bølger
Del på facebook

Udsatterådet

Udsatterådet har til opgave at være talerør for udsatte grupper på Bornholm i forhold til kommunalbestyrelsen.  Udsatterådet kan give erfaringer, viden om udsattes forhold og vilkår samt formidle ønsker til kommunalbestyrelsen, så der kommer mere fokus på gode beslutninger og handlinger, som tilgodeser de udsatte.

Medlemmer af Udsatterådet:

Michael Lamborg
Karin Jaqué
Henrik Christensen
Mona-Lisa Jensen
Birgit Friis
Kim Sandersen
Rikke Bøgstrup Erikson
 
Repræsentanter fra BRKs centre
Hanne Ulrich
Mikael Schenk

Charlotte Bjaler

Udpeget af Kommunalbestyrelsen
Bente Helms
Sabine Nicoline Lyngberg
 
Sekretær for Udsatterådet
Gitte Hvidkær Marschner

 

Kontakt med rådet
Ønsker du at komme i kontakt med Udsatterådet, kan du kontakte formand Bente Helms på e-mail: Bente.Helms@brk.dk eller til sekretær for udsatterådet specialkonsulent Gitte Hvidkær.

Hvem er udsatte?

Borgere der befinder sig i en udsat social livssituation på grund af vold, hjemløshed, prostitution, sindslidelse, ensomhed, fattigdom og/eller alkohol- eller stofmisbrug.

Udsatterådet behandler ikke enkeltsager, men enkeltsager kan være udgangspunkt for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Rådet vil holde møder rundt omkring på øen og dermed få mere viden om og kendskab til lokale forhold.

Alle er velkomne til at kontakte os med stort og småt, så vores udsatteråd tager fat på aktuelle emner og forhold, som har betydning for vores udsatte borgere.

På billedet ses medlemmer af Udsatterådet. Fra højre bagerste række: Sabine Lyngberg, Mikael Schenk, Mona-Lise Jensen, Hanne Ulrich, Henrik Christensen, Michael Lamborg, Birgit Friis, Bente Helms, Kim Sandersen og Anne Grethe Frandsen. Forreste række fra venstre: Anette Sonne, Pia Håkansson og Ib Le Fèvre.