overgreb mod børn og unge underretning
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Børn, unge, familie Bekymring og beredskab

Bekymring og beredskab

​​​​​​​​​Har du som borger eller fagperson viden eller mistanke om at et barn eller ung udsættes for overgreb har du pligt til at handle.

​Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er bekymret?

Hvis du bliver klar over, at et barn eller en ung under 18 år, udsættes for overgreb, vanrøgt eller nedværdigende behandling , el​ler lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har du som borger pligt til straks, at underrette kommunen om det. Som ansat i offentlige eller private dagtilbud, skoler og bo- og opholdssteder har du skærpet pligt til at underrette.

BUSK står for "børn udsat for seksuelle krænkelser" og i Bornholms Regionskommune har vi oprettet en gruppe, der rådgiver ved mistanke om overgreb, vold eller seksuelt misbrug.

Hvis du er bekymret for, at der er sket overgreb, vold eller seksuelt misbrug overfor et barn eller en ung anbefaler BUSK-gruppen, at du:

 • Underbygger din mistanke ved at beskrive dine observationer, samt skrive dine konkrete iagttagelser ned
 • Det er vigtigt at observationerne er konkrete og uden din egen fortolkning
 • Beskriver du en konkret situation, skriv hvad der er sket, hvor og hvornår og hvem der var indblandet

Bekymringsbarometeret.

Eksempler på situationer, der er så alvorlige, at du skal fortælle kommunen om dem

 • Når et barn eller en ung udsættes for handlinger som vold eller trusler der krænker, skræmmer, smerter eller skader barnet eller den unge
 • Volden kan både være en bevidst handling eller ske i affekt
 • Børn og unge der udsættes for følelsesmæssige afvisninger, trusler om at blive forladt, straffet, slået eller indespærret
 • Børn og unge der som psykisk afstraffelse forhindres i skolegang eller fritidsinteresser
 • Børn og unge der udsættes for seksuelle overgreb, hvor barnet eller den unges tillid udnyttes til at tilfredsstille den voksnes seksualitet
 • Børn og unge der lever i misrøgt, efterlades uden pasning og basal omsorg

Hvor får jeg rådgivning, hvis jeg er i tvivl om, hvad jeg skal gøre?

 
Hvis du er i tvivl om det du oplever, eller ikke ved hvordan du kan og skal reagere på din bekymring, har kommunen en række tilbud, hvor du kan få hjælp og rådgivning til at komme videre.
Åben anonym rådgivning – finder sted i form af personlige samtaler i Center for Børn og Families lokaler. Der gives også telefonisk rådgivning.
BUSK – gruppen rådgiver og vejleder i forhold til børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb eller vold.
 

Hvad og hvem er BUSK-gruppen

BUSK står for "børn udsat for seksuelle krænkelser", men dækker både over seksuelle overgreb og vold. BUSK-gruppen er en rådgivningsgruppe, som består af forskellige fagpersoner ansat i Center for Børn og Familie og Center for Skole. Derudover er politiet og Bornholms Hospital repræsenteret i gruppen.
Formålet med BUSK er at opsamle viden og koordinere indsatsen i forskellige instanser samt at rådgive og vejlede institutioner, skoler, ansatte i kommunen samt borgere/forældre ved mistanke om vold og overgreb.
 
 
BUSK gruppen består af følgende personer:

Bornholms Regionskommune
Centerchef: Ann Rubæk-Nielsen
56 92 44 62, mobil: 30 18 17 81
     
Leder af dagtilbud: Henrik Dich
56 92 43 25, mobil: 30 18 23 20
        
Digital dannelseskonsulent: Dennis Lindholm Nielsen
Rådgivning og tidlig indsats
56 92 41 05, mobil: 30 18 05 39

Leder af pladsanvisning og koordinering: Kristian Johannesen
Center for Børn og Familie
56 92 41 03, mobil: 30 18 19 07

Psykolog: Marianne Jensen
56 92 41 34, mobil: 30 18 05 55

Skolefaglig konsulent: Julie Kjær Johansen
Center for Skole
56 92 12 76, mobil: 23 83 19 53​
 
Bornholms Politi
Forebyggelsen: Stine Vedelsparre Kristensen
Politiet
56 90 14 48

Kriminalassistent: Karin Nielsen
Politiet
56 90 14 48
     
Politikommissær: Thomas Elsgaard
Politiet
56 90 14 48

Region Hovedstaden
Afdelingssygeplejerske, Akutmodtagelsen: Bente Houtved Rasmussen
Region Hovedstaden
38 67 14 24


Beredskab ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

I 2013 blev "Overgrebspakken" vedtaget i Folketinget, det betyder blandt andet at alle kommuner skal have et skriftligt beredskab, som led i forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Med beredskabsplanen i Bornholms Regionskommune ønskes:
 • At forebygge overgreb mod børn og unge
 • At overgreb mod børn og unge opdages så tidligt som muligt, så overgrebet stoppes og hjælp sættes ind
 • At den hjælp der sættes ind er hurtig og professionel
 • At alle professionelle og frivillige der i deres virke er tæt på børn og unge, har viden om de tegn og signaler børn og unge udsat for overgreb udviser

Beredskabsplanen er understøttet af en inspirationsguide, begge dele er godkendt af Børne- og Skoleudvalget henholdsvis den 7. januar 2020 og den 30. november 2020. Alle enheder der professionelt arbejder med børn og unge skal udpege en ressourceperson der sammen med leder er ansvarlig for, at udbrede kendskabet til beredskabet og tage dette op til dialog minimum to gange om året.

Herunder link til beredskabsplan og inspirationsguide:
Beredskabsplan
Inspirationsguide

Materiale fra temadage

Herunder finder du materiale fra temadagene om beredskab ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge som vi afholdt den 3. og 4. marts 2015. Mere end 200 ansatte der på Bornholm arbejder med børn og unge ml. 0-18 år deltog i temadagene.
 

Inspiration for arbejdet med jeres beredskab 

Kontakt

Du kan fortælle kommunen om din bekymring ved, at benytte blanketten til underretning.

Du har ret til at være anonym i din henvendelse.

Du kan også skrive mail, et brev eller ringe til Center for Børn og Familie.

Center for Børn og Familie
Ullasvej 23, 1 sal
3700 Rønne

Sikker e-mail: Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, er det vigtigt, at du sender via Digital Post.

På Digital Post logger du ind med MitID, og du er sikker på, at din henvendelse bliver krypteret.

 
Center for Børn og Familie kan kontaktes hver dag kl. 9-11.30 på telefon: 56 92 42 00.
 
Børne- og ungerådgiverne i  Center for Børn og Familie, har dog lukket for henvendelser onsdag kl. 8-12 samt hver fredag. 
 
Du kan altid benytte kommunens hovednummer som er: 56 92 00 00