Del på facebook

Beredskabskommissionen

I henhold til beredskabsloven hører det kommunale redningsberedskab under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en Beredskabskommission til at tage vare på det kommunale redningsberedskab.

Det kommunale redningsberedskabs opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendomme og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Beredskabskommissionen skal bestå af borgmesteren, som er født formand, politidirektøren og et flertal, som er valgt af kommunalbestyrelsen.

 

Beredskabskommissionens medlemmer er:

  • Borgmester, Winni Grosbøll
  • Politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen
  • Tom Idon Nielsen
  • René Danielsson
  • Jacob Lund
  • Kristine Grønbech-Jensen (observatør fra Beredskabsforbundet)

Oversigt

Vejledning om det kommunale redningsberedskab

 

Referater:

4. september 2019

23. maj 2018

Næste møde: onsdag den 15. januar 2020