Vægt
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Organisation Personale Ligestillingsredegørelse 2020

Ligestillingsredegørelse 2020

Ligestillingsredegørelsen 2020

Efter Ligestillingsloven skal kommuner, regioner og staten indberette en ligestillingsredegørelse, der redegør for arbejdet og indsatsen med ligestilling mellem kønnene på personaleområdet og inden for kerneydelserne siden sidste indberetning. Indberetningerne skal ske hvert tredje år, og den seneste dækker således perioden fra 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Formålet med Ligestillingsredegørelsen er dels at monitorere de offentlige myndigheders indsats på ligestillingsområdet, og dels at stille information til rådighed for interesserede borgere, organisationer, politikere mm.

Som noget nyt vil Ligestillingsredegørelserne fremover afdække et nyt specifikt tema inden for ligestilling i kerneydelserne, som vil skifte fra gang til gang. I 2020 er der fokus på kommunernes beskæftigelsesindsats specifikt rettet mod indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

Se rapporten for Bornholms Regionskommune

 

Gender Equality Plan

Klik her (dansk version)

Click here (eng. version)

(Gender Equality Plan = Ligestillingsplan)