Del på facebook

Brugerbetaling

I henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 skal visse virksomheder betale for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.
 
Hvilke virksomheder det drejer sig om fremgår af §2 i ovennævnte bekendtgørelse og af bilag 1 til bekendtgørelsen.
 
Er du i tvivl om din virksomhed er omfattet af reglerne, kan du kontakte Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø.
Der skal betales for den tid, der bruges i forbindelse med tilsynet, både til forberedelse og selve tilsynet. Regninger for det udførte tilsyn vil blive udsendt mellem 1. jan og 1. marts det efterfølgende år.