Forsidebillede Ungdomsskolen

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er en selvstændig organisation forankret i Center for Skole, Kultur og Fritid. Ungdomsskolen har flere afdelinger, samt klub, og undervisningstilbud. Ungdomsskolens forskellige afdelinger og tilbud indbefatter flere lovgivninger, herunder b.la. ungdomsskoleloven, folkeskoleloven om 10. klasse, samt loven om social service
 

​Ungdomsskolens kerneydelser

 • Almen undervisning
 • Prøveforberedende undervisning
 • Specialundervisning
 • Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.
 
Herudover står ungdomsskolen ligeledes for:
 • Undervisning i erhvervelse af knallertkørekort
 • Heltidsundervisning (Dybdal)
 • 10. værkstedsklasse samt
 • Klubvirksomhed.
 • Klub Stjernen - klubtilbud for unge med funktionsnedsættelse
 • Madskolen - et klubtilbud for unge med funktionsnedsættelse
 • Dag- &Skoletilbud (DASK) - undervisningstilbud for psykisk skrøbelige unge
 

Ledelse/Afdelinger

Ungdomsskoleleder
Groa Vinterbeg Nissen
Telefon  5692 3273 / 30 18 17 43
 
Sekretær - Ungdomsskolen
Inge Hee
Inge.Hee@brk.dk
Telefon 56 92 34 40 / 30 18 17 65
 
Sekretær - 10. klasseskolen
Hanne Kjøller
Telefon 56 92 32 70 / 30 18 04 04
 
Sekretær - 10. klasseskolen / UU
Heidi Sonne Sørensen
Telefon 56 92 32 70 / 30 18 04 05

Afdeling Nexø
Kong Gustafsvej 10A
3730 Nexø
Leder
Tom Knudsen
Tom.Knudsen@brk.dk
Telefon 56 92 34 45 / 30 18 17 69
EAN-nummer:57 98 00 99 47 765
 
Afdeling Klemensker
Sct.Klemensgade 26
3782 Klemensker
Leder
Henning Kristiansen
Henning.Kristiansen@brk.dk
Telefon 56 92 34 70 / 30 18 17 75
EAN-nummer: 57 98 00 99 47 772
 
Afdeling Rønne
Merkurvej 12
3700 Rønne
Leder
Tom Knudsen
Tom.Knudsen@brk.dk
Telefon 56 92 34 63 / 30 18 17 69
EAN-nummer: 57 98 00 99 47 789
 
Ungdomsskolens Heltidsundervisning
Sct.Klemensgade 26
3782 Klemensker
Leder
Bent Weinreich Hansen
Bent.W.Hansen@brk.dk
Telefon 56 92 34 76 / 30 18 17 72
EAN-nummer: 57 98 00 99 47 741
 
10. klasseskolen
Vibegårdsvej 5
3700  RRønne
Leder 
Bent Nørregaard

Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning:
2 medlemmer udpeget af kommunalbetyrelsen
1 forældrerepræsentant af 10. klasseskolen
1 forældrerepræsentant udpeget af Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen
1 repræsentant fra Jobcenter/Ungeporten
2 medarbejderrepræsentanter
1 repræsentant fra Campus Bornholm
1 repræsentant fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
1 repræsentant fra LO
1 repræsentant fra DA
2 elevrepræsentanter
 
Repræsentanter i bestyrelsen:
Jon Madsen
Anette Greve
Kurt Sjøholm
Inge Munch
Peter Andersen
Henning Pedersen
Klaus Kristiansen
Gitte Hagelskjær Svart
Mette Thomsen
Annika Føhre
Inge Hee
Frederik E Hansen
Laura Hoffmann Jacobsen
 

Bestyrelsen

Ungdomsskolen
Administrationen
Sct.Klemensgade 26
3782 Klemensker
ungdomsskolen@brk.dk
Telefon 56 92 34 40

EANnr: 57 98 00 99 47 734
Skolenummer: 40 02 12
Cvr-nummer: 26 69 63 48
Kontonummer: 47 20-10 10 409

Mere info...

ungbornholm.dk