Den lille lystfisker
Del på facebook

Fiskesøer

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at enhver skal have lov til at fiske med stang og snøre i de søer, der ejes af regionskommunen. Fiskeriet skal følge de almindelige regler i Fiskeriloven. Det betyder generelt, at bl.a. fredningstider og mindstemål skal respekteres, og at fiskeren skal have et gyldigt lystfiskertegn, med mindre vedkommende enten er yngre end 18 år eller folkepensionist. Se de relevante bestemmelser på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

 
Det skal understreges, at tilladelsen kun gælder fiskeri med stang og snøre. Det er ikke tilladt at fiske med garn, ruser, tejner, krogliner og lignende redskaber.
 
Særligt om krebs gælder det, at de kun må fiskes i perioden 1. august til 30. september inklusive. Fiskeriet må alene finde sted med lette håndredskaber som krebsebrikker og lignende, der fiskes aktivt.
 
 
Tilladelsen til fiskeri gælder for søerne i listen til højre. Klik på en sø for at se søen på et kort. Søerne er angivet på kortene med røde cirkler. Fisketilladelsen gælder kun for søer med røde cirkler.
 
For de søer, der har regionskommunen som eneste bredejer og som hverken har tilløb eller afløb, gælder Fiskerilovens krav om lystfiskertegn ikke.
 
Nogle af søerne har flere bredejere. Her gælder fisketilladelsen kun den del af søen, hvor regionskommunen er bredejer. På kortene er kommunens del af søerne vist med en lodret skravering af den cirkel, der angiver søerne.
Regler om fisketegn og eventuelle begrænsninger af fiskeretten for den enkelte sø fremgår af kortene.
 
Spørgsmål vedrørende fiskeriet i regionskommunens søer kan rettes til Naturgruppen i Natur, Miljø og Fritid på telefon 56 92 00 00.