Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Ældre og seniorer Helbred Helbredsmæssige tilbud til ældre

Helbredsmæssige tilbud til ældre

​​​​​​​​​

Læs mere om de enkelte helbredstilbud herunder.

Klik på overskriften hvorefter teksten folder sig ud.

Aflastning, afløsning i hjemmet og midlertidigt ophold

Aflastning som døgnophold kan bevilliges i en tidsbegrænset periode til en borger, for at aflaste en ægtefælle eller samboende, der helt eller delvist varetager den daglige pleje og omsorg i hjemmet.

Aflastning til ægtefælle eller samboende kan også gives ved at den hjemmeboende borger tilbydes dagophold.

Afløsning i hjemmet i et kortere tidsrum, kan bevilliges til en ægtefælle eller samboende der helt, eller delvist varetager den daglige pleje og omsorg, og som har behov for at forlade hjemmet.

Midlertidigt døgnophold kan bevilliges hjemmeboende borgere, i en nærmere aftalt afgrænset periode, ofte efter et hospitalsophold, hvor borgeren har behov for omsorg, pleje og målrettet træning, der ikke kan varetages i eget hjem.
Et midlertidigt ophold skal have et afklarende, observerende eller rehabiliterende formål, og formålet vil som udgangspunkt være, at borgeren skal kunne vende tilbage til eget hjem.

Visitator vurderer behovet for aflastning, afløsning i hjemmet, og midlertidigt ophold på baggrund af funktionsniveau og aktuelle situation.
 
Du kan læse om hvilke kriterier der indgår i vurderingen i Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard på området.

Ønsker du at søge om aflastning, afløsning i hjemmet eller midlertidigt ophold skal du henvende dig til Myndighed i Center for Ældre via linket i den grå boks til højre. 

Prisen på både et midlertidigt ophold og et aflastningsophold er i 2019 151 kr. pr. døgn.
Prisen dækker betaling for mad, vask af personligt tøj, leje af sengelinned, rengørings- og husholdningsartikler samt artikler til personlig hygiejne (f.eks. engangsvaskeklude).
I det tilfælde at der fravælges vask af personligt tøj er prisen 148 kr. pr. døgn.

Transport til og fra aflastningsophold og midlertidigt ophold, kan bestilles vederlagsfrit ved at rette henvendelse til kontoret på henholdsvis:
Rehabiliteringscenter Sønderbo tlf.56 92 47 00
eller
Nylars plejecenter tlf.56 92 77 00 

Dagcenter

Dagcenter er et kommunalt aktivitetstilbud for pensionister, der ikke kan benytte andre aktivitetstilbud, samt har behov for personalestøtte til at deltage i aktiviteter og socialt samvær.
Visitator vurderer behovet for bevilling til dagcenter på baggrund af borgers funktionsniveau og aktuelle situation.

Du kan læse om hvilke kriterier der indgår i vurderingen i Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard på området her

Dagcentertilbud er behovsbestemt og kan tilbydes som halvdags eller heldags.
 
Der vil være egenbetaling pr gang.  Prisen er inkl. transport og kaffe. 
Pris for dagcenter i 2019 pr. dag (excl. middagsmad):

1/2 dags: kr. 49,00
1/1 dags: kr. 68,00.  
Ønsker at du søge om dagcenter, skal du henvende dig til Myndighed i
Center for Ældre.  Se blå boks.

Nødkald

Nødkald er et kaldeapparat, der giver mulighed for direkte kontakt til hjemmeplejen.

Borgere med lidelser der kræver hurtig hjælp, og som ikke kan benytte trådløs eller mobiltelefon er målgruppen for nødkald. 

Visitator vurderer behovet for bevilling på nødkald på baggrund af borgers funktionsniveau og aktuelle situation. 

Du kan læse om hvilke kriterier der indgår i vurderingen i Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard på området her
 
Ønsker at du søge om nødkald, skal du henvende dig til Myndighed i Center for Ældre via linket i den grå boks til højre. 

Omsorgstandpleje

Ifølge Sundhedsloven tilbyder kommunen tandpleje til beboere på plejehjem, plejeboliger m.v. og til hjemmeboende ældre, som har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner, eller pleje og omsorg, og som ikke kan benytte den eksisterende sygesikringstandpleje.
 
For at blive godkendt til omsorgstandplejen kræves visitation. Visitationen foretages af Myndighed i Center for Ældre, tlf. nr. 56 92 60 50. Der opkræves brugerbetaling.

Du kan finde ansøgningsskemaet her. 

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og gemmes lokalt på din PC. Derefter kan du vedhæfte og sende det elektronisk via Digital post med MitID, fra den grå boks til højre. Det kan også sendes som brev til Center for Ældre, Ullasvej 17,1, 3700 Rønne. 
 
Omsorgstandplejen består af:
Undersøgelse af tænder, mund og eventuelle proteser.
Forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i mundhulen.
Behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund.
Tandplejen kan foregå på plejehjemmet, i eget hjem eller på tandklinikken.
Du kan se Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard for omsorgstandpleje her.
Flere oplysninger fås hos Tandplejen på tlf. 56 92 75 25 eller læs mere på Tandplejens hjemmeside her.

 

Dagcentertilbud

Der er dagcentertilbud på Sønderbo i Rønne og på Nørremøllecentret i Nexø.

Læs mere om dagcentertilbuddene her (PDF)

Myndighed i Center for Ældre

Du kan kontakte visitatorerne på mail. Husk at oplyse dit telefonnummer og hvad du spøger om, så ringer vi dig op i løbet af 1-3 hverdage.

Mail: aeldre@brk.dk

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, skal du rette henvendelse via Send Digital Post, i den grå boks ovenfor.

Du logger ind med MitID på Digital Post, hvor du kan være sikker på, at din henvendelse bliver krypteret.

Du kan også ringe til os hvis din henvendelse drejer sig om et akut behov for hjælp.

Tlf.: 56 92 60 50 Hverdage kl. 8.30-9.30