Kyst
Del på facebook

Kystsikring

Såfremt en grundejer eller gruppe af grundejere ønsker at sikre en kyststrækning skal de søge om tilladelse ved henvendelse til
 
Kystdirektoratet
Højbovej 1
7620 Lemvig
Tlf. 99 63 63 63
Fax. 99 63 63 99
 
Kystdirektoratet yder gerne vejledning i forbindelse med valg af egnede typer kystbeskyttelsesanlæg. Alle udgifter til beskyttelse af en kyststrækning sker som udgangspunkt for grundejerens regning.
 
Kystdirektoratet hører Regionskommunen i de enkelte sager og ofte vil det endelige projekt være et resultat af et samarbejde mellem ejeren, Regionskommunen og Kystdirektoratet.