Duodde strand
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Akut forurening

Akut forurening

Akutte forureninger skal anmeldes til 112, er situationen forholdsvis under kontrol skal der ringes til 114.

Forureninger skal altid anmeldes.
En kortvarig forurening kan gøre stor skade på miljøet. Derfor kan du som opmærksom borger være med til at begrænse skaderne i forbindelse med akutte forureninger.

En akut forurening kan være enten spild eller udledning af olie, gylle eller spildevand på jorden, til vandløb, søer eller havet.
Tegn på forurening kan f.eks. være kraftig lugt, døde fisk, unaturlig farve af jord eller vand.

 

Ring 112, hvis du opdager akut forurening

Hvis du er vidne til et forureningsuheld eller opdager en forurening så ring til alarmcentralen på 112.
Her vil du blive bedt om følgende:
 
 • Anmelde forureningsuheld
 • Opgive navn, adresse og telefonnummer
 • Oplyse om uheldsstedet
 • Oplyse om omfanget af forureningen

Alarmcentralen tilkalder
 • Politi
 • Beredskabet (indsatsleder)
 • Miljømedarbejder fra Natur, Miljø og Fritid
Beredskabets indsatsleder tilkalder en miljømedarbejder fra Natur, Miljø og Fritid.
Miljømedarbejderen udgør sammen med Beredskabet og evt. andre myndigheder det bornholmske beredskab i forbindelse med akutte forureninger.
 
Miljømedarbejderens bliver tilkaldt for at
 • Opspore kilden til forureningen
 • Sikre at forureningen stoppes
 • Rådgive indsatslederen
 • Indsamle bevismateriale til evt. senere retssag (fotos, vandprøver og lignende)
 • Evt. udstede påbud
 • Efterkontrollere forureningsstedet
   

For yderligere oplysninger kan Miljøgruppen i Natur, Miljø og Fritid kontaktes.