Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Landbrug og Fødevarer Slam m.v. til gødskningsformål

Slam m.v. til gødskningsformål

​Slam fra renseanlæg og andre affaldsprodukter kan anvendes til gødskningsformål.
Anvendelse og opbevaring skal ske efter reglerne i slambekendtgørelsen. Se bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, BEK nr. 1650 af 13/12/2006. Slam eller andre affaldsprodukter som anvendes til gødskningsformål, skal indgå i gødningsplanlægningen og gødningsregnskabet.
Hvis det årlige forbrug af slam overstiger 10 tons tørstof pr. år, skal der indsendes markplaner til kommunen.
 

Halmaske til gødskningsformål
Halmaske fra fyringsanlæg kan anvendes til gødskningsformål.
Anvendelse og opbevaring skal ske efter reglerne i bioaskebekendtgørelsen. BEK nr. 818 af 21/07/2006.
Halmaske som anvendes til gødskningsformål, skal indgå i gødningsplanlægningen og gødningsregnskabet.
Hvis det årlige forbrug af halmaske overstiger 5 tons tørstof pr. år, skal der indsendes markplaner til kommunen.