Jord - og bjergvarme
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Energi Jord- og bjergvarme

Jord- og bjergvarme

​​​Jordvarme og bjergvarme

Jord- og bjergvarme er alternative opvarmningsformer, hvor der, ved hjælp af varmepumper, hentes varme fra varmeslanger, som enten er nedgravet i jorden, eller nedsænket i en boring i klippen.
 
Det er meget mindre energikrævende at flytte varme end at producere varme, og varmepumper er derfor en god ide, både økonomisk og energimæssigt.
 
Ansøgning 
Jord- og bjergvarmeanlæg etableres efter reglerne i:
 
 
Som det fremgår, er det i nogle tilfælde tilstrækkeligt at indgive anmeldelse til kommunen. Hvis denne ikke gør indsigelse inden 4 uger, kan anlægget etableres.
 
I andre tilfælde må anlægget først etableres, når der er modtaget en tilladelse fra kommunen.
 
Ansøgning eller anmeldelse sendes til Teknik & Miljø.
 
Egenkontrol
Anlægget skal efterses én gang om året af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Ved eftersynet følges en bestemt vejledning som beskrevet i jordvarmebekendtgørelsen.
 
Rapport og kvittering for eftersynet skal opbevares i 10 år og fremvises på kommunens anmodning.