Del på facebook

Beredskabskommissionen

I henhold til beredskabsloven hører det kommunale redningsberedskab under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en Beredskabskommission til at tage vare på det kommunale redningsberedskab.

Det kommunale redningsberedskabs opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendomme og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Beredskabskommissionen skal bestå af borgmesteren, som er født formand, politidirektøren og et flertal, som er valgt af kommunalbestyrelsen.

 

Beredskabskommissionens medlemmer er:

  • Borgmester, Thomas Thors
  • Politidirektør, Martin Preisz Gravesen
  • Tom Idon Nielsen
  • Kim Jacobsen 
  • Jacob Lund
  • Kristine Grønbech-Jensen (observatør fra Beredskabsforbundet)