Vægt
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Organisation Personale Ligestillingsredegørelse 2015

Ligestillingsredegørelse 2015

Efter ligestillingsloven skal kommunen indberette en ligestillingsredegørelse til ligestillingsministeren i ulige år.fter ligestillingsloven skal kommunen indberette en ligestillingsredegørelse til ligestillingsministeren i ulige år.

I ligestillingsredegørelserne skal der redegøres for politikker og initiativer til at fremme ligestillingen mellem kønnene, blandt andet inden for de fagområder og kerneydelser, som vedrører borgere, og på personaleområdet.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er at informere borgere, organisationer, politikere og andre interesserede om de offentlige myndigheders arbejde for at fremme ligestilling mellem kønnene.

Læs... ligestillingsredegørelsen 2015.pdf

 

Minirapport

Minirapporten indeholder hovedresultaterne fra regionskommunens ligestillingsredegørelse og sammenligner  regionskommunens egen indsats med gennemsnittet af samtlige kommuners indsats via et ligestillingsindeks.

Minirapporten viser, at for personaleområdet scorer Bornholms regionskommune 49,0 på ligestillingsindekset, hvilket er højere end gennemsnittet for samtlige kommuner, hvor indekset ligger på 44,0.

Ligestillingsindeks i forhold til kerneydelserne viser, at Bornholms Regionskommune ikke arbejder med indsatser på dette område, ligesom det på landsplan gælder at mellem 76 - 86 % af kommunerne hverken har politikker eller målsætninger om ligestilling på serviceområderne.

Læs Minirapporten her