bølger
Del på facebook

Udsatterådet

​Udsatterådet har til opgave at være talerør for udsatte grupper på Bornholm i forhold til kommunalbestyrelsen.

Udsatterådet kan give erfaringer, viden om udsattes forhold og vilkår samt formidle ønsker til kommunalbestyrelsen, så der kommer mere fokus på gode beslutninger og handlinger, som tilgodeser de udsatte.

Hvem er udsatte?

Udsatte er borgere, der befinder sig i en udsat social livssituation, på grund af vold, hjemløshed, prostitution, sindslidelse, ensomhed, fattigdom eller alkohol- eller stofmisbrug.

Udsatterådet behandler ikke enkeltsager, men enkeltsager kan være udgangspunkt for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Rådet vil holde møder rundt omkring på øen og dermed få mere viden om og kendskab til lokale forhold.

Alle er velkomne til at kontakte os med stort og småt, så vores udsatteråd tager fat på aktuelle emner og forhold, som har betydning for vores udsatte borgere.