Guitar
Del på facebook

Musik- og Teaterrådet

​​​​​Bornholms Regionskommune Musik- og Teaterråd arbejder for at understøtte udviklingen af det bornholmske kulturliv. Rådet yder bl.a. rådgivning til kommunen i spørgsmål inden for musik, teater, film- og litteraturområdet og administrerer en pulje til aktiviteter inden for de nævnte fagområder.

Rådet er godkendt af Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 6. april 2022.

Retningslinjer for tilskud 

Rådet prioriterer: 

 • Kvalitetsudviklende aktiviteter og arrangementer, der bidrager til en bornholmsk forankring.
 • Samarbejde og samskabelse mellem vækstlag og professionelle kunstnere eller kulturinstitutioner
 • Starthjælp til kulturelle initiativer

Rådet kan støtte:

 • Aktiviteter med tilknytning til Bornholm inden for rådets ansvarsområde
 • Formidling
 • Aktiviteter af kvalitetsudviklende karakter, herunder workshops med professionel assistance
 • Teknisk udstyr i det omfang, at dette kan anvendes af en bred kreds af brugere 
 • Uddannelsesformål, herunder transport til uddannelse, dog med udgangspunkt i billigste rejsemåde
 • Manuskript- og kompositionsudvikling med relevans for lokalområdet
 • Honorar til professionelle dvs. personer, som har en kunstnerisk uddannelse fra en statslig anerkendt skole i ind- eller udland eller på anden måde kan dokumentere et kunstnerisk professionelt virke. Det er en forudsætning, at honorar er efter et forbunds godkendt  

Der kan i øvrigt ydes støtte til at dække særlige projektomkostninger herunder eksempelvis koda, lokaleleje, transport og leje af udstyr og anlæg, pr o.s.v.

Vær opmærksom på, at rådets pulje generelt administreres efter Fælles retningslinjer for tilskud fra Bornholms Regionskommunes kulturelle puljer.

Læs mere om, hvordan du kan søge tilskud fra Musik- og Teaterrådets pulje

Opgaver

Musik- og Teaterrådet 
 • bidrager til udvikling, koordinering og rådgivning af kulturområdet på Bornholm i et tværgående samarbejde med alle kulturaktører
 • administrerer en pulje til aktiviteter inden for musik-, teater-, film- og litteraturområdet, herunder bevilling af midler efter ansøgning
 • rådgiver lokale myndigheder, projektansøgere m.fl. vedrørende spørgsmål inden for musik, teater, film- og litteraturområdet
 • bidrager til formuleringen af relevante politikker og strategier 

Medlemmer

Rådet består af faglige repræsentanter inden for musik, teater, litteratur og film samt en repræsentant for det stående politiske fagudvalg for kulturområdet:

 • Bjarne Hartung Kirkegaard - Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget (formand)
 • Mie Hjort - Svanekegaarden (næstformand)
 • Peer K. Andersen - Musikhuzet Bornholm
 • Kim Caspersen - Bornholms Teater
 • Thomas Danielsen - Undreværket
 • Michael Charles Gaunt - Bornholms Kulturskole
 • Robert Willbrandt - Bornholms Musikforening
 • Steffen Hyldig - Bornholms Musikfestival
 • Laura Frederikke Jespersen - Kulturformidler

Udpegningsperioden følger den kommunale valgperiode.

Dagsorden og referater

Dagsordener og referater

Ansøgningsfrister 2024

8. januar 2024
Ansøgninger behandles 31. januar

22. april 2024
Ansøgninger behandles 21. maj 

30. september 2024
Ansøgninger behandles 22. oktober