Oversvømmelse
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Klimatilpasning

Klimatilpasning

​Regeringen og KL indgik i 2012 en aftale, der forpligtede kommunerne til at lave en risikokortlægning og udarbejde et forslag til en klimatilpasningsplan i 2013. 

Baggrunden for aftalen er de klimatiske ændringer i Danmark. Der forventes et varmere og vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. Temperaturen vil stige.

Vintrene vil blive mildere og somrene varmere med flere og længerevarende varme- og hedebølger. Der forventes mere nedbør – især om vinteren. Somrene er vanskelligere at forudsige, men krafttigere skybrud forventes. Også havvandstanden ventes at stige langs en del danske kyster, og mange steder må forventes ændringer i grundvandsspejlet. Populært sagt ventes et ”varmere”, ”vådere” og ”vildere” klima.
 
Kommunerne forventes at have en vigtig rolle at spille som koordinator og igangsætter af strukturelle ændringer og overordnede tiltag i relation til klimaforandringerne. Det er dog afgørende, at også øvrige myndigheder, forsyningsselskaber, virksomheder, organisationer og ikke mindst private borgere og lodsejere medvirker til at løse de udfordringer, som forventeligt vil blive større fremadrettet.
 
De afhjælpningstiltag planen indeholder har bl.a. været drøftet på en tværfaglig workshop med repræsentanter fra en række relevante afdelinger i Teknik & Miljø foruden medarbejdere fra Bornholms Forsyning, Business
Center Bornholm, Campus Bornholm og repræsentanter fra byggeklyngen - Grønt byggeri. De bygger hovedsagelig på registrerede hændelser og er primært sket på baggrund af overordnede forsyningsmæssige og kommunale interesser, herunder overordnede hensyn i forhold til at skabe funktionelle bysamfund og varetage bl.a. turismeinteresser.
 
Kommunalbestyrelsen vedtog Klimatilpasningsplan-Vand for Bornholms Regionskommune i september 2013 og i juni 2014 kommuneplantillæg 017 til kommuneplan 2009 om klimatilpasning -vand.