Skip Navigation LinksBRK Borger Seniorer Helbred Helbredsmæssige tilbud til ældre

Helbredsmæssige tilbud til ældre

Læs mere om de enkelte helbredstilbud herunder.

Klik på overskriften hvorefter teksten folder sig ud.

Aflastnings- og midlertidigt ophold, afløsning i hjemmet.

Aflastningsophold kan tilbydes som en hjælp til dig der passes i eget hjem af en ægtefælle/samboende.  
 
Midlertidigt ophold kan tilbydes i en nærmere aftalt afgrænset periode, ofte efter et hospitalsophold, hvor du har brug for omsorg, pleje og målrettet træning / genoptræning. Du skal som udgangspunkt kunne vende tilbage til eget hjem efter opholdet.
 
Afløsning i hjemmet i et kortere tidsrum kan tilbydes til en ægtefælle/samboende der passer ægtefælle/samboende i eget hjem.
 
Visitator vurderer behovet for evt. aflastning, midlertidigt ophold eller afløsning i hjemmet på baggrund af funktionsniveau og aktuelle situation.
 
Du kan læse om hvilke kriterier der indgår i vurderingen i Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard på området, læs dem her.

Kontakt: Ønsker du at søge om aflastning, midlertidigt ophold eller afløsning i hjemmet, skal du henvende dig til Myndighed i Center for ældre, telefon 56926050, mellem kl.  9-12 på alle hverdage.
 
Besøg vedr. ansøgning om aflastning eller afløsning i hjemmet forventes senest 4 uger efter henvendelsen. 

Besøg vedr. ansøgning om midlertidigt ophold forventes senest 8 uger efter henvendelsen. 
Transporten til og fra et ophold skal du selv betale, dog ikke hvis der er tale om transport fra hospital til ophold. 
Pris pr. døgn  115 kr. (i 2017)

Dagcenter

Dagcenter er et kommunalt visiteret aktivitetstilbud for pensionister, der ikke kan benytte andre ikke visiterede aktivitetstilbud.
Visitator vurderer behovet for dagcentertilbud på baggrund af dit funktionsniveau og aktuelle situation. 
 
Se nærmere information om du er berettiget til dagcenter, i Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard på området. 
 
Ønsker at du søge om dagcenter, skal du henvende dig til Myndighed i
Center for Ældre, telefon 56 92 60 50 mellem kl.  9-12 på alle hverdage.
Du vil blive kontaktet med henblik på planlægning af besøg af visitator i hjemmet.
Besøg hos dig vedr. ansøgning om dagcenter forventes senest 8 uger efter henvendelsen.
Dagcentertilbud er behovsbestemt og kan tilbydes som halvdags eller heldags.
 
Der vil være egenbetaling pr gang.  Prisen er inkl. transport og kaffe. 

Nødkald

Nødkald er et kaldeapparat, der giver dig mulighed for direkte kontakt til hjemmeplejen, hvis du ikke på anden måde kan skabe kontakt.

Du kan læse om du er berettiget til nødkald i Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard på området.

Visitator vurderer behovet for nødkald på baggrund af dit funktionsniveau og aktuelle situation.  
Ønsker du at søge om nødkald, skal du henvende dig til Myndighed i
Center for Ældre, telefon 56 92 60 50, mellem kl. 9-12 på alle hverdage.
Du vil blive kontaktet med henblik på planlægning af besøg af visitator i hjemmet.

Omsorgstandpleje

Ifølge Sundhedsloven tilbyder kommunen tandpleje til beboere på plejehjem, plejeboliger m.v. og til hjemmeboende ældre, som har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner, eller pleje og omsorg, og som ikke kan benytte den eksisterende sygesikringstandpleje.
 
For at blive godkendt til omsorgstandplejen kræves visitation. Visitationen foretages af Myndighed i Center for Ældre, tlf. nr. 56 92 60 50. Der opkræves brugerbetaling.

Du kan finde ansøgningsskema her. Ansøgningsskemaet kan sendes elektronisk via Digital post med NemID. Det kan også sendes til Center for Ældre, Ullasvej 17,1, 3700 Rønne. 
 
Omsorgstandplejen består af:
Undersøgelse af tænder, mund og eventuelle proteser.
Forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i mundhulen.
Behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund.
Tandplejen kan foregå på plejehjemmet, i eget hjem eller på tandklinikken.
Du kan se Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard for omsorgstandpleje her.
Flere oplysninger fås hos Tandplejen på tlf. 56 92 75 25 eller læs mere på Tandplejens hjemmeside her.

 

Dagentertilbud

Der er dagcentertilbud på Sønderbo i Rønne og på Nørremøllecentret i Nexø.

Læse mere om dagcentertilbuddene her (PDF)

Myndighed i Center for Ældre

Myndighed i Center for Ældre  Ullasvej 17, 1 3700 Rønne

Tlf.: 56 92 60 50  Hverdage kl.  09.00 - 12.00

Mail: aeldre@brk.dk

Har du brug for at kontakte os, og din mail indeholder fortrolige oplysninger, skal du bruge denne adresse:

Sikker e-mail (kræver NemID)