Naturoplevelser
Del på facebook

Skove

Bornholm har mest skov i Danmark
Med 23 % skov er Bornholm den region i Danmark, hvor skov udgør den største del af arealet. Bornholms Regionskommune ejer ca. 2.100 ha skov.
 

Driften af kommunens skove skal sikre en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af skovens værdier.
Skovens drift skal altså stadig give overskud, men der skal tages hensyn til friluftsliv, natur- og kulturinteresser.
 
Hvis du vil købe brænde, kan du se priser her.
 
​Løvtræ i 2 meter længder
​Bøg 350 kr. pr. rummeter
​Eg, ask, birk ​325 kr. pr. rummeter
​Nåletræ i 2 meter længder 237,50 kr. pr. rummeter​
Mindste salg er 5 rummeter.
 
Flere oplysninger kan fås hos :
 
Ejendomme og Drift
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge
Skovfoged Nikolaj Jørgensen