Hammershus
Del på facebook

Det gør Forsvaret


Siden er under udarbejdelse

Link til zoomkort.

Læs mere på zomkortet, flyt cursor hen på punket, klik og se hvad der sker på stedet 

​Det gør Forsvaret

Øvelsesterrænet ved Almegårds kaserne

I Rønnes nordlige udkant ved Almegårds kaserne råder Forsvaret over et øvelsesterræn på 247 ha., hvoraf 51 ha er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 som overdrev og sø.
Selvom Forsvarets overordnede formål med øvelsesterrænet er, at gennemføre en arealforvaltning, der bedst muligt tager hensyn til de operative behov dvs. uddannelsesmulighederne for soldaterne på Bornholm, så tager Forsvaret i deres arealpleje en lang række naturhensyn, som beskytter den eksisterende natur og fremmer biodiversiteten. På den måde har øvelsesterrænet sin egen karakter med en vekslen mellem åbent terræn med sletter og mere intensivt plejede arealer, og mellem halvåbne og mere skovbevoksede partier af varierende størrelse. Der findes en række vandhuller i området bl.a. fra tidligere tiders råstofudvinding og Blykobbe Å snor sig igennem øvelsesterrænet i en bred og dyb ådal. 

Der er offentlig adgang til øvelsesterrænet, når der ikke er øvelsesaktiviteter i området.
Dette fremgår af skiltning.


 
Illustration: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

 
Bronzealderhøj i øvelsesterrænet              Blykobbe Ådal slynger sig gennem                                                                                        øvelsesterrænet                 
(Kilde: 367 ture i Bornholms natur)          (Kilde: Forsvarsministerets Ejendomsstyrelse)

Skyde- og øvelsesterrænet ved Raghammer Odde

På det sydlige Bornholm på Raghammer Odde råder Forsvaret et skydeterræn på 300 ha., hvoraf 92 ha er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 som hede og sø.
Selvom Forsvarets overordnede formål med skydeterrænet er, at gennemføre en arealforvaltning, der bedst muligt tager hensyn til de operative behov dvs. uddannelsesmulighederne for soldaterne på Bornholm, så tager Forsvaret i deres arealpleje en lang række naturhensyn, som beskytter den eksisterende natur og fremmer biodiversiteten. På Raghammer sker det i sådan en grad, at der i 2019 blev iagttaget 2-3 bomlærker, hvilket blev betegnet som en ornitologisk sensation. Bomlærken er i høj grad knyttet til et landbrugsland med stor biodiversitet, og havde ellers i 50 år havde været fraværende som bornholmsk ynglefugl.
Der er offentlig adgang til skydeterrænet, når der ikke er skyde- og øvelsesaktiviteter i området. Dette fremgår af skiltning

 
Gul Evighedsblomst yderst på skydeterrænet    Hedelyng og Rensdyrlav, Sand Star og                                                                                   Krybende Pil på Raghammer Odde 
(2 billeder, kilde: 367 ture i Bornholms Natur)


Oversigtskort Raghammer