ansigt
Del på facebook

Individuel støtte

​Hvis du har en psykisk sygdom, har du mulighed for at få bevilget støtte. Støtte kan enten bevilges som individuel støtte, hvor du får en kontaktperson, som besøger dig derhjemme, eller som du mødes med på ét af kommunens aktivitets- og samværstilbud, eller støtten kan bevilges som et gruppetilbud, hvor du deltager i et forløb sammen med andre.

I begge tilfælde gives støtten efter servicelovens § 85, hvor der står, at: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer".

Individuel støtte fungerer oftest sådan, at du sammen med en støtteperson fastsætter nogle mål, du gerne vil arbejde hen imod. Det kan fx være, at du gerne vil blive i stand til at købe ind på egen hånd, at komme ud og møde andre mennesker eller at få en bedre struktur på din hverdag og dine aftaler.

Støttepersonerne er alle fagpersoner, der har erfaring med at støtte mennesker med psykiske lidelser. Vi har medarbejdere, der udgår fra Midtpunktet i Rønne og fra Fontænehuset i Svaneke.

Man kan få støtte fra få timer om måneden til mange timer om ugen.

Socialpsykiatriens støtte er baseret på tanken om recovery, dvs. troen på, at det er muligt at komme sig helt eller komme videre i livet og leve et godt liv med en psykisk sygdom. Læs mere under menupunktet Recovery og rehabilitering.

Du skal have bevilling fra en sagsbehandler i Center Psykiatri og Handicap, uanset om du ønsker individuel støtte eller du ønsker at deltage i et gruppeforløb. Du kan se i boksen til højre, hvordan du søger.

Kontakt og ansøgning

Du kan kontakte Center Psykiatri og Handicap på denne mail:

ph@brk.dk

Brug sikker mail, hvis du sender fortrolige oplysninger. Du skal bruge NemId til denne løsning.

Sikker e-mail