Billede af kornmark
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2020

Budget 2020

Her nedenfor kan du finde det samlede budget for 2020. Det samlede budget består af to bind.
I bind 1 erbeskrevet de generelle bemærkninger. De generelle bemærkninger er beskrivelsen af budgetresultatet, herunder skatteprocent, gæld og likviditet, fordelingen af udgifter og indtægter og forudsætningerne for budgettet samt takster og gebyrer for kommunens ydelser m.m.   
I bind 2 er beskrevet de enkelte bevillinger, eventuelle bindinger samt forudsætninger for budget 2020, herunder vedtagne forslag til budgettet.
Derudover kan du finde en oversigt over budget 2020 i tal samt en separat oversigt over takster vedr. dagpasning og skolefritidsordninger samt for ældreområdet.

Budget 2020 - bind 1.pdf

Budget 2020 - bind 2.pdf

Budget 2020 i tal.pdf

Budget 2020 takster.pdf

 

Herunder kan du finde budgetaftalen samt de vedtagne ændringer til budgettet i form af besparelser eller udvidelser. 

Budgetaftalen 2020.pdf

Emneliste - budgetaftale 2020.pdf 

Samlede forslag i budgetforliget.pdf

Mål for 2020

Sideløbende med arbejdet med den økonomiske ramme for det kommende år sætter udvalgene fokus på mål - både de mål fra tidligere år, målene for i år og evt. behov for tilretninger og nye mål for 2020. Her kan du se alle udvalgs mål for de(t) kommende år.


Udvalgenes mål.pdf

Du kan finde læse mere om kommunalbestyrelsens overordnede mål og visioner her. 

Høringssvar til 2. behandling

Der er indsendt høringssvar til i alt 26 nye og ændrede forslag til Budget 2020, som det så ud efter budgetforliget, der blev tiltrådt af en samlet kommunalbestyrelse. Forslagene drejer sig både om udvidelser og besparelser.

Høringssvarene kan læses her og indgik i kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2020.

Nyhed 02.10.2019 Budgetforlig 2020

En enig kommunalbestyrelse har i dag indgået en aftale om budgettet for 2020 og følgende år.

Budgettet forventes endeligt godkendt ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 31. oktober 2019.

Læs mere om aftale om budget 2020

Se op- og nedprioriteringer i budgetaftalen

Nyhed 27.09.2019 BRK søger om 60 mio. kr. fra statslig pulje

Bornholms Regionskommune har nu sendt sin ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om tilskud via puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Kommunen ansøger om 60 mio. kr. som i runde tal svarer til det, den har mistet i udligning på det såkaldte statslige tilbagegangskriterie.

Læs hele nyheden BRKs ansøgning om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune her

billede af klippekyst

Nyhed 14.05.19: Arbejdet med kommunens budget for 2020 er i gang

Det tager tid, når der skal lægges budget for et minisamfund som Bornholms med ca. 40.000 borgere.

I år er kommunen ekstra udfordret af ikke at vide, hvad der sker med statens udligning til kommunerne.

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget skal derfor den 15. maj tage stilling til størrelsen på en spareramme, hvor der lige nu ser ud til at være brug for at reducere udgifterne med i alt 87,6 mio. kr. Det betyder, at kommunens forskellige centre skal udarbejde spareforslag inden for deres områder, som muligvis – muligvis ikke – bliver til noget.

Læs hele nyheden om opstarten med arbejdet med budget 2020