Forsidebillede Ungdomsskolen
Del på facebook

Ungdomsskolen

 

Vi arbejder for nutidens unge – fremtidens voksne!

 

Ungdomsskolen består af tre enheder, 10. klasseskolen, Ungdomsskolens Heltidsundervisning og Ungdomsskolen med fritidsundervisning og klubber. De tre enheder arbejder tæt sammen om deres differentierede kerneopgave. 
 
Fælles for de tre enheder er, at vi sætter de unge i centrum og støtter dem i at udvikle sig til ressourcestærke og ansvarlige borgere, som kan bidrage positivt til et demokratisk samfund.

Du finder mere information om skolen på ungdomsskolens hjemmeside. 

Du kan kontakte Ungdomsskolen ved at benytte Digital Post her på siden.

​10. klasseskolen

10. klasseskolen byder dig velkommen til 10. klasse.

I Bornholms Regionskommune er alle 10. klasser samlet på en skole. Det giver dig, der vælger at gå i 10. klasse, mulighed for et spændende skoleår, hvor du kan møde nye kammerater og lærere samtidig med, at du bliver afklaret i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse.

Du finder mere information om skolen på 10. klasseskolens hjemmeside.


Ungdomsskolens heltidsundervisning

Ungdomsskolens Heltidsundervisning er opdelt i mindre grupper, der tager udgangspunkt i elevernes behov. Undervisningen er forankret i loven om Ungdomsskoler §4 om Heltidsundervisning.

 

Dybdal er for elever på 7.-9. klassetrin, med faglige og sociale vanskeligheder, der ikke kan være i de almene skoletilbud og har brug for et skoletilbud hvor det håndværksmæssige vægtes højt. Dagen deles mellem fagteori og arbejde på egne værksteder, samt aktiviteter af mere social karakter. Der sættes individuelle mål for det faglige og det sociale og der tilbydes 9. klasses afgangsprøver i dansk og matematik.

Der er plads til 10 elever.

Dybdal ligger på Sct. Klemensgade 26, 3782 Klemensker

 

EGU afklaring er for elever der efter endt 9. klasse ønsker en erhvervsuddannelse, men ikke formår at få 02 i dansk og matematik. Eleverne kommer oftest fra specialtilbud. Eleverne undervises i dansk og matematik. Desuden undervises i værkstedsfag målrettet elevernes erhvervsønsker.

Målet for eleverne er at blive afklaret i forhold til en erhvervsuddannelse og der arbejdes målrettet på at finde et praktiksted til eleven.

EGU afklaringen ligger på Sct. Klemensgade 26, 3782 Klemensker

 

DASK er for elever fra 13-18 år, der typisk har en psykiatrisk diagnose som også ligger til grund for deres vanskeligheder. Eleverne undervises i dansk, engelsk og matematik. Målet er at skabe trygge rammer for eleverne, så de udvikles faglig og socialt og inkluderes i et børne- og ungdomsliv. Der er plads til 9 elever.

DASK ligger på Vibegårdsvej 5, 3700 Rønne

 

Erhvervsklassen er for elever i 9. klasse der oftest er fagligt svage og som ved at de skal have en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Erhvervsklassen bor på Campus Bornholm og eleverne har en del undervisning på de forskellige håndværksafdelinger. Desuden undervises der i dansk, matematik, engelsk, biologi, geografi, fysik/kemi og idræt og der arbejdes målrettet mod 9. klasses afgangsprøve i disse fag. Der er plads til 20 elever

Erhvervsklassen ligger på Minervavej 2, 3700 Rønne

 

Ung på vej er et 4-årigt EU projekt, for elever på 15-18 år, der af personlige årsager er stoppet i et uddannelsesforløb. Elever skal vurderes til som udgangspunkt at kunne genoptage uddannelse indenfor 1-1½ år. Der arbejdes målrettet på at eleverne starter på en almen ungdomsuddannelse. Der er plads til 12-15 elever.

Ung på Vej ligger på Vibegårdsvej 6, 3700 Rønne

Du finder mere information om skolen på ungdomsskolens hjemmeside.

Visionsplan

Ungdomsskolens visionsplan er udarbejdet af bestyrelsen i samarbejde med elever, personale og ledelse.
Visionsplanen er rullende og bliver revideret årligt i skolebestyrelsen, i elevrådene, på medarbejdermøder og i ledelsen.

Karaktergennemsnit

Her finder du de seneste karaktergennemsnit fra skolens afgangsklasser:

10. klasseskolen

Ungdomsskolens heltidsundervisning

Ledelse

Ungdomsskoleleder
Groa Vinterbeg Nissen
Tlf: 56 92 32 73 / 30 18 17 43
 
Ungdomsskoleleder
Niklas Lund
Tlf: 56 92 32 73 / 21 43 27 41
 
Leder af 10. klasseskolen
John Holm Poulsen
Tlf: 56 92 32 76 / 25 34 42 65
 

Leder af afdeling Klemensker
Henning Kristiansen
Tlf: 56 92 34 70 / 30 18 17 75
Mail: Henning.Kristiansen@brk.dk

Leder af afdeling Rønne og Nexø
Tom Knudsen
Tlf: 56 92 34 45 / 30 18 17 69
Mail: Tom.Knudsen@brk.dk

Skolebestyrelse

Forældrerepræsentant fra samrådet for BRK’s skolevæsen
Vakant
 
Repræsentant fra Campus:
Klaus Kristiansen; Næstformand 
kk@cabh.dk
 
 
Repræsentanter udpeget af Kommunalbestyrelsen
Peter Andersen: Formand
peter.andersen@brk.dk

Sabine Lyngberg
sabine.lyngberg@brk.dk

 
Forældrerepræsentant for 10. klasseskolen:
Ledig post

Repræsentant fra Jobcenter:
Gitte Hagelskjær Svart
Gitte.svart@brk.dk 
 
Repræsentant fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole:
Mette Dich
 
Repræsentant fra LO:
Henning Pedersen
henningpedersen@live.dk
 
Repræsentant fra DA:
Kurt Sjøholm
kurt@knudsker-el.dk

Medarbejderrepræsentanter:
Mette Thomsen
mette.thomsen@brk.dk   
Inge Hee
Inge.hee@brk.dk
 
Elevrepræsentanter:
Matthias Kok: Elev fra 10. klasseskolen
groa.vinterberg.nissen@brk.dk
 
 

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med NemID eller MitID...

Ungdomsskole (borger)
Ungdomsskole (vikrsomhed)
Ungdomsklub (borger)
Ungdomsklub (virksomhed)
Knallertkørekort (borger)


DP-small.png


Har du ikke NemID eller MitID?
Kontakt Center for Skole

Kontakt

Ungdomsskolen - Administrationen
Sct.Klemensgade 26
3782 Klemensker
Tlf: 56 92 34 40

EAN: 5798009947734


10. klasseskolen

Vibegårdsvej 5
3700 Rønne
Tlf: 56 92 32 70

EAN: 5798009973535

Mere info...

ungbornholm.dk