Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Akut forurening

Akut forurening

Hvad er en akut forurening?
En akut forurening kan være enten spild eller udledning af olie, gylle eller spildevand på jorden, til vandløb, søer eller havet.

Tegn på forurening kan f.eks. være kraftig lugt, døde fisk, unaturlig farve af jord/vand.
 
Alarmcentralen tilkalder:
 • Politi
 • Bedskabet (indsatsleder)
 • Miljømedarbejder i Natur, Miljø og Fritid
Hvad gør du?
Hvis du er vidne til et forureningsuheld, eller opdager en forurening så ring til Alarmcentralen på 112
 
 • Anmeld forureningsuheld
 • Opgiv navn, adresse og telefonnummer
 • Oplys om uheldsstedet
 • Oplys om omfanget af forureningen
 
En kortvarig forurening kan gøre stor skade på miljøet, så som borger kan du være med til at begrænse skaderne i forbindelse med akutte forureninger.
 
Miljømedarbejder i Natur, Miljø og Fritid
En miljømedarbejder fra Natur, Miljø og Fritid bliver tilkaldt af beredskabets indsatsleder, og udgør sammen med Beredskabet og evt. andre myndigheder det bornholmske beredskab i forbindelse med akutte forureninger.
 
Miljømedarbejderens opgave:
 • Opspore kilden til forureningen
 • Sikre at forurening stoppes
 • Rådgive indsatsleder
 • Indsamle bevismateriale til evt. senere retssag (fotos, vandprøver o.s.v.)
 • Evt. udstede påbud
 • Efterkontrollere forureningsstedet
   

For yderligere oplysninger kan Miljøgruppen i Natur, Miljø og Fritid kontaktes.

Akutte forureninger skal anmeldes til 112 eller 114 såfremt situationen er forholdsvis under kontrol.

Forureninger skal altid anmeldes.