Høstarbejde
Del på facebook

Anmeldelser

Anmeld ændringer
I henhold til lov om drift af landbrugsjorde skal du anmelde ændringer i driften af jorden til kommunen.
På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om din anmeldepligt og downloade skemaerne.
 
Påtænker du ændret anvendelse indenfor et Natura2000-område skal du evt. anmelde aktiviteten. Læs mere på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside.