Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Børn, unge, familie Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Under udarbejdelse!​​


 Test

​ ​

Hvem kan få omsorgstandpleje?


 • Omsorgstandpleje er for dig, der er over 20 år, og som på grund af kronisk nedsat førlighed, eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte almindelig tandpleje.

 

 • Omsorgstandpleje er til dig, som er over 20 år, og har så svært ved at passe på dig selv, at du har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner eller for egentlig pleje. De der modtager omsorgstandpleje har ofte vanskeligt ved selv at børste og passe på deres tænder og benytte det etablerede tandplejesystem.

   
 • Du kan få omsorgstandpleje, hvis du har brug for omfattende hjælp og pleje i dagligdagen.

 

Du skal godkendes til omsorgstandpleje, før du kan modtage omsorgstandpleje.


Hvad tilbyder omsorgstandplejen?

 • Du kan regelmæssigt få undersøgt dine tænder og/eller protese. Og du kan få forebyggende behandling for tandsygdomme og andre lidelser i munden.

 

 • Formålet med behandlingen er primært at afhjælpe og forebygge smerter og andet ubehag samt at vedligeholde en acceptabel tyggefunktion.

 

 • De mest almindelige behandlinger i omsorgstandplejen er undersøgelser, tandrensninger, reparation af fyldninger og tilretning af proteser.

 

 • Behandling og forebyggelse sker i tæt samarbejde med dig, tandplejen, din kontaktperson dit plejecenter og dine pårørende.


Hvordan kan du komme med i ordningen om omsorgstandpleje?


 • ​Du eller din pårørende kan kontakte personalet på dit plejecenter, din kontaktperson eller Myndighedn i Center for Ældre, som kan hjælpe dig med at udfylde ansøgningsskemaet. 


 • Du kan sende din ansøgning enten som digital post eller som almindeligt brev. Klik her, hvis du vil sende ansøgningen som digital post. (Hvis du sender ansøgningsskemaet digitalt skal du udfylde skemaet, gemme det på din PC og herefter vedhæfte og sende det elektronisk via Digital post – hvor du skal have dit NemID klar.

 • Hvis du vil sende ansøgningsskemaet som almindeligt brev, skal du sende det til: Center for Ældre, Ullasvej 17,1, 3700 Rønne. 

 • ​Det er Myndighed i Center for Ældre, som på baggrund af en konkret og individuel vurdering afgør, om du kan få omsorgstandpleje.


Hvad betaler du selv?

Egenbetalingen er på 590 kr. om året (2024). Egenbetalingen bliver reguleret en gang om året - den 1. januar.


Hvor foregår behandlingen?

 • Undersøgelser kan foregå i dit eget hjem/på dit plejecenter, hvorimod behandling foregår på en af tandplejens klinikker.

 • Behandlingen foregår et af tre følgende steder:
  • Rønne: Åkirkebyvej 25 C, 3700 Rønne
  • Rønne: Plejecenter Snorrebakken, Snorrebakke Allé 2, 3700 Rønne
  • Nexø: Stadionvej 19, 3730 Nexø

 • Hvis du skal behandles på en af Tandplejens klinikker, forventer vi, at du har en ledsager med, som kan hjælpe og støtte dig. Hvis der er behov for det, skal din ledsager stå for forflytningen til tandlægestolen og give oplysninger om særlige hensyn, helbred, medicin mm.


​Transport til omsorgstandpleje?

Du skal selv stå for transporten til og fra omsorgstandplejen. 


Der er ventetid

Omsorgstandplejen er ikke en akut tandpleje, og du skal visiteres. Det betyder, at du skal søge om at komme med i ordningen. Du kan forvente at få en tid hos omsorgstandplejen 2-3 måneder efter, at er blevet tildelt omsorgstandpleje. ​


Har du akut brug for tandlæge?

Har du akut brug for tandbehandling udenfor tandplejens åbningstid, skal du kontakte en privat tandlæge eller Tandlægevagten. Tandlægevagten er åben for tidsbestilling lørdage, søndage og helligdage kl. 10.00-10.30 på telefon 21 17 41 71. 


Frit valg

​Der er mulighed for frit valg i omsorgstandplejen. Vil du høre mere, så kontakt lederen af Tandplejen på telefon 56 92 75 22.


Sådan kan du klage


 • Her kan du klage over:
  • Hvis du har fået afslag på din ansøgning om omsorgstandpleje
  • Egenbetalingen
  • Omfanget af omsorgstandpleje
  • Fejl og mangler ved behandlingen.​


 • Vi foreslår dog, at du vedrørende klager over behandlingen i ​​første omgang kontakter klinikkens leder. Det kan du gøre ved at ringe på telefon 56 92 75 22 eller sende via digital post.

Hvad står der i loven om omsorgstandpleje?

Det står i sundhedslovens § 131, at kommunen skal tilbyde omsorgstandpleje. 

Sundhedslovens § 131:

 • Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

 • Stk. 2 Personer, der får tilbudt omsorgstandpleje, jf. stk. 1, kan vælge at modtage tandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge eller klinisk tandtekniker efter eget valg.

 • Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med regionsrådet om, at regionsrådet varetager omsorgstandpleje for de af stk. 1 omfattede personer.

 • Stk. 4 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet, omfanget, organiseringen, egenbetalingen og ressourceanvendelsen i den kommunale omsorgstandpleje.

Mere om omsorgstandplejen


 

Ordforklaring - hvad er en kvalitetsstandard?

 • En kvalitetstandard skal gøre det synligt og gennemskueligt for dig som borger, hvilken service du eller din nærmeste kan få. ​

 • Denne kvalitetsstandard er godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den XX.


​​

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Omsorgstandpleje (borger)
Omsorgstandpleje (myndighed)


DP-small.png

Kvalitetsstandard

Klik her for at læse kvalitetsstandarden i et samet dokument - link mangler

 

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje - godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den XX.