bølger
Del på facebook

Udsatterådet

Udsatterådet har til opgave at være talerør for udsatte grupper på Bornholm i forhold til kommunalbestyrelsen.  Udsatterådet kan give erfaringer, viden om udsattes forhold og vilkår samt formidle ønsker til kommunalbestyrelsen, så der kommer mere fokus på gode beslutninger og handlinger, som tilgodeser de udsatte.

Medlemmer af Udsatterådet:

Karin Jaqué.
Henrik Christensen.
Mona-Lisa Jensen.

Rikke Bøgstrup Erikson.
Anne Grethe Frandsen.
Susanne Hansen.
Bo Nielsen.
Thomas Iversen.

Repræsentanter fra BRKs centre
Hanne Ulrich.
Mikael Schenk.

Charlotte Bjaler.

Udpeget af Kommunalbestyrelsen
Bente Helms.
Sabine Nicoline Lyngberg.
 
Sekretær for Udsatterådet
Gitte Hvidkær Marschner.

 

Kontakt med rådet
Ønsker du at komme i kontakt med Udsatterådet, kan du kontakte formand Bente Helms på mail: Bente.Helms@brk.dk eller til sekretær for udsatterådet specialkonsulent Gitte Hvidkær Marschner mail: Gitte.Hvidkaer@brk.dk 

Hvem er udsatte?

Borgere der befinder sig i en udsat social livssituation på grund af vold, hjemløshed, prostitution, sindslidelse, ensomhed, fattigdom og/eller alkohol- eller stofmisbrug.

Udsatterådet behandler ikke enkeltsager, men enkeltsager kan være udgangspunkt for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Rådet vil holde møder rundt omkring på øen og dermed få mere viden om og kendskab til lokale forhold.

Alle er velkomne til at kontakte os med stort og småt, så vores udsatteråd tager fat på aktuelle emner og forhold, som har betydning for vores udsatte borgere.