Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Psykiatri og Handicap Støtte Om hjælp til handicappede børn

Om hjælp til handicappede børn

Hvis I har et barn med handicap, er hovedprincippet i loven, at barnet i videst muligt omfang skal kompenseres for følgerne af sin nedsatte funktionsevne. Målet er, at både I og barnet skal kunne leve så normalt som muligt med de særlige belastninger, barnets handicap giver.

Hjælpen til jeres familie kan blandt andet bestå af:

  • almindelig og specialiseret rådgivning om at have et barn med handicap
  • tilbud om bl.a. aflastning, døgntilbud, boligændringer mv.
  • økonomisk støtte i form af dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

 

​Pasning og aflastning

Børn med handicap kan tilbydes plads i specialinstitutionen Mælkebøtten, eller i et af Regionskommunens dagtilbud, der har tilknyttet spirepladser.

Familier med handicappede børn kan også blive tilbudt hjælp til aflastning, enten i eget hjem, hos en aflastningsfamilie eller på en institution.

Økonomisk støtte

Familier med et barn som har betydelig og varig nedsat funktionsevne eller en varig lidelse har mulighed for at få økonomisk støtte, når barnet bliver forsørget i hjemmet. Den økonomiske støtte består af dækning af nødvendige merudgifter samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Ved vurdering af dækning af nødvendige merudgifter, vurderes det om der er tale om en reel merudgift pga barnets funktionsnedsættelse eller om der er tale om almindelig forsørgelsesudgift, som alle forældre må påregne at have. Mindst 1 gang årligt revurderes bevillingsgrundlaget.

For dækning af tabt arbejdsfortjeneste gælder, at der skal være tale om en betydelig og varig funktionsnedsættelse eller en alvorlig og langvarig sygdom. Derudover skal barnet passes i hjemmet.

Se mere på borger.dk, hvor du også kan søge om tabt arbejdsfortjeneste og/eller med merudgifter.

Kontakt

Center for Børn og Familie

bf@brk.dk

Indeholder henvendelsen personfølsomme oplysninger brug sikker mail:

sikkerpost@brk.dk

Telefon 56 92 42 00

Har dit barn fået konstateret et handicap?

Bornholms Regionskommune tilbyder vejledning i den allerførste tid, efter at det er konstateret, at jeres barn har et handicap.
Hent pjece her