Børn der smiler

Tandpleje

Lov om tandpleje har følgende overordnede målsætning for den kommunale tandpleje

 
"Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet." 
 

Kommunens tilbud omfatter

Børne - og ungdomstandpleje

For alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Børne- og ungdomstandplejen er vederlagsfri og et samlet tandplejetilbud.

                                                   

Omsorgstandpleje

Tilbydes personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

 

Specialtandpleje

Tilbydes sindslidende, udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

 

Klinikker/åbningstider 

Åbningstiderne er normalt på skoledage fra 8 til 15.
Andet oplyses på telefonsvarer eller på hjemmesidens nyheder.
 

Klinikken i Nexø

Behandler alle børn og unge med bopæl i Nexø, Snogebæk, Poulsker, Bodilsker, Svaneke, Østermarie, Pedersker og Åkirkeby, og børn der går i skole i disse områder.
 
Klinikken i Rønne

Behandler alle børn og unge med bopæl i Rønne og alle børn på private skoler i Rønne ( Peterskolen og Privatskolen ), Arnager samt alle elever i 10. klasse og andre ungdomsuddannelser, Nyker, Klemensker, Hasle, Rutsker, Allinge-Sandvig, Olsker, Rø, Vestermarie og Bornholms Frie Idrætsskole. 
 
Der er frit valg mellem de 2 klinikker.
 
Ønsker man at skifte klinik, skal man henvende sig til den klinik man er tilknyttet.

 

Tandreguleringsklinikken

Behandler børn fra hele Bornholm som er henvist fra egen tandlæge.

Tandreguleringen

Gode råd hvis noget går galt.
  • Den løse bøjle, hvis du ikke kan bruge bøjlen så gem den i den æske du har fået udleveret og kontakt tandklinikken, er det i en ferie så kontakt os når vi igen er tilbage fra ferie. Du skal ikke få bøjlen repareret hos privat tandlæge.
  • Den faste bøjle, går den itu stop brug af evt. elastikker, såfremt noget stikker eller generer kontakt klinikken, er det i en ferie kan privat tandlæge kontaktes. Bøjlen skal ikke repareres, men klippes af og du skal kontakte os efter ferien, så reparere vi den.
  • Den faste slutbøjle, går den itu, kontakt klinikken sker det i en ferie kan en privat tandlæge kontaktes og hvis muligt få tråden repareret og du skal kontakte os efter ferien.   

Tandproblemer

Dit barn har brug for akut behandling ved:
• Stærke vedvarende smerter
• Tandskader, der kræver umiddelbar behandling
Kontakt din lokale klinik, åbent fra 08.00-15.00 på skoledage.
Udenfor åbningstid eller ferier, ring til din lokale klinik eller se under "Nyheder" her på hjemmesiden.
 
 
Gode råd
 

Gode råd

 
Gode råd
 

Frit valg

Der er frit valg mellem kommunens klinikker
 
Børn og unge 0-15 år der ikke ønsker kommunens tilbud, er der 100% egenbetaling ifg. Sundhedsloven af 18. december 2012.
Unge 16 - 17 år kan vederlagsfri modtage ungdomstandpleje hos privat tandlæge. Der kræves skriftlig tilmelding til ordningen, se under Ungdomstandpleje 16-17 år eller Kontakt den lokale klinik.
 

Ungdomstandpleje 16-17 år

Når du fylder 16 år, har du i følge lov om Tandpleje, flere muligheder for tandpleje.
Du kan vælge at fortsætte på den kommunale tandklinik som hidtil, eller du kan skifte til en privat tandlæge. Uanset hvilken ordning du vælger, er det gratis for dig, indtil du fylder 18 år.

Vælger du den kommunale tandklinik, fortsætter din tandpleje som du kender den. Du vil modtage besked, som du plejer, når det er tid til næste eftersyn. Du skal derfor intet foretage dig.

Ønsker du at blive overført til en privatpraktiserende tandlæge, skal du udfylde en formularen Ungdomstandpleje 16-17 år - husk du skal bruge NemId.
Du vil herefter blive indkaldt til en afsluttende undersøgelse og eventuelt behandling. 
 
Færdiggørelse af behandling
Er du i gang med en konkret behandling på én af kommunens klinikker, skal denne gøres færdig, inden du skifter til en privatpraktiserende tandlæge. 
 
Du kan først aftale tid hos den nye tandlæge og få betalt din tandlægeregning, når kommunen har lavet en aftale med tandlægen, og tandlægen har fået en kopi af din journal.

Kommunal omsorgstandpleje

Forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. For at kunne benytte denne ordning skal borgeren visiteres og godkendes af Center for Ældre.
Egenbetaling i 2017 er på 510,-kr. Opkrævning halvårlig. Årlig regulering.
Se og dette link http://omsorgstandpleje.org/
 
 

Kommunal specialtandpleje

Specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Denne opgave løses i samarbejde med Gentofte kommune.
 

Støtte til tandproteser

Voksne, der ikke er omfattet af omsorgs- eller specialtandpleje, kan ydes støtte i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af  ulykkesbetingede skader på tænder, mund eller kæber, uafhængigt af den pågældendes økonomiske forhold.
 

Regionstandpleje i Region Hovedstaden

Specialiseret tandplejetilbud til børn og unge under 18 år med odontologiske lidelser, der ubehandlede medfører varig funktionsnedsættelse.

Tilskud til patienter, der har modtaget strålebehandling eller kemoterapi, samt til patienter med Sjögrens Syndrom.

Odontologisk videnscenter:
Højt specialiseret rådgivning og/eller behandling til børn og unge med odontologiske lidelser, der ubehandlede medfører varig funktionsnedsættelse.
 

Pressen skrev
Kokosolie eller Tandpasta med fluor læs artikel fra Helse

 
Nyttige links
Sundhed.dk 

Info

Tandplejen holder åbent på skoledage fra 8-15. Hvis der arbejdes på andre dage vil det fremgå af telefonsvarer og på denne side.

Tandplejens klinikker

Administrationen
Åkirkebyvej 25 C,
3700 Rønne

Overtandlæge:Jette Ludvig

tandplejen@brk.dk
sikkerpost@brk.dk /tandplejen
CVR:    26696348
EAN nr: 5798009951540


Tandplejen i Rønne
Aakirkebyvej 25 C,
3700 Rønne

tlf. 56 92 75 25
roennetandpleje@brk.dk


Tandreguleringen
Åkirkebyvej 25 B,
3700 Rønne

tlf.:  56 92 75 75
tandregulering@brk.dk


Tandplejen i Nexø
Stadionvej 19,
3730 Nexø

tlf. 56 92 75 55
nexoetandpleje@brk.dk