Del på facebook

Sundhedspleje

Kommunal sundhedspleje er et tilbud til alle familier med børn i alderen 0-16 år. 

Sundhedsplejens tilbud

 • Graviditetsbesøg
  1. gangs fødende samt gravide med særlige behov
 • Hjemmebesøg, tilbud om 6-8 hjemmebesøg fra barnets fødsel til 1½ år. Yderligere besøg ved behov
 • Mødregrupper
 • I skolen ses børnene i 0., 1., 4., 7. og 9. klasse. Derudover ved behov.

 

Hjemmebesøg

Forslag til indhold i første hjemmebesøg:
 • Sundhedsplejersken kontakter familien telefonisk efter fødslen. Går man hjem inden for de første 3 døgn, tilbydes barselsbesøg på 4. - 6. dagen. Går man hjem efter de første 3 døgn, tilbydes besøg inden for de første 14. dage.
 • Øvrige besøg aftales med familien.
 • Opfølgning på graviditets- og fødselsforløb.
 • Undersøgelse af barnet, herunder måling af vægt, længde og hovedomfang.
 • Ernæring bryst/flaske.
 • Kontakt/tilknytning til barnet, herunder stimulation.
 • Tolkning af det spæde barns signaler.
 • Søskende relationer.
 • Lejring af det spæde barn.
 • Indarbejdelse af gode rutiner (forebyggelse af ulykker).
 • Familiens ressourcer/netværk/reaktioner efter fødslen.
Forslag til indhold i de efterfølgende besøg:
 • Ernæring.
 • Sproglig og motorisk udvikling.
 • Forebyggelse af ulykker i hjemmet.
 • Barnets/familiens trivsel.
 • Når barnet er 2 måneder, tilbydes forældre screening for efterfødselsreaktion.
Boel-prøven (en screening, der foretages af sundhedsplejersken i barnets hjem, når barnet er mellem 8-10 måneder gammel).
Boelprøven er en kontaktprøve, hvor sundhedsplejersken danner sig et indtryk af barnets samspil, opmærksomhed og reaktioner overfor bestemte syns- og lydindtryk - forhold der har betydning for barnets udvikling.
Screeningen gennemføres på et tidspunkt, hvor barnet er udhvilet, mæt og ikke har været syg indenfor de sidste 14 dage. 

Graviditetsbesøg

Forslag til indhold i graviditetsbesøget:
 • Forventninger til forældreskabet
 • Forestillinger om barnet
 • Graviditetsforløb
 • Anskaffelser til barnet
 • Det nyfødte barn
 • Pleje og omsorg for barnet
 • Amning/ernæring til nyfødte
 

Hvem er omfattet af tilbuddet?

Børn i eget hjem:
Omfang og indhold af den sundhedsfaglige indsats, herunder antallet af besøg, afhænger af barnets helbredssituation og forældrenes behov og ressourcer.
Almindeligvis aflægges der besøg indtil barnet er fyldt ca. 1½ år. Der kan tilbydes ekstra besøg ved særlige behov.
På baggrund af forældrenes oplysninger og sundhedsplejerskens observation
drøftes individuelle og almene spørgsmål, der har betydning for barnets udvikling og trivsel.
Samtaleemnerne spænder vidt og omfatter blandt andet:
Forældrerollen, barnets signaler, barnets behov for omsorg og tilknytning, pleje og pasning, barnets døgnrytme, barnets udvikling, amning/ernæring, farer og risici i hjemmet, allergi, vaccinationer, søskenderelationer og opdragelse.
 
Børn og unge i skolen:
Skolesundhedstjenesten
 • Ind- og udskolingsundersøgelse i 0. og 9. klasse.
 • Regelmæssige undersøgelser (fx. syn, hørelse, højde og vægt) og sundhedsorienterende samtale tilpasset barnets alder og klassetrin.
 • Supplerende undersøgelser, vejledninger, samtale med børn/unge med særlige behov.
 • Sundhedspædagogisk indsats vedr. sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
Eksempler på temaer for sundhedssamtalen:
 • 0. - 3. klasse: trivsel, venner, kostvaner/madpakker, søvn, motion, hygiejne, fritidsaktiviteter, kropsbevidsthed, mobning, jalousi.
 • 4. - 6. klasse: trivsel, præpubertet/pubertet, kostvaner/madpakke, motion, gruppedannelser, fritidsaktiviteter, søvn, evt. begyndende misbrug (røg, alkohol).
 • 7. - 9. klasse: trivsel, fritidsaktiviteter, kost/madpakke, pubertetsudvikling, kønsroller,hygiejne, prævention, seksuelt overførte sygdomme, fester, røg og alkohol, stoffer, evt. fritidsjob og erhvervsvejledning.
 
Konsulentfunktion i dagtilbud og skolefritidsordning:
Rådgivning til personalet om børn, som personalet finder har særlige behov efter forudgående drøftelser med barnets forældre.

Hvad er en sundhedsplejerske?

 
En sundhedsplejerske er uddannet sygeplejerske  og efterfølgende minimum 2 års arbejde på føde-og barsels afsnit, børneafdeling, lægekonsultation eller i hjemmeplejen. Dertil kommer en 1 1/2 årig videregående specialuddannelse bestående af såvel teori som praktik.
Uddannelsen foregår kun i Aarhus eller København.

Målsætninger for sundhedsplejen

Sundhedsplejen ønsker ved sin indsats:
 • At anvende den sundhedsfaglige viden i det tværfaglige samarbejde
 • At fremme sundhed og trivsel
 • At støtte familien i den nye situation
 • At videregive viden om sundhedsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger

Tilsyn

Her kan du læse tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed fra november 2019.

Øvrige tilbud

DGI og De små børns Bornholm er klar med et hold Babybuildning. Målgruppen er fædre og børn 1-3 år.  Mere information

Du kan få yderligere information ved henvendelse til: 
Leder af sundhedsplejen og familiehuset Katja Hansen på tlf. 56 92 40 89 eller mail Katja.Hansen@brk.dk
Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med NemID eller MitID...

Kontakt Sundhedsplejen (Borger)

Kontakt Sundhedsplejen (Virksomhed)
DP-small.png


Har du ikke NemID eller MitID?
Kontakt Center for Børn og Familie

Kontakt

Center for Børn og Familie
Sundhedsplejen
Ullasvej 23
3700 Rønne

Leder
Katja Hansen

Sundhedsplejen har telefontid hver dag mellem kl. 9.00 - 11.30 på
tlf. 56 92 42 00

Fax: 56 92 42 01

Mail: sundhedsplejen@brk.dk

Sikker e-mail: Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, er det vigtigt, at du sender via Send Digital Post i den grå boks.
 
På Digital Post logger du ind med NemID, og du er sikker på, at din henvendelse bliver krypteret.

Du kan altid benytte kommunens hovednummer som er:
56 92 00 00.