Røbo
Del på facebook

Røbo

​Røbo er et botilbud for voksne med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Huset er opført i 1999, og er beliggende i rolige og naturskønne omgivelser i Rø. Her er 16 selvstændige lejligheder med egen terrasse og lille have.

Huset er opdelt i 3 mindre bofællesskaber, der hver har deres eget fælles køkken og tilhørende fællesstue.

Udover botilbuddet består Røbo af et dagtilbud, Rø Aktivitets- og Samværstilbud. Da de fleste brugere af Rø Aktivitets- og Samværstilbud bor på botilbuddet Røbo, er der mulighed for stor kontinuitet i den enkelte beboers livsverden. Samarbejdet mellem dag- og botilbud er tæt og har sit afsæt i den enkelte beboer.

​Lejlighederne

Lejlighederne har eget badeværelse og te-køkken, og er på 60 m2 (75 m2 incl. fællesarealer). Fra alle lejligheder er der via egen terrassedør udgang til en terrasse med lille haveareal samt udsigt til mark og skov. Huslejen er (i 2016) 6349 kr./md. med varme a conto. Der kan søges boligstøtte.
 

Målgruppe

Målgruppen er voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. En del beboere har endvidere psykiske lidelser af forskellig art.
Herudover har vi to ældre beboere, som foruden deres primære funktionsnedsættelse er præget af demens.
 

Pædagogik

Det overordnede mål for det pædagogiske arbejde er at give beboerne mulighed for et liv på egne præmisser. Herudover er målet at forbedre udviklingsmuligheder og livskvalitet hos beboerne.
 
Det pædagogiske fundament har sit afsæt i den enkelte beboers egen livsverden. Tilgangen til den enkelte beboer er med respekt for den enkelte beboers baggrund, forståelsesramme og behov. Der sættes på denne måde meget fokus på i arbejdet at støtte hver beboer med de kompetencer og færdigheder, den enkelte beboer har. Både i forhold til at fastholde kompetencer og færdigheder og i et udviklingsperspektiv. Herudover er gevinsten ved dette fokus, at beboerne bibeholder og udvikler egne muligheder for størst mulig selvbestemmelse i eget liv. Der arbejdes derfor kompenserende i forhold til de forskellige udfordringer den enkelte beboer har med baggrund i funktionsnedsættelsen. Koblingen mellem de pædagogiske tiltag og beboernes motivation, har udover sit afsæt i den enkeltes livsverden også sit afsæt i det relationelle. På denne måde arbejdes der på at oparbejde værdifulde relationer.
 
Alle beboere får mindst én gang om året udarbejdet en individuel handleplan, og der afholdes årligt et handleplansmøde med beboerens sagsbehandler og det pædagogiske personale samt evt. pårørende. Målene som sættes på handleplansmøderne arbejdes der målrettet med i løbet af året. Målene bliver løbende taget op til evaluering og status.
 

Hverdagen på Botilbuddet Røbo

Botilbuddet er opbygget til gavn for den enkelte, på denne måde er det både muligt at opretholde sit eget privatliv i egen lejlighed og dyrke muligheden for fællesskabet i fællesstuen.
 
Opdelingen i tre mindre bofællesskaber er med til at skabe stabile og trygge rammer, hvor den enkelte beboer kan benytte egne ressourcer bedst.
Beboerne har alle sammen en ugentlig hjemmedag, som bliver benyttet til at tage ud og handle, gå til frisør, gøre rent i egen lejlighed, besøge pårørende eller andet.
 
I hverdagen benytter beboerne hver især egne kompetencer til at tage del i det huslige arbejde.
 
Røbo råder over 4 minibusser og 2 mindre biler. Beboerne tager på mange oplevelsesture, fx vandre-, strand- og skovture. Derudover deltager vi i arrangementer i Kulturhuset i Rønne, cykelløbet Tour de Bornholm mv.

Hverdagen på Rø Aktivitets- og samværstilbud

Rø Aktivitetscenter er et dagcenter for udviklingshæmmede borgere. Vi har tretten borgere, der i hverdage har deres arbejde på centeret. Ti af disse borgere bor i det tilstødende Røbo, og aktivitetscenteret er således en naturlig forlængelse af deres bolig. Syv af borgerne har daglig transport til og fra aktivitetscenteret.
 
Aktivitetscenterets grundlæggende pædagogik er relationsorienteret. Det er det gensidige kendskab mellem borgere og ansatte, som er fundamentet for alle pædagogiske tiltag i hverdagen.
 
Formålet med aktivitetscenteret er at øge borgernes livskvalitet. De tre primære virkemidler er: fysisk aktivitet, oplevelser og social stimulation.
Brugerne bruger hver dag deres fysik ved hjælp af træningsmaskiner i motionslokalet, hvor boldspil også indgår i morgenrutinen. Ugentligt mødes vi i gymnastiksalen til stolegymnastik, boldspil og dans. Endelig er der daglige gåture/kørestolsture ud i naturen. Gåturene er for nogle af borgerne desuden gavnlige for at finde indre ro.
 
Brugerne har forskellige kreative aktiviteter som at sy, male, arbejde med plasticperler og strikke. Til tider bliver der arbejdet i haven og på matriklen i samarbejde med vor tekniske medarbejder. Herudover er der et vævehold hver onsdag med en underviser udefra. Hver dag er der også musikalsk samvær, hvor borgerne deltager efter evne med spil på rytmeinstrumenter, sang og dans. Lejlighedsvis tager vi på køreture, ud i naturen eller til kulturelle begivenheder

Den nære fysiske omsorg er naturligvis en omfattende del af samværet og en grundpille i relationsdannelsen. I hverdagen arbejder vi for at fastholde borgernes funktionsniveau i kraft af kendskabet til den enkelte borger. Vi anvender desuden ”tegn til tale” i den daglige kommunikation.
 
Fællesskabet i borgergruppen er en vigtig kvalitet i aktivitetscenteret. Mange af borgerne har kendt hinanden i mange år og er ofte de mest stabile relationer borgerne har. Vi sørger for at opbygge aktiviteter og spisesituationer, så deres venskaber bliver holdt ved lige.
 

Medarbejdere

Medarbejderstaben består af socialpædagoger, omsorgsmedhjælpere og social- og sundhedsassistenter som arbejder på skift i dag- aften- og nattevagter. Derudover har vi to køkkenassistenter, der sørger for at købe ind og forberede maden, samt en rengøringsassistent, der gør rent på fællesarealer og badeværelser.
 

Hvordan får man en bolig på Røbo?

Man skal have en bevilling fra kommunen - det kaldes også for en visitation - for at få en bolig på Røbo. Det er sagsbehandlerne i Center Psykiatri og Handicap, der afgør, hvem der kan blive visiteret. Visitation sker ud fra en helhedsvurdering af borgerens behov, og der udarbejdes handleplan som beskriver formål, indsats og forventet varighed. Handleplanen følges løbende op for at sikre, at indsatsen opfylder sit formål.
 
Vær opmærksom på, at der kan være lang ventetid på en bolig. Det er muligt at blive skrevet på venteliste. Hvis du vil vide mere om mulighederne for at få en bolig på Røbo, kan du kontakte sagsbehandlerne på myndighed@brk.dk.  

Praktikstedsbeskrivelse

Du finder praktikstedsbeskrivelse for Røbo her (PDF)

Tilsynsrapporter

Her kan du læse den seneste tilsynsrapport fra Røbo:
 
Røbo

Kontakt

Rø Skolevej 6-8
3760 Gudhjem
Telefon: 56 92 62 60
Fax:       56 92 62 61
Email: roebo@brk.dk

Leder:
Natasja Sander Mortensen
Tlf.: 56 92 62 63
Mail