enkeltsager, men enkeltsager kan være udgangspunkt for rådets behandling af principielle spørgsmål.

 • Rådet vil holde møder rundt omkring på øen og dermed få mere viden om og kendskab til lokale forhold.

 • Alle er velkomne til at kontakte os med stort og småt, så vores udsatteråd tager fat på aktuelle emner og forhold, som har betydning for vores udsatte borgere.