Kildebakken

Kildebakken er en ø-dækkende specialskole og fritidsordning (SFO/klub) for elever fra 0.-10. klasse. Kildebakkens tilbud henvender til børn og unge, der har fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og generelle indlæringsvanskeligheder, og hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen og støtte.

Skole og SFO/klub fungerer som et helhedstilbud, og skolens personale samarbejder i tværfaglige team omkring klasser, der overordnet er opdelt i indskoling, mellemgruppe og ungdomsgruppe.

Visitationen til skolen og fritidsordningen foretages af visitationsvirksomheden efter indstilling fra PPR. Folkeskoleloven er det fælles lovgrundlag, og folkeskolens målsætning er det overordnede mål for vort arbejde.

Skolens værdier

Kildebakkens værdigrundlag og målsætning tager udgangspunkt i BRK's overordnede værdigrundlag med fokus på værdierne: Tillid, respekt, åbenhed, engagement og ansvarlighed.

Kildebakkens værdigrundlag

Kildebakkens målsætning

Skolens fokusområder

De nationale mål for folkeskolen er:

 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

 

Kildebakkens fokusområder i skoleåret 2015/16 er: Skolereform og IT & læring.

Vi arbejder ligeledes med Feuerstein og HOT samt fokus på udvikling af teamsamarbejdet, løsningsfokuseret samarbejde, inddragende netværksmøder og LP-modellen.

Skolens historie

Kildebakken, som tidligere hed Skolen på Sveasvej indviedes 2. oktober 1962. Skolen på Sveasvej/ Pilehøj SFO flyttede den 1. januar 2005 fra Rønne til Tejn, til den tidligere Olsker Centralskole. Skolen tog samtidig navneforandring til Kildebakken. Klik her for at se billeder af Kildebakken. 

Skolens historie fortalt af tidligere skoleleder Leif Bach Pedersen.

Karaktergivning/gennemsnit

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Dokumenter

Skolens Forældrefolder

Konfirmation

Ledelse

Kildebakkens ledelse

Skolens ledelsesteam består af: 

Skoleleder, leder af team 3 og 4
Lise Dandanell, tlf. nr. 56 92 61 02
Afdelingsleder, Leder af team 1 og 2
Bibi Arvidsen, tlf. nr. 56 92 61 03
Sekretariatsleder
Ulla Svendsen, tlf. nr. 56 92 61 05

 

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsens medlemmer

 • Formand: Dan Andersen, Søndre Allé 38 C, 3700 Rønne
 • Næstformand: Majken H. Tanderup, Møllegade 8, 3700 Rønne
 • Carina Jeppesen, Egeløkken 13, 3700 Rønne
 • Jan Sørensen, Tulipanvej 16, 3720 Aakirkeby
 • Pernille Skram,  Syrenvej 25, 3720 Aakirkeby
 • Charlotte R. Funch, Homannevej 1, 3730 Nexø
 • Observatør, ekstern: Svend Pedersen, LEV.
 • Medarbejderrepræsentant: Wiwian Bugge Larsen, Dampmøllegade 7, 3700 Rønne
 • Medarbejderrepræsentant: Mimi Steenberg, Blåholtvej 3, 3770 Allinge

På skolebestyrelsesmøderne deltager også:
Skoleleder Lise Dandanell (sekretær)
Viceskoleleder Bibi Arvidsen (referent)
 

 

Møderække

Principper

Årsberetning  

 

Kontakt

Kildebakken
Kildesgårdsvej 19
3770 Allinge
kildebakken@brk.dk
Tlf. nr. 56 92 61 00

Fax nr. 56 92 61 01


Telefontid: Mandag -fredag kl. 8.00-16.00

EAN-nr.: 57 98 00 99 81 639

Læs mere om Kildebakken

Læs mere på Skoleporten

 

Referater fra skolebestyrelsen

På Skoleporten kan du under Skolebestyrelsen finde infobreve og referater fra skolebestyrelsesmøder i skoleåret 2015/16.

Tegn-til-tale kursus

I BRK har vi etableret en gruppe bestående af pædagogisk personale, som er uddannet Tegn-til-tale undervisere.

Vi tilbyder kurser i Tegn-til-tale henvendt til det pædagogiske personale, forældre og øvrige, som i dagligdagen beskæftiger sig med børn og voksne, der har behov for understøttende kommunikation i form af tegn. Kurserne tilrettelægges efter individuelle behov.

Kontakt Bibi Arvidsen på tlf. 30 18 22 64 for yderligere information om kurser.