Del på facebook

Landbrugsaffald

Affald fra landbrugsdriften skal bortskaffes iht. Bofas regulativ for erhvervsaffald.
Affald fra husholdning skal bortskaffes iht. Bofas regulativ for husholdningsaffald.
Læs mere på Bofas hjemmeside
 
Døde produktionsdyr skal bortskaffes i henhold til biproduktforordningen, f.eks. til destruktionsanstalt, Daka, Buldregårdsvej 2, Nyker.
Indtil afhentning skal døde produktionsdyr opbevares i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr og vejledning om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.
 
Opbevaring af døde produktionsdyr
Indtil døde produktionsdyr afhentes for at blive bortskaffet efter biproduktforordningens bestemmelser, kan der, jf. opbevaringsbekendtgørelsen, anvendes forskellige former for opbevaringsfaciliteter.

Døde mink
Hoveder af døde mink skal destrueres. De må ikke afkoges til kranier.
Kranier af mink er populære samleobjekter for børn. I fritidsordninger og til spejder har børn fået kranier af mink med hjem, efter de er blevet afkogt.
Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at det ikke er lovligt at anvende mink og andre pelsdyr, som er omfattet af biproduktforordning til afkogning.
Loven inddeler animalske biprodukter i tre kategorier, alt efter den risiko man vurderer produkterne indebærer for dyr, mennesker og miljø.
Desuden fastlægges betingelser for hvorledes de animalske biprodukter skal indsamles, transporteres, forarbejdes samt anvendes eller bortskaffes.
 
Minkhoveder er kategori 2-materiale
I henhold til biproduktforordningen er minkhoveder og andre dele af døde pelsdyr kategoriseret som kategori 2-materiale. Derfor skal minkhoveder og andre dele fra døde pelsdyr, i henhold til biproduktforordningen bortskaffes på et godkendt forbrændingsanlæg eller forarbejdes på en godkendt forarbejdningsvirksomhed.
Det er ikke muligt at dispensere for bestemmelserne i Biproduktforordningen, som døde mink hører ind under. Derfor er det ikke muligt at give tilladelse til, at minkhovederne afkoges i fritidsordninger eller i andre sammenhænge som f.eks. til spejder.
Hvis man ønsker, at anvende dele fra døde dyr i pædagogisk arbejde kan en løsning være at anvende dele fra døde dyr som er dyrlægekontrolleret og godkendt til konsum. Eksempler på dette kan være svinehoveder, kaninhoveder eller hoveder fra fisk fra detailbutikker. 
 

Selskabsdyr
Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen har i fællesskab udarbejdet denne vejledende udtalelse om, hvad du kan gøre med et dødt selskabsdyr. Selskabsdyr er f.eks. hunde, katte, gnavere, krybdyr, stuefugle og andre dyr, som ikke indgår i landbrugsdrift. Heste, hængebugsvin og andre lignende dyr er ikke omfattet af denne vejledende udtalelse, fordi de også kan indgå i landbrugsdrift.  

 
 
 
 

Regler for opbevaring af døde produktionsdyr

Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr

Flere oplysninger findes her

Regler for håndtering af døde selskabsdyr

Håndtering af døde selskabsdyr

Flere oplysninger findes her