Del på facebook

Folkeskoler på Bornholm

På Bornholm har vi seks dejlige folkeskoler fordelt over hele øen, to specialskoler og en spændende ungdomsskole.

Bornholms Regionskommune har seks almene folkeskoler: Aavangsskolen og Søndermarksskolen i Rønne, Hans Rømer Skolen i Aakirkeby, Paradisbakkeskolen i Nexø, Kongeskærskolen i Allinge og Svartingedal Skole i Hasle.

Hertil kommer specialskolerne Heldagsskolen og Kildebakken samt
10. klasseskolen og Dybdalsskolen, der begge er afdelinger under Ungdomsskolen.

På denne side finder du kort over skolernes placering og skoledistrikternes omfang.

På dette interaktive kort kan du indtaste din adresse og se, hvilket skoledistrikt du hører til.

Du kan finde mere information på de enkelte skolers hjemmeside.

Skolebestyrelsesvalg 2018

Skolebestyrelsesvalg 2018

Godkendt valg til skolebestyrelse 

Godkendt valg til Hans Rømer Skolen

Godkendt valg til Ungdomsskolen

Skal dit barn begynde i børnehaveklasse?

Du kan læse om indskrivning til børnehaveklasse på Pladsanvisningen under punktet "Indskrivning til børnehaveklasse".

Udsat skolestart

Hvis du overvejer at søge om skoleudsættelse for dit barn, skal du henvende dig i dit barns børnehus. Børnehuset vil derefter henvende sig til Inklusions- og ressourceteamet for en drøftelse af, hvilke pædagogiske overvejelser der måtte være i forhold til en eventuel skoleudsættelse for dit barn. Hvis der efter den faglige drøftelse fortsat er et ønske om skoleudsættelse, skal du udfylde følgende blanketter

Det er dig som forældre, der skal udfylde ansøgningen om skoleudsættelse. Når du har udfyldt ansøgningen med de nødvendige oplysninger, vil ansøgningen automatisk blive videresendt til dit barns børnehus. Børnehuset skal efterfølgende udfylde den resterende del af ansøgningen med blandt andet formålet med skoleudsættelsen, hvilke pædagogiske tiltag der har været iværksat, barnets styrker og udfordringer samt pædagogiske aktiviteter i det kommende år i tilfælde af skoleudsættelse. 

Vi skal have din ansøgning senest 6. marts 2019

Ansøgningen om skoleudsættelse skal være sendt til Center for Skole senest den 6. marts 2019. Alle ansøgninger om skoleudsættelse vil blive behandlet i et tværfagligt forum den 20. marts 2019. Det er herefter skolechefen, der træffer den endelige afgørelse.

Der kan forventes svar på ansøgning om skoleudsættelse senest fem hverdage efter, ansøgningen har været behandlet i det tværfaglige forum.

 

Skal dit barn i skolefritidsordning?

Hos Pladsanvisningen kan du læse om indskrivning i skolefritidsordning (SFO). Her finder du også oplysninger om digital pladsanvisning, visitationsregler, takster, fripladsordninger m.m.

Hvis du vil læse om de fælles mål og indhold i SFO kan du finde det på følgende link: Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger.

Du kan læse mere om skolefritidsordninger, herunder åbningstider, på de enkelte skolers hjemmeside.

Skal dit barn flytte eller skifte skole?

Hvis dit barn skal skifte skole så skal du bruge løsningen ”Anmodning om skoleskift” i følgende tilfælde:

1) I flytter til Bornholm og dit barn skal indmeldes i en bornholmsk folkeskole
2) Hvis dit barn går på en privat-, fri- eller folkeskole på Bornholm og ønsker at skifte til en anden folkeskole på Bornholm.

Ved flytning fra en skole på Bornholm til en skole i det øvrige land eller udlandet, skal flytningen meddeles til barnets nuværende og kommende skole. I dette tilfælde kan du ikke bruge denne løsning.

Center for Skole kan kontaktes på mail adresse skf@brk for yderligere oplysninger om skoleskift og skoledistrikt.

Kan dit barn få skolebuskort?

Elever, der er indskrevet i en folkeskole på Bornholm og som opfylder nedenstående afstandskriterier er kørselsberettigede:
 
0. - 3. klasse 2,5 km.
4. - 6. klasse 6,0 km.
7. - 9. klasse 7,0 km.
10. klasse 9,0 km.
 
Hvis dit barn er kørselsberettiget skal skolen sørge for udstedelse af skolebuskort.
Har du spørgsmål om skolebuskørsel kan du rette henvendelse til skolens kontor. 
Hvis du vil undersøge, hvor langt der er fra din bopæl til skolen kan du finde afstanden på krak.dk
Du kan finde flere oplysninger om busruter og køreplaner på www.bat.dk

På skolerne kan der opstå behov for at transportere elever i skolens egne, i andre forældres eller i personalets egne biler, hvis klassen skal på ekskursion el. lign.
Derfor beder skolen på forhånd forældrene om en kørselstilladelse til sådanne arrangementer.
Du kan få nærmere information om kørselstilladelse på den enkelte skole.

Må skolen offentliggøre billeder af dit barn?

Hvis dit barn allerede har været i dagpleje, vuggestue eller børnehave på Bornholm er du allerede blevet bedt om en fototilladelse, der tillader institutionen eller skolen at anvende dit barns foto på Bornholms Regionskommunes hjemmeside, publikationer og sociale medier.
Når dit barn starter i skole, og du ikke tidligere har givet en fototilladelse, vil skolen bede om en fototilladelse for dit barn.

Du kan udfylde og sende din fototilladelse her: Onlineblanket
Du kan få nærmere information om fototilladelse på skolens kontor.

Kan mit barn blive undervist i hjemmet?

Hjemmeundervisning er forældre, der varetager barnets undervisning i hjemmet. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves på et alderssvarende klasseniveau. Hjemmet kan i samarbejde med skolen i distriktet låne undervisningsmateriale, som normalt vil blive brugt i undervisningen. Skolen eller kommunen stiller ikke it-redskaber til rådighed.

Anmodningen sker i henhold Lov om Friskoler §§ 34 - 36.

Anmodningen sendes via linket i den blå kasse til højre.

Ved hjemmeundervisning føres der tilsyn minimum 1 gang årligt. Før tilsynets besøg skal familien fremsende deres overordnede undervisningsplaner i fagene. Det gøres for at kvalificere besøget. Under besøget tales der både med barnet og forældrene, og barnet kan fremvise noget af det, der arbejdes med til hverdag. Under samtalen tages der referat af tilsynsførende. Referatet bliver sendt inden 8 dage efter mødet.

I Bornholms Regionskommune afholdes der obligatoriske Nationale Test på hjemmeunderviste børn i henhold til § 35 stk. 2. Læs mere om nationale test. Hvis familien ønsker at få de frivillige test også, aftales det med de tilsynsførende.

Bornholms Regionskommune kan bede om ekstra test i enkelte fag.

Hvad er Åben Skole?

Åben Skole er en del af Folkeskolereformen fra 2014, og handler om samarbejdet mellem folkeskoler, foreninger og erhvervsliv mv.

Foreninger, erhvervsliv og kulturinstitutioner kan indsende forslag til samarbejdsmuligheder ved hjælp af Aktørbankskemaet, som du finder link til her: Aktørbankskema
Det udfyldte skema sendes med digital signatur eller NEMID.
Du kan også sende det via mail til Center for Skole, Kultur og Fritid på adressen skf@brk.dk
 
Kontakten mellem folkeskoler, foreninger og erhvervsliv skal foregå let og ubesværet for alle parter. Den nemmeste måde at komme i kontakt med hinanden på er ved at bruge telefon eller mail. Eksterne aktører, det vil sige foreninger, kulturinstitutioner og erhvervsvirksomheder, kan kontakte de enkelte skoler ved at henvende sig til skolelederen.

Kongeskærskolen 0. til 9.kl. (Allinge)
Kontakt skoleleder Lene Schäd
Lene.Schaed@brk.dk eller mobil 24 29 74 21

Svartingedal Skole 0. til 6. kl. og asylklasser (Hasle)
Kontakt skoleleder Helle Krakau Holm
Helle.Krakau.Holm@brk.dk eller tlf. 56 92 33 09
 
Specialskolen Kildebakken (Tejn)
Kontakt skoleleder Lise Dandanell
Lise.Dandanell@brk.dk eller mobil 30 18 22 63
 
Heldagsskolen (Østermarie)
Kontakt skoleleder Gert Andersen
Gert.Andersen@brk.dk eller mobil 30 18 17 36
 
Hans Rømer Skolen 0. til 9. kl. (Åkirkeby)
Kontakt skoleleder Pernille Rigstad

Pernille.Rigsstad@brk.dk eller mobil 30 30 80 31

 
Paradisbakkeskolen 0. til 9. kl. og modtagelsesklasser (Nexø)
Kontakt skoleleder Pia Laub Tofte
Pia.Laub.Tofte@brk.dk eller mobil 30 18 20 49
 
Aavangsskolen 0. til 9. kl. (Rønne)
Kontakt skoleleder Susanne Dam
Susanne.Dam@brk.dk eller mobil 30 18 23 83

Søndermarksskolen 0. til 9. kl. (Rønne)
Kontakt skoleleder Tina Duermin Johansen
Tina.Duermin.Johansen@brk.dk eller mobil  30 18 23 91
 
10. klasseskolen (Rønne)
Kontakt ungdomsskoleleder Groa Vinterberg Nissen
Groa.Vinterberg.Nissen@brk.dk eller mobil 30 18 17 43
 
Skolerne kan omvendt anvende de kontaktoplysninger, der fremgår af ”Aktørbankskemaet”.

Vil du vide mere om målsætninger og politikker?

Vil du læse om de vedtagne politikker om børn, unge og inklusion eller om beredskabsplaner mod seksuelle overgreb, overgange i barnets liv m.v. finder du mere på linket: Til vores samarbejdspartnere.

Du kan finde skolepolitikken, læsemålsætning, matematikmålsætning, it-strategien på skoleområdet m.v. under politikker.

Digital Post

Center for Skole,

Administration og rådgivning

Ullasvej 15, 2. sal

3700 Rønne

Tlf.: 56 92 00 00 

Har du overordnede spørgsmål til folkeskolen på Bornholm er du meget velkommen til at kontakte Center for Skole

Skoler mod mobning

Her kan du finde mere, hvis du er bekymret for mobning i folkeskolen 

Definition af mobning

Procedure i tilfælde af mobning

Kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingsplan 2015-2020 (PDF)

Skolerne på Bornholm

Klik på nedenstående link for at se et kort over skolerne og skoledistrikterne

Kort over skoler og skoledistrikter (PDF)