Del på facebook

Klager

​​​​​​​​​​​​​​​Støj fra trafik, industri og musik kan eksempelvis være til stor gene. Uds​​​​​ættes du for væsenlige gener bør du som udgangspunkt altid først henvende dig til virksomheden/borgeren med dit problem, således at I forhåbentlig kan få løst problemet.

​Forsætter generne efter du har haft kontakt til virksomheden/borgen, har du mulighed for at klage til kommunen.


Du kan klage til kommunen, hvis du føler dig generet af:
  • Støj eller lugt fra virksomheder, restaurationer eller spillesteder
  • Støj eller støv fra byggepladser
  • Røg fra brændeovne
Du kan klage ved at indsende skemaet som du finder i den røde boks til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4 Tejn, 3770 Allinge eller email: nmf@brk.dk
 
 

Sagen videre forløb:

  • Inden for 1 uge efter klagen er modtaget af Teknik & Miljø, sender Miljøgruppen en kvitteringsbeskrivelse, hvoraf navnet på den tildelte sagsbehandler vil fremgå.
  • Deres klageskema sendes til den De klager over med henblik på en udtalelse.
  • Denne udtalelse sendes til Dem i kopi.
  • Det videre sagsforløb fastlægges.

Støj fra naboen

Hvis naboen larmer mere end almindeligt acceptabelt, eksempelvis med høj musik eller støjende maskiner, kan man henvende sig til politiet. Ved udendørs arrangementer, byfester, festivaler, koncerter og lignende, skal politiet som regel give en tilladelse.
 
Klager over for meget støj ved selve arrangementet skal derfor også rettes til politiet.
 
Klager over vedvarende larm fra virksomheder og kommunale institutioner skal rettes til kommunen.
 
Det er tilladt at have et begrænset antal husdyr, selvom man bor i byen. Dyrene må dog ikke larme urimeligt meget. Klager over naboens husdyr skal rettes til kommunen, der også kan oplyse, hvilke og hvor mange dyr naboen må have på sin grund.
 
Klager over generende støj fra veje, lufthavne, havne og andre trafikanlæg skal rettes mod den myndighed, som har ansvaret for det pågældende trafikanlæg.
 
I Regionskommunen skal henvendelser vedr. støj rettes til:
Center for Natur, miljø og fritid på nmf@brk.dk
Tlf: 56 92 00 00

Affald, lugt- og røggener

Ved klage f.eks over afbrænding i naboens have eller røg fra hans skorsten skal man henvende sig til kommunen.
 
Stammer lugt- og røggenerne fra en virksomhed eller en kommunal institution, vil en klage også skulle rettes til kommunen.
 
Hvis røggenen ikke er et akut problem, skal henvendelser rettes til:
Center for Natur, miljø og fritid på nmf@brk.dk
Tlf: 56 92 00 00
 
 
 

Ønsker du at klage så udfyld skemaet herunder

Klageskema

Gem skemaet hos dig selv og sendr til Natur, Miljø og Fritid

Tomgangsregulativ

Læs Tomgangsregulativet her