Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Børn, unge, familie Til vores samarbejdspartnere

Til vores samarbejdspartnere

I Bornholms Regionskommune har vi udarbejdet forskelligt skriftligt materiale, som understøtter samarbejdet på børne og skoleområdet.
Materialet er til brug for både kommunale og private skoler og dagtilbud.

Derudover er der udarbejdet materiale, der specifikt henvender sig til de private dagtilbud, skoler, bo-og opholdssteder.

På denne side kan du hente alt materialet.

Fælles for alle

Bornholms sammenhængende børn- og ungepolitik 0-29 år

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Den Røde Tråd politik for overgange i barnets liv

Tværfaglig håndbog

Beredskabsplan ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Inspirationsguide til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge

Link til Bekymring og Beredskab

Bilag til beredskabsplan: Anmeldelse til politiet

Ansøgningsskema SFO privat skoler

Overleveringsskema til kommende 10. klasse 

Prævention til alle unge piger i alderen 12 til 17 år.

Team sårbar gravid - pjece

Fælles temadage

Samarbejde om skolestart 

Overgangen mellem børnehave og skole

Artikel: "Den gode overgang" af Inge Schoug Larsen 

Specifikt for private dagtilbud

Mad- og Måltidtider i Dagtilbud

 
 
Støtte i dagtilbud: henvendelse til inklusionogressourceteamet@brk.dk

Specifikt for plejefamilier

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv

Honorering af plejefamilier

Hvad er PREP?

PREP er et forskningsbaseret og pædagogisk parforholdskursus, der tilbydes i mange lande, og i flere kommuner i Danmark, og nu har vi den glæde at kunne tilbyde det her i  Bornholms Regionskommune.

Dette er en del af en politisk vedtaget forebyggende indsats, iværksat for at støtte trivsel for børn og voksne i familier, og forebygge skilsmisse. Kurset er gratis, og henvender sig til alle familier med børn i alderen 0-18 år.

De nære relationer betyder rigtig meget for både børn og voksne.

PÅ et PREP kursus får man hjælp til at skabe et godt parforhold og en tryg familie. Man kan hente hjælp og inspiration til at skabe gode vækstbetingelser for kærligheden og forholdet – ikke mindst i en travl og udfordrende hverdag.

På kurset undervises der bl.a. i:

  • Konkrete redskaber til tryg kommunikation
  • Praktiske råd til problemhåndtering
  • Viden om det der fremmer og hæmmer et godt samliv
  • Inspiration til samarbejde og familieliv

Kurset veksler imellem oplæg, videoklip, og oplæg til samtaler i de enkelte par. Samtalerne foregår ikke i gruppe, men for parrene hver for sig.

Der oprettes løbende parforholdskurser.

Underretning

Ved bekymring, om et barn eller en ung, brug denne blanket.

Underretning